• Küresel Pazarlama Deneme Final Sınavları – Deneme 27

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 27
1.

Aşağıda sıralanan maddelerden hangisi uluslararası iletişim sürecinin öğelerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Pazar
Soru Açıklaması

Yukarıda verilmiş olan seçeneklerden Pazar seçeneği bu gruba dahil değildir.

2.
Bilgi toplama, kıyaslama yapma, satış destekleyici bilgilere ulaşma, rakipleri takip etme, mevcut ve potansiyel müşterileri tanıma amaçlı çalışmaları gerçekleştiren bir satış elemanı böylece küresel pazarlarda önemli olan hangi becerilerini geliştirmektedir?
Doğru Cevap: "D" Pazar istihbaratı toplama becerisi
Soru Açıklaması
Doğru cevap D şıkkı Pazar istihbaratı toplama becerisidir. Bilgi toplama, kıyaslama yapma, satış destekleyici bilgilere ulaşma, rakipleri takip etme, mevcut ve potansiyel müşterileri tanıma olarak nitelendirilebilecek bu beceri, bilişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak hem daha fazla önem kazanmış hem de daha kolaylamış durumdadır.
3.

Aşağıdakilerden hangisi küresel markaları yerel markalardan ayıran özelliklerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" Küresel markalar dengeli ülke-pazar kapsamına sahiptirler.
Soru Açıklaması

Dengeli ülke-Pazar kapsamına sahip olmak ayırıcı değil temel özelliktir. 

4.

Aşağıdakilerden hangisi küresel markaları yerel markalardan ayıran özelliklerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" Küresel markalar dengeli ülke-pazar kapsamına sahiptirler.
Soru Açıklaması

Dengeli ülke-Pazar kapsamına sahip olmak ayırıcı değil temel özelliktir. 

 

5.
Uluslararası bir işletmenin yöneticisi olduğunuzu varsayalım. Yurt dışı ticaret fuarlarına ve dış ticaret heyetlerine katılımınız sonucunda ürünlerinize benzeyen ürünlerle karşılaşmaktasınız. Ancak bu ürünlerin sizin ürünlerinizden çok daha pahalı olduğunu gözlemlemektesiniz. Buna göre fiyatlar arasında gözlenen orantısız farkın nedenini bulmak için aşağıdakilerden hangisini incelemeye gerek duymazsınız?
Doğru Cevap: "E" Yerel firma sayısı
Soru Açıklaması
Uluslararası pazarlarda fiyatların yükselmesine neden olan faktörler şu şekildedir. Enflasyon, Döviz kuru dalgalanmaları, Vergiler ve idari maliyetler, Nakliye maliyetleri, para birimi değişimleri ve aracı marjları şeklindedir. Buna göre fiyatlar arasında gözlenen orantısız farkın nedenini öğrenmek isteyen birinin bunları incelemesi gerekmektedir. Yerel firmaların sayısının fiyat yükselmesi ile doğrudan bir ilişkisi bulunmamaktadır.
6.
Uluslararası dağıtım kanallarında yer alan aracı türlerinden biri olan yerel simsarların özelliği aşağıdaki şıkların hangisinde doğru şekilde verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Daha çok alıcılar ile satıcıları bir araya getirmek şeklinde bir işleve sahiptir.
Soru Açıklaması
Yerel simsarlar daha çok alıcılar ile satıcıları bir araya getirmek şeklinde bir işleve sahiptir. Buna bağlı olarak sınırlı sayıda üründe uzmanlaşmış simsarlar, aracı olarak satışını sağladıkları ürünler üzerinden komisyon usulü çalışırlar.
7.
Aşağıdakilerden hangisi yerel pazardaki aracılardan değildir?
Doğru Cevap: "D" İthalat Mümessilleri
Soru Açıklaması
İthalat Mümessilleri yerel pazardaki aracılardan değildir
8.
Üreticiler ile müşteri birbirine bağlamak üzerine oluşturulmuş, bir amaca bağlı olarak birden fazla işlemi yerine getiren bir dizi bağlantılı işletmenin yer aldığı ağlara ne denilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Dağıtım kanalı
Soru Açıklaması
Üreticiler ile müşteri birbirine bağlamak üzerine oluşturulmuş, bir amaca bağlı olarak birden fazla işlemi yerine getiren bir dizi bağlantılı işletmenin yer aldığı ağlara dağıtım kanalları denir.
9.
Farklı ülkelerdeki dağıtım kanallarının yapılarını ve bunların üyelerinin davranışlarını aşağıdakilerden hangisi belirler?
Doğru Cevap: "A" Kültürel çevre ve pazarlama süreçlerinin etkileşimi
Soru Açıklaması
Farklı ülkelerdeki dağıtım kanallarının yapılarını ve bunların üyelerinin davranışlarını kültürel çevre ve pazarlama süreçlerinin etkileşimi belirler.
10.
Aşağıdakilerden hangisi yönetilen ekonomilerin özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "C" Hangi ürünlerin, nasıl yapılacağına, nasıl dağıtılacağına devlet karar verir.
Soru Açıklaması
Doğru cevap C dir. Diğer şıklar Pazar ekonomilerinin özellikleridir.
logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 27
11.

Gerçek pazar fiyatının taban ile tavan arasında nerede olması gerektiğini belirleyen faktör hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Rekabet koşulları
Soru Açıklaması

Maliyetler fiyat tabanını, talep koşulları fiyat tavanını belirlerken rekabet koşulları gerçek pazar fiyatının bu iki uç arasında nerede olması gerektiğini belirler. 

12.
I. Firma müşterileriII. YöneticilerIII. RakiplerIV. Ar-Ge bölümleriYukarıdakilerden hangileri yeni ürün fikrinin temel kaynaklarındandır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi dağıtım sürecinin bir bileşeni değildir?
Doğru Cevap: "C" Ürünlerin imal edilmesi
Soru Açıklaması
Cateora ve Graham'a göre ürünlerin imali dağıtım süreci bileşeni değildir.
14.

Hedef tüketici kitlesinin mevcut ürünü satın alma olanağına sahip olmadığı durumlarda küresel pazarlara yönelen işletmenin aşağıdaki stratejilerden hangisini kullanması gerekir?

Doğru Cevap: "E" Yeni ürün
Soru Açıklaması

Aynı ürün – aynı mesaj, aynı ürün – farklı mesaj,  farklı ürün – aynı mesaj ve farklı ürün – farklı mesaj stratejilerinden herhangi birinin uygulanabilmesi için firmanın ihracatını düşündüğü ürünün potansiyel tüketiciler tarafından kullanılabilir veya satın alınabilir olması gerekmektedir. Hedef tüketici kitlesi, mevcut ürünü satın alma olanağına sahip değilse firma saptanan ihtiyacı karşılayabilecek ve bu kitlenin alım gücüne uygun ürünü yaratmayı ve geliştirmeyi deneyebilmektedir. Ancak, bu stratejinin sorunu yüksek araştırma-geliştirme maliyetleri ve yeni üretime geçiş için yatırımı gerektirmesidir. Firma yaptığı veya yaptırdığı “pazar araştırmaları”nın (piyasa, ürün ve tüketici ile ilgili sorunlar için) sonuçlarını değerlendiren firma, ihracata uygun ürün geliştirmeye hazır hâle gelir. 

15.

Bir firma, aday ülkeleri inceliyor, ön elemeye tabi tutuyor, daha sonra kalan ülkeler üzerinde detaylı elemeye gidiyor ve en son olarak uygun ülkeleri belirleyip seçiyorsa bu firma neyi belirlemeye çalışıyordur?

Doğru Cevap: "C" Hedef pazarı
Soru Açıklaması

 Sözü edilen aşamalar hedef pazarın belirlenmesi için takip edilen aşamaları oluşturmaktadır. 

16.

Aşağıda verilen maddelerden hangisi pazarlama iletişiminin temel aracını oluşturur?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Yukarıdaki seçeneklerde verilmiş olan tüm maddeler pazarlama iletişiminin temel araçlarını oluşturmaktadır.

17.
Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalı tasarımını etkileyen faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Din
Soru Açıklaması
Din konusunun dağıtım kanalı tasarımıyla ilgisi yoktur.
18.
Uluslararası pazarlamada tüketici ürünlerinin ve endüstriyel ürünlerin her ülke pazarında nihai müşterilere ulaştırılabilmesi için dağıtım sürecinden geçmesi gerekmektedir. Buna göre aşağıda verilen dağıtım süreçleri hangisinde doğru sıralanmıştır? I. Dağıtılması II. Ürünün bulundurulması III. Satış müzakereleri IV. Sahipliğinin el değiştirilmesi
Doğru Cevap: "D" II-I-III-IV
Soru Açıklaması
Dağıtım süreçleri ürünün bulundurulması, dağıtılması, sahipliğin el değiştirmesi ve üreticiler ile aracılar ve aracılar ile müşteriler arasındaki satış müzakereleri aşamalarını içerir.
19.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin dağıtım kanalı seçerken dikkate aldıkları hususlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E"  
Soru Açıklaması

Dağıtım kanalı seçerken yukarıdaki hususlar dikkate alınsada hükümet teşvikleri dikkate alınan bir unsur değildir. 

20.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda nihai fiyatların yükselmesine neden olmamaktadır?

Doğru Cevap: "E" Tüketici beklentileri
Soru Açıklaması

Yurt dışındaki ticaret fuarlarını ziyaret eden ya da dış ticaret heyetlerine katılan uluslararası işletme yöneticileri, sık sık kendilerininkine benzeyen ürünlerle karşılaşmakta ve bunların kendi uyguladıkları fiyattan açık biçimde çok daha pahalıya satıldığını görmektedir. Bu durumda bazı yöneticilerin ilk tepkisi, bu durumun nedenini merak etmektir. Bu koşullarda kendi ürünlerinin ve fiyat düzeylerinin de yabancı müşterilere cazip geleceği ve mevcut rakip ürünlerin yerini alacağı inanan işletmeler, bu pazarlarda daha yüksek satış fiyatı uygulamaya karar verebilir. Ancak pek çok örnekte görülmektedir ki, fiyatlar arasında gözlenen orantısız farkların nedeni ek maliyetlerdir. Bu olgu özellikle uluslararası pazarlarda sorun yaratmaktadır. Nakliye bedeli, gümrük tarifeleri, uzun dağıtım kanalları, toptancı ve perakendecilerin yüksek kâr marjları, gümrük vergileri, para birimi değerleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle nihai müşteri ya da kullanıcının ödediği fiyatın farklı olması, fiyatın yükselmesi olgusunu göstermektedir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler