• Küresel Pazarlama Deneme Final Sınavları – Deneme 7

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
1.

Aşağıdakilerden hangisi bir tür dış kaynak kullanımı (outsourcing) yöntemidir?

Doğru Cevap: "A" Sözleşmeli üretim
Soru Açıklaması

Sözleşmeli üretim yöntemi, bir tür dış kaynak kullanımı (outsourcing) yöntemidir. Ürünler, üretimin yapıldığı ülke pazarında

veya başka bir uluslararası pazarda yine ana şirket tarafından pazarlanır ve dağıtılır. 

2.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası iletişim sürecinin elemanlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Verici
Soru Açıklaması
İletişim sürecinde verici olarak adlandırılan bir kavram yoktur
3.
Uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren ve menşei olarak gelişmekte olan bir ülkeye ait marka olduğunu varsayalım. Söz konusu marka uluslararası pazarlarda başarılı olamayınca gelişmiş bir ülke tarafından satın alınarak sadece etiketindeki ait olduğu ülke bilgisi değiştirilerek yeniden pazara sunulmuştur. Bu defa markanın pazarda daha fazla tutulduğu gözlemlenmiştir. Markanın kalitesinde hiçbir değişiklik yapılmamasına rağmen onu başarılı kılan etmen ne olmuştur.
Doğru Cevap: "A" Menşe ülke imajı
Soru Açıklaması
Markanın içeriğinde, kalitesinde ve diğer özelliklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan sadece etiket üzerindeki menşei ülkesi isimi değiştirildiği düşünüldüğünde markanın pazarda tutulmasını etkileyen unsurun menşe ülkeden kaynaklanan imaj olduğu anlaşılmaktadır.
4.

Uluslararası pazarda politik riskler üç grupta toplandığı bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan biridir?

Doğru Cevap: "D" Mülkiyet riski
Soru Açıklaması

Uluslararası pazarda politik riskler üç grupta toplanır. Bunlar; mülkiyet, faaliyet ve transfer riskidir. Seçeneklerde verilen çeldiricilerin tamamı politik risk gruplarının içinde yer alan unsurlardır. 

5.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlamada dağıtım kanallarında aracıların kullanılması, işletmenin ürünlerinin pazarlaması üzerinde bir ölçüde kontrolü kaybetmesi anlamına gelmektedir?

Doğru Cevap: "C" Kontrol
Soru Açıklaması

Kontrol uluslararası pazarlamada dağıtım kanallarında aracıların kullanılması, işletmenin ürünlerinin pazarlaması üzerinde bir ölçüde kontrolü kaybetmesi anlamına gelmektedir. İşletme, dağıtım faaliyetlerinde ne kadar aktif rol üstlenirse ürünlerinin dağıtımı üzerinde de o kadar kontrol sahibi olabilir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin dağıtım kanalı seçerken dikkate aldıkları husulardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Hükümet teşvikleri
Soru Açıklaması

Dağıtım kanalı seçerken yukarıdaki hususlar dikkate alınsada hükümet teşvikleri dikkate alınan bir unsur değildir. 

7.

Uluslararasılaşabilme becerisi diye de adlandırılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kültürel uyum
Soru Açıklaması

Kültürel uyum, sadece konuşulan dile ve iş ortamına uyum sağlamak olarak düşünülmemeli, genel anlamıyla bir uluslararasılaşabilme becerisi olarak kabul edilmelidir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin normal maliyetlerinin yanı sıra dış pazarlarda faaliyet göstermek için kabul etiği ek maliyetlerden birisidir?

Doğru Cevap: "D" Gümrük vergileri
Soru Açıklaması

Gümrük vergisi dış pazarlara girmenin getirdiği maliyetlerden birisidir.

9.

Uluslararası pazarlarda farklı ülkelerde pazar yapısı ve dağıtım ilişkileri farklı olsa da dağıtım sistemlerinin benzer özellikleri temel alınarak, bir karşılaştırma yapılması mümkündür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalı sisteminde karşılaştırma yapılabilen bir ölçüt değildir?

Doğru Cevap: "B" Ülke büyüklüğü
Soru Açıklaması

Aracı hizmetleri üzerinden, Ürün dizisi derinliği üzerinden, Maliyetler ve kar marjları üzerinden, Kanal uzunluğu üzerinden, Kapsam üzerinden, Giriş engeli olan kanallar üzerinden, Stok tutma üzerinden, Güç ve rekabet üzerinden, Perakendecilik kalıpları üzerinden ve Değişime gösterilen direnç üzerinden karşılaştırmalar yapılabilmektedir.

10.
 • Formal veya informal olabilir.
 • Cinsiyet bazında farklılık gösterebilir.
 • III. Pazar tercihlerini doğrudan etkilemez.

  Kültürü oluşturan unsurlardan biri olan eğitim hakkında yukarıdakilerden hangisi söylenebilir?

  Doğru Cevap: "B" I ve II
  Soru Açıklaması

  Eğitim, formal eğitim ve informal eğitim olmak üzere ikiye ayrılabilir. Formal eğitim okullarda verilirken informal eğitim aile gibi kurumlarda verilir. Eğitime bakış kültürden kültüre cinsiyet bazında da farklılık gösterir. Eğitim, uluslararası pazarlamacılar açısından oldukça önemlidir. Örneğin, her şeyden önce belirli bir ülkedeki eğitim durumu, o ülkede eğitim temel alınarak yapılacak bir pazar bölümlendirmesini doğrudan etkileyecektir. 

  logo
  Küresel Pazarlama
  Deneme Final Sınavları - Deneme 7
  11.

  İşletmeler küreselleşmeyi sınırlayan etkenleri aşmak için küresel düşünüp, yerel hareket etme kabiliyetlerini geliştirmeye çalışmışlardır. İşletmeleri bu duruma iten asıl sınırlayıcı etken aşağıdakilerden hangisidir.

  Doğru Cevap: "C"
  Soru Açıklaması

  İşletmeler kültürel farklılıklardan doğan sınırlamalrı aşmak için bu farklılıkları dikkate alarak küresel düşünüp yerele göre hareket etme olgusuna uymaya çalışmışlardır.

  12.
  İşletmelerin, dağıtımda kullanılacak kanalın uzunluğuna ve genişliğine karar verme sürecine ne denir?
  Doğru Cevap: "E" Dağıtım kanalı tasarımı
  Soru Açıklaması
  İşletmelerin, dağıtımda kullanılacak kanalın uzunluğuna ve genişliğine karar verme sürecine dağıtım kanalı tasarımı denir.
  13.

  Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalı tasarımını etkileyen faktörlerden biri olarak sayılmamaktadır?

  Doğru Cevap: "E" Coğrafya
  Soru Açıklaması

  Tasarımı etkileyen faktörler; Müşteri özellikleri ,Kültür, Rekabet, İşletme hedefleri, Karakter veya ürün özellikleri, Sermaye gereklilikleri, Maliyet, Kapsam, Kontrol, Devamlılık ve İletişim şeklindedir.

  14.

  Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin fiziksel olarak bulundurulması ve dağıtılması; ürünlerin sahipliğinin el değiştirmesi; üreticiler ile aracılar, ayrıca aracılar ile müşteriler arasında gerçekleştirilen satış müzakereleri aşamalarını ve işlevlerini içerir?

  Doğru Cevap: "A" Dağıtım süreci
  Soru Açıklaması

  Dağıtım süreci, ürünlerin fiziksel olarak bulundurulması ve dağıtılması; ürünlerin sahipliğinin el değiştirmesi; üreticiler ile aracılar, ayrıca aracılar ile müşteriler arasında gerçekleştirilen satış müzakereleri aşamalarını ve işlevlerini içerir.

  15.

  Aşağıdaki önermelerden hangisi küresel boyutta faaliyet gösteren bir şirketin sorumluluklarından biri olarak görülebilir?

  Doğru Cevap: "C" Çıkabilecek görüş ayrılıklarına karşı öngörülü olmak
  Soru Açıklaması

  Çıkabilecek görüş ayrılıklarına karşı öngörülü olmak seçeneği dışındaki diğer seçenekler yanlıştır.

  16.

  Aşağıdakilerden hangisi fiyatın diğer pazarlama karması elemanlarından farklı olan yönüdür?

  Doğru Cevap: "B" Gelir yaratan tek pazarlama karması elemanıdır
  Soru Açıklaması

  Fiyat, gelir yaratan tek pazarlama karması bileşenidir, diğer bileşenlerin hepsi esas olarak maliyet yaratırlar. Dolayısıyla, fiyatın önemli pazarlama kararlarında stratejik bir araç kullanılması işletmenin yararına olur. Bunun yanı sıra fiyat, pazar sunumunun çekiciliği konusunda fikir sağlayarak alıcı ile işletme arasında bir ileti- şim aracı olma rolü üstlenir. Fiyat, rakip ve tamamlayıcı ürünleri rekabette geride bırakmak bakımından da en önemli araçlardan birisidir. Hepsinden öte, gelir yaratma özelliğine bağlı olarak fiyat, diğer maliyetlerle birlikte işletmenin uzun dönemde ayakta kalıp kalamayacağını belirleyen faktörlerin başında gelmektedir. 

  17.
  Geçmiş  yıllarda Coca-Cola’nın formülü ve ambalajı  satıldığı  tüm ülkelerde aynı olması  aşağıdaki ürün-hizmet stratejilerinden hangisine örnek olarak gösterilebilir? 
  Doğru Cevap: "C" Aynı ürün - Aynı mesaj
  Soru Açıklaması
  18.

  Aşağıdakilerden hangisi küresel pazarlamada hedefe ulaşmak için kullanılacak temel araçlardan birisi değildir?

  Doğru Cevap: "E" Franchising
  Soru Açıklaması

  Küresel pazarlamada hedefe ulaşmak için kullanılacak temel araçlar aşağıdaki gibi beş madde etrafında sıralanabilmektedir:1. Ürünün kendisi 2. Tespit edilen fiyat 3. Satış ve dağıtım çalışmaları 4. Reklam 5. Satış ve teşvik kampanyaları. Franchising ise bir şirketin uluslararası pazara girmesiyle alakalıdır. 

  19.
  Aşağıdakilerden hangisi iç pazarlardaki aracılardan biridir?
  Doğru Cevap: "B" Dış satış kuruluşları
  Soru Açıklaması
  Dış pazarlardaki simsarlar, Bayiler, Distribütörler,Üretici işletmenin temsilcileri dış pazarlama aracılarından iken, dış satış kuruluşları iç pazarlardaki aracılardan biridir.
  20.

  Gerek kullanılan teknolojinin özelliğine bağlı olarak ve gerekse üretilen ürünün özelliğine uygun olarak yerel ve bölgesel özelliklerin üretim süreçlerine dahil edilmesine ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "B" Çok uluslu işletme modeli
  Soru Açıklaması

  Gerek kullanılan teknolojinin özelliğine bağlı olarak ve gerekse üretilen ürünün özelliğine uygun olarak yerel ve bölgesel özelliklerin üretim süreçlerine dahil edilmesi modeli çok uluslu işletme modelidir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler