• Küresel Pazarlama Deneme Final Sınavları – Deneme 6

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
1.

1980’lerden başlayarak ulus devletlerin ekonomik politikalar bazında kabul ettikleri politika nedir?

Doğru Cevap: "E" Liberalleşme
Soru Açıklaması

1980’lerden başlayarak ulus devletler ekonomik politikalar bazında liberalleşmeye başladılar. Bu şekilde özel işletmeler piyasa şartlarını belirlemede daha fazla söz sahibi olurken uluslararası ticareti geliştirmek için de yollar aranmaya başladılar. 

2.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin fiyatlama kararlarını doğrudan etkileyen dışsal faktörlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Rekabet yoğunluğu
Soru Açıklaması
3.
Uluslararası reklam tasarımında uygulanabilecek temel yaklaşımın adımları arasında en zorlu olanı hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Seçilen pazarlar için en etkili reklam mesajını geliştirmek
Soru Açıklaması
Farklı kültürlere sahip tüketicileri etkileyecek mesajlar geliştirmek, hangi mesajların etkili olacağına karar vermek zor bir süreçtir.
4.
I. Tüketici Algıları II. Ekonomik Gelişmişlik III. Üretici Algıları IV. Ticaret Kültürü Hangileri satış tutundurma faaliyetleri planlanırken dikkate alınması gereken başlıca faktörlerdendir?
Doğru Cevap: "E" I - II - IV
Soru Açıklaması
Üretici algıları satış tutundurma faaliyetini etkilemez.
5.
Aşağıdakilerden hangisi küresel reklamlarda yaratıcılığın önündeki kısıtlamalardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Standartlaştırma stratejisi
Soru Açıklaması
Standartlaştırma stratejisi, küresel reklamlarda yaratıcılığın önündeki kısıtlamalardan birisi değildir.
6.

Aşağıdakilerden hangisi aracıları motive etmek için yapılabilecekler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Aracıların seçimi
Soru Açıklaması

Aracıların Seçimi potansiyel aracıların belirlenmesinden sonraki aşama, çalışılacak aracıların seçimidir. Bu aşamada işletmeler temelde potansiyel aracılar arasından kendi hedefleri ve ürünleri ile uyumlu aracıların seçimi işlemine başlarlar. Aracıların seçimi, ürünün niteliğine, beklenen satış hacmine ve mevcut risklere bağlı olarak yapılır. İşletme aracı seçerken, bilinen finansal riskler ve diğer risk faktörlerinin yanı sıra şu unsurları da göz önüne almalıdır.

7.

Aşağıdakilerden hangisi hizmetler alanında çalışan bir şirketin dağıtım kanalı yapısındaki ana elemandır?

Doğru Cevap: "E" Acente
Soru Açıklaması

Hizmetlerin dağıtım kanalında ana eleman acentelerdir. 

8.

Bir ticaret ortağının, başka bir taraf ile kurmuş olduğu ilişkinin, bu ilişkiyi sürdürmek için azami çabanın gösterilmesini gerektirecek kadar önemli olduğuna inanması ne demektir?

Doğru Cevap: "B" Bağlılık
Soru Açıklaması

Bağlılık, “bir ticaret ortağının, başka bir taraf ile kurmuş olduğu ilişkinin, bu ilişkiyi sürdürmek için azami çabanın gösterilmesini gerektirecek kadar önemli olduğuna inanması” olarak tanımlanmaktadır.

9.
Aşağıdakilerden hangisi pazar göstergelerinden olan ekonomik faktörlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Ülkenin yüz ölçümü
Soru Açıklaması
10.
Dağıtım yapıları ve ilişkileri incelenirken, bir ürün veya hizmetin dağıtımında kanalda yer alan aracı sayısı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ilişki sayısı ile açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kanal uzunluğu
Soru Açıklaması
Kanal uzunluğu, bir ürün veya hizmetin dağıtımında kanalda yer alan aracı sayısı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ilişki sayısı ile açıklanmaktadır.
logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
11.

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin dış pazardaki aracılarından birisidir?

Doğru Cevap: "B" Dağıtımcılar
Soru Açıklaması

Diğer dört şık yerel pazardaki aracılara örnekken ihracat şirketleri dış pazardaki aracılara örnektir. 

12.
İşletmelerin fırsat gördükleri yeni pazarlara ortaklık veya doğrudan yatırım yolu ile girmesi şeklinde gerçekleşen pazarlama adımı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Uluslararası pazarlama
Soru Açıklaması
13.

İşletmeler hangi strateji kapsamında uluslararası pazarlarda ürünleri için tüm ülke pazarlarında aynı satış fiyatını uygular?

Doğru Cevap: "B" Standartlaştırılmış Fiyatlama Stratejisi
Soru Açıklaması

Standartlaştırılmış fiyatlama strateji kapsamında bütün uluslararası pazarlarda aynı satış fiyatı uygulanır.

14.

Bir ticaret ortağının, başka bir taraf ile kurmuş olduğu ilişkinin, bu ilişkiyi sürdürmek için azami çabanın gösterilmesini gerektirecek kadar önemli olduğuna inanması ne demektir?

Doğru Cevap: "B" Bağlılık
Soru Açıklaması

Bağlılık, “bir ticaret ortağının, başka bir taraf ile kurmuş olduğu ilişkinin, bu ilişkiyi sürdürmek için azami çabanın gösterilmesini gerektirecek kadar önemli olduğuna inanması” olarak tanımlanmaktadır. 

15.
İşletmenin ürettiği ürünlerin kendi ulusal sınırları dışında da talep görebileceğinin farkına vararak faaliyet gösterdiği fiziksel alanını genişlettiği pazarlama adımı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" İhracat pazarlaması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalı tasarımını etkileyen faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Aracıların Seçimi
Soru Açıklaması
Aracıların seçimi dağıtım kanalı tasarımını etkileyen faktörlerden değildir.
17.

İşletmeler kendilerini olumsuz etkileyecek olan politik riskleri engellemek için bazı taraflarla ilişkiler kurarlar. Buna aşağıdakilerden hangisi bu taraflardan bir değildir?

Doğru Cevap: "C" Kolluk kuvvetleri
Soru Açıklaması

Politik riski etkileyen taraflar; hükümet, müşteriler, çalışanlar ve yerel halk olarak belirtilir. Kolluk kuvvetleri hükümetlerin emrinde çalışır ve işletmelerle ilişkileri söz konusu değildir. 

18.
Küresel reklam harcamaları içerisinde en büyük payı alan sektör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gıda, içecek, kişisel bakım ve sağlık
Soru Açıklaması
Dünya düzeyinde en çok reklam harcaması gıda, içecek, kişisel bakım ve sağlık sektöründe gerçekleşmektedir.
19.
Aşağıdakilerden hangisi  uluslararası pazarlarda fiyatın yükselmesine neden olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Üretim maliyetleri 
Soru Açıklaması
Üretim maliyetleri değişkenlik göstermez. o nedenle ürrünün fiyatında değişiklik yaratmaz.
20.

Aşağıdakilerden hangisi pazara dayalı fiyatlama stratejilerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" Marjinal Maliyete Dayalı Fiyatlama
Soru Açıklaması

Marjinal maliyete dayalı fiyatlama maliyete dayalı fiyatlama stratejilerinden birisidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler