• Küresel Pazarlama Deneme Final Sınavları – Deneme 5

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
1.

Aşağıdakilerden hangisi hızlı bir şekilde büyük bir alıcı/müşteri pazarı elde etmeyi sağlayacak düzeyde düşük bir fiyat ile pazara girilmesini içerir?

Doğru Cevap: "E" Pazara nüfuz etmeye yönelik fiyatlama
Soru Açıklaması

Pazara nüfuz etmeye yönelik fiyatlama stratejisi, hızlı bir şekilde büyük bir alıcı/müşteri pazarı elde etmeyi sağlayacak düzeyde düşük bir fiyat ile pazara girilmesini içerir. Bu stratejiyi tercih eden işletmelerin pazar payı elde etme hedefi doğrultusunda hareket ettiği görülür.

2.

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin en güçlü yönüdür?

Doğru Cevap: "D" İnandırıcılığı yüksek olması
Soru Açıklaması

Halkla ilişkiler faaliyetlerin en güçlü yanı, reklamdan farklı olarak işletmenin topluma iletmek istediği mesajlar ve toplumla paylaşmak istediği konuların yayınlanması ya da basılması için para ödenmemesi, dolayısıyla inandırıcılığının reklamlara göre daha yüksek olmasıdır. 

3.
Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası ticarette korumacılık faaliyetlerinin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Misilleme ve pazarlık gücünün azaltılması
Soru Açıklaması
Misilleme ve pazarlık gücünün arttırılması korumacılık faaliyetlerinin amaçlarından biridir, azaltılması değildir.
4.

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin dış pazardaki aracılarından birisidir?

Doğru Cevap: "B" Dağıtımcılar
Soru Açıklaması

Diğer dört şık yerel pazardaki aracılara örnekken ihracat şirketleri dış pazardaki aracılara örnektir

5.
• Evrensel bir tüketici ihtiyacını karşılamalıdır.• Dengeli ülke-pazar kapsamına sahip olmalıdır. • Dünyanın her yerinde aynı biçimde konumlandırılmalıdır.• Ürün kategorisi üzerine odaklanmalıdır.• Olumlu firma menşei faktörlerinden yararlanmalıdır.Yukarıdaki koşullara göre hareket eden bir işletmenin temel amacı nedir?
Doğru Cevap: "A" Küresel bir marka yaratmak
Soru Açıklaması
6.
Uluslararası iletişim sürecinde alıcıya iletilecek mesajın kaynak tarafından uygun ve etkili bir semboller bütününe dönüştürülmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kodlama
Soru Açıklaması
Kodlama, alıcıya iletilecek mesajın kaynak tarafından uygun ve etkili bir semboller bütününe dönüştürülmesidir.
7.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası reklam tasarımında uygulanabilecek temel yaklaşımın adımları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Ürün mesajı iletmeyi planlayan uluslararası işletme
Soru Açıklaması

Ürün mesajı iletmeyi planlayan uluslararası işletme bilgi kaynağıdır.

8.

Bir ürün sınıfına karşı kültürden kültüre farklılık göstermeyen tüketici davranışları olarak, tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Pazarlama evrenselleri
Soru Açıklaması

Pazarlama evrenselleri bir ürün sınıfına karşı kültürden kültüre farklılık göstermeyen tüketici davranışları olarak, tanımlanabilmektedir. 

9.

Aşağıda sıralanan maddelerden hangisi uluslararası pazarlarda reklam stratejileri üzerinde etkili olan yerel koşullardan biridir?

Doğru Cevap: "A" Yasal kısıtlamalar
Soru Açıklaması

Yasal kısıtlamalar dışındaki diğer seçeneklerde verilmiş olan maddeler tüketicilerin ürünlere ve reklamlara karşı verdikleri tepkilerdir.

10.

Aşağıda verilen maddelerden hangisi kişisel satışı etkileyen çevresel koşullardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "C" İşletmelerin uyguladığı fiyatlar
Soru Açıklaması

İşletmelerin uyguladığı fiyatlar dışında, diğer seçeneklerde verilen maddeler kişisel satışı etkileyen çevresel koşullardır.

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
11.
Fiyatlama kararlarında aşağıdakilerden hangisi en belirleyici bir unsurdur?
Doğru Cevap: "B" Gümrük vergileri
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi, küresel reklamlarda yaratıcılığın önündeki kısıtlamalardan sayılmaz?
Doğru Cevap: "D" Yatırımcıların kararları
Soru Açıklaması
Yatırımcıların kararları reklamda yaratıcılık önündeki bir engel değildir
13.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde internetin dağıtım kanalı üzerindeki etkilerine ilişkin bilgi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İnternet’ten satın alan tüketici sayısının yüksek olduğu ülkelerde dağıtım maliyetleri artmaktadır.
Soru Açıklaması
İnternet kullanımının ve internetten satın alma yapan tüketici sayısının yüksek olduğu ülkelerde dağıtım maliyetleri düşmeye ve kimi aracılar devre dışı kalmaya başlamıştır. Diğer seçeneklerde verilen bilgilerin tamamı doğrudur.
14.
Ürünün ticarete konu olacak şekilde değerinin serbestçe belirlenmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Ticarileşme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler