• Küresel Pazarlama Deneme Final Sınavları – Deneme 4

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
1.

Ekonomik sistemler kaynakların tahsisi açısından üçe ayrılırlar. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu üç sistem doğru bir şekilde verilmiştir.

Doğru Cevap: "B" Yönetilen ekonomiler, pazar ekonomileri ve  karma ekonomiler
Soru Açıklaması

Ekonomik sistemler kaynakların tahsisi açısından Pazar, yönetim ve karma ekonomiler şeklinde üçe ayrılır. 

2.
Uluslararası pazara giriş stratejilerinden en riskli olanı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Doğrudan yabancı yatırım
Soru Açıklaması
3.

İşletmelerin pazarlama iletişimi amaçları doğrultusunda sportif, kültürel, çevreye yönelik, eğitsel ve toplumsal faaliyetlerin, kuruluşların ve kişilerin desteklenmesini içeren olay aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Sponsorluk
Soru Açıklaması

Sponsorluk, işletmelerin pazarlama iletişimi amaçları doğrultusunda sportif, kültürel, çevreye yönelik, eğitsel ve toplumsal faaliyetlerin, kuruluşların ve kişilerin desteklenmesini içerir.

4.
İmalatçıdan müşterilere doğru değişen türlerde olan yapıyı aşağıdakilerden hangisi gösterir?
Doğru Cevap: "D" Dağıtım kanalları
Soru Açıklaması
İmalatçıdan müşterilere doğru değişen türlerde olan yapıyı dağıtım kanalları gösterir?
5.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası iletişim sürecinin unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Farkındalık
Soru Açıklaması
Farkındalık iletişim sürecinin bir adımı değildir
6.
Aşağıdakilerden hangisi küresel pazarlamadaki hedefe ulaşmak için kullanılacak temel araçlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Hppc analizi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri uluslararası pazarlarda kişisel satış ve satış yönetimin etkileyen davranışsal faktörlerdendir?
Doğru Cevap: "C" Müşterilerin hizmet beklentilerinin artması
Soru Açıklaması
Diğer şıklar da kişisel satışı etkiler ancak davranışsal kategori içinde yer alan sadece c şıkkıdır
8.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ihracatın dezavantajlarından biridir?  
Doğru Cevap: "A" Satış organizayonuna yatırım 
Soru Açıklaması
Satış organizayonuna yatırım doğrudan ihracatın dezavantajlarından biridir.
9.
Küresel pazarlamayı yerel pazarlama ile kıyaslandığında karşılaşılan en temel ayrıştırıcı özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Faaliyetlerin boyut ve kapsamı
Soru Açıklaması
10.
(I) Büyük üretici-ihracatçı işletmeler ile yurt dışındaki küçük perakendecilerin amaçlarının birbirine uygun olmaması (II) Faaliyet gösterilecek pazar alanı ile ilgili olarak üretici işletmeler ile aracılar arasında fikir ayrılığı (III) Dağıtımın görevi ve bu görevin nasıl yerine getirileceği konusunda görüş uyuşmazlığı olması. Yukarıdaki durumlar ne tür bir duruma yol açmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Dağıtım kanalında çatışma yaşanmasına yol açmaktadır.
Soru Açıklaması
Bazı sektörlerde müşterilere etkin biçimde ulaşabilmek için pek çok farklı dağıtım düzeyi bulunmasını gerekmektedir. Bu tip uzun dağıtım kanallarında bir yandan iş birliği yapılırken diğer yandan da çatışma yaşanması olasılığı oldukça yüksektir. Bir kanal üyesi hedeflerine ulaşmasının bir başka üye tarafından engellendiğini düşündüğü zaman kanalda çatışmalar yaşanır. Üyenin yapması gerekenlerle ilgili performansının kısıtlanması ise hayal kırıklığına neden olur. Kanalda çatışma yaşanmasına yol açan üç faktör bulunmaktadır.
logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
11.
Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalındaki aracıların motive edilmesi amacıyla yapılacaklardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Reklam
Soru Açıklaması
Reklam, dağıtım kanalındaki aracıların motive edilmesi amacıyla yapılacaklardan birisi değildir.
12.
Aşağıda verilen durumlardan hangisinde “Marjinal maliyete dayalı fiyatlama” cazip bir fiyatlama stratejisi olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "A" Düşük fiyatın, dış pazarda ürünün kabul görmesini sağlaması
Soru Açıklaması
13.

Aşağıda sıralanan maddelerden hangisi uluslararası iletişim sürecinin öğelerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Pazar
Soru Açıklaması

 

Yukarıda verilmiş olan seçeneklerden Pazar seçeneği bu gruba dahil değildir.

14.

Aşağıdaki ürünlerden hangisi küresel marka stratejileri için en uygundur?

Doğru Cevap: "C" Bilgisayar parçaları
Soru Açıklaması

“Standartlaştırma” endüstriyel mallar için tüketici mallarına kıyasla çok daha uygundur. Tüketici mallarında ise dayanıklı tüketim mallarında dayanıksız mallara kıyasla standartlaştırma olanağı daha fazladır. Bunun sebebi dayanıksız malların daha çok damak tadı, gelenekler ve görenekler gibi her bir toplumun kendine özgü değerlerine göre cazibesi olmasıdır. Bu konuda yakın zamanda yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar ise endüstriyel ve yüksek teknoloji ürünü malların (bilgisayar parçaları, makine parçalar› vb.) küresel marka stratejileri için en uygun ürünler olduğunu ortaya koymaktadır. 

15.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası iletişim süreci aşamalarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Sponsor
Soru Açıklaması

İletişim süreci Bilgi kaynağı, Kodlama, Mesaj kanalı, Kod açma, Alıcı, Geri bildirim ve Gürültüdür.

16.
Aşağıdakilerden hangisi küresel pazarlarda fiyatlama kararlarında dikkat edilmesini gereken noktalardan biri  değildir?
Doğru Cevap: "B" Pazara çıkılacak ülkelerin ekonomik durumu  
Soru Açıklaması
Bazı ürünlerde fiyatlar döviz üzerindendir ve fiyatlar ufak dalgalanmalar olsa da sabittir.
17.
Aşağıdakilerden hangisi politik risk unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Bölge Turu
Soru Açıklaması
Politik risk unsurları, ithalat kısıtlamaları, yerel içerik kısıtlamaları, döviz kontrolleri, pazar kontrolü, fiyat, vergi kontrolü, iş gücü kısıtlamaları, hükumet değişikliği, el koyma, millileştirme, yerelleştirme, savaş, terörizm, ambargo şeklinde sıralanmaktadır. Bölge turu ise politik risk analiz yöntemidir.
18.
Aşağıdakilerden hangisi küresel ticaretin artışını teşvik eden faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ülkelerin uyguladıkları korumacılık faaliyetleri
Soru Açıklaması
Ülkelerin uyguladıkları korumacılık faaliyetleri ile yerel işletmeler yabancı işletmelerin rekabetinden korunurken küresel ticaret artışı engellenmektedir. Diğer seçeneklerde ise küresel ticaret artışını teşvik eden faktörler sıralanmaktadır.
19.

Aşağıda verilen maddelerden hangisi kişisel satışı etkileyen çevresel koşullardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "C" İşletmelerin uyguladığı fiyatlar
Soru Açıklaması

İşletmelerin uyguladığı fiyatlar dışında, diğer seçeneklerde verilen maddeler kişisel satışı etkileyen çevresel koşullardır.

20.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlarda fiyatın yükselmesine neden olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tüketici davranışları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler