• Küresel Pazarlama Deneme Final Sınavları – Deneme 26

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 26
1.
Kişisel satış uzun dönemde aşağıdakilerden hangisini hedefler?
Doğru Cevap: "A" Müşteri ile karlı müşteri ilişkisi kurmayı
Soru Açıklaması
Uzun dönemde satıştan beklenen müşteri ile olumlu ilişkiler kurmaktır.
2.

Gelir yaratan tek pazarlama karması bileşeni hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Fiyat
Soru Açıklaması

 Fiyat, gelir yaratan tek pazarlama karması bileşenidir, diğer bileşenlerin hepsi esas olarak maliyet yaratırlar. 

3.

Aşağıdakilerden hangisi dış pazardaki aracı kişi ve kuruluşlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Konsolosluklar
Soru Açıklaması

Konsolosluklar ticari kuruluşlar değil devletlerin resmi temsilcileridir. 

4.

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi araçlarından biri değildir? 

Doğru Cevap: "C" Perakendeci
Soru Açıklaması

Reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış ve satış tutundurma pazarlama iletişiminin temel araçlarını oluşturmakla birlikte son yıllarda artan önemlerine bağlı olarak doğrudan satış, sponsorluk ve ticari fuarlar gibi diğer tutundurma faaliyetleri de pazarlama iletişimi araçları arasında yerlerini almışlardır. Perakendeci ise dağıtım kanalının bir unsurudur.

5.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin içindeki ve dışındaki kitlelerde karşılıklı iyi niyet, güven ve anlayış yaratmak, başarılı bir kurumsal imaj oluşturmak ve karşılaşılabilecek olumsuz durumlara karşı harekete geçmek amaçları doğrultusunda kullanılır?

Doğru Cevap: "A" Halkla ilişkiler faaliyetleri
Soru Açıklaması

Halkla ilişkiler faaliyetleri, işletmenin içindeki ve dışındaki kitlelerde karşılıklı iyi niyet, güven ve anlayış yaratmak, başarılı bir kurumsal imaj oluşturmak ve karşılaşılabilecek olumsuz durumlara karşı harekete geçmek amaçları doğrultusunda kullanılır.

6.
Rakipleri pazardan uzak tutacak kadar düşük fiyat belirlemeyi içeren bir stratejidir. Fiyatlar genellikle toplam birim maliyete çok yakın bir noktada tutulur. Satış hacmi arttıkça maliyetler azaldığı için fiyatı düşürmeye devam etmek mümkün olabilir. Bu stratejinin temel varsayımı uzun vadede pazardaki egemen tedarikçi olmak yoluyla kâr elde edileceğidir.Yukarıda bahsedilen fiyatlandırma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tedbir amaçlı fiyatlama
Soru Açıklaması
Rakipleri pazardan uzak tutacak kadar düşük fiyat belirlemeyi içeren bir stratejidir. Fiyatlar genellikle toplam birim maliyete çok yakın bir noktada tutulur. Satış hacmi arttıkça maliyetler azaldığı için fiyatı düşürmeye devam etmek mümkün olabilir. Hatta potansiyel rakipleri daha da uzaklaştırmak için fiyatlar bir süreliğine toplam maliyetin altında bir noktada belirlenebilir. Bu stratejinin temel varsayımı uzun vadede pazardaki egemen tedarikçi olmak yoluyla kâr elde edileceğidir.
7.

Fiziksel ürünün ülkeye göre farklılaştırma derecesi olarak tanımlanabilmesi hangisiyle anlatılır?

Doğru Cevap: "C" Ürün uyarlama
Soru Açıklaması

Ürün uyarlama fiziksel ürünün ülkeye göre farklılaştırma derecesi olarak tanımlanabilmektedir. 

8.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda uygulanabilecek temel ürün planlama ve geliştirme yöntemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Pazar araştırması yapma
Soru Açıklaması
9.
I. Yasal KısıtlamalarII. Dil FarklılıklarıIII. Kültürel FarklılıklarIV. Medya SınırlamalarıV. Irksal Faklılıklar Aşağıdakilerden hangisi küresel reklamlarda yaratıcılığın önüne geçen kısıtlardandır?
Doğru Cevap: "B" I - II - III- IV
Soru Açıklaması
Irksal farklılıklar dışındaki tüm unsurlar küresel reklamlarda yaratıcılığın önünde engel oluşturabilir.
10.

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde totaliter rejim hakimdir?

Doğru Cevap: "E" Kuzey Kore
Soru Açıklaması

Kuzey Kore totaliter rejimi ve tek adam hakimiyetinin dünyada en güçlü olduğu ülkelerin başında gelmektedir. 

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 26
11.

Ülkeler gelir düzeyleri dikkate alındığında kaç grupta sınıflandırılırlar?

 

 

Doğru Cevap: "E" 3 grupta
Soru Açıklaması

Ülkeler gelir düzeyleri dikkate alınarak üç grupta sınıflandırılabilirler. Az gelişmiş ülkeler, yeni sanayileşen ülkeler ve sanayileşmiş ülkeler şeklindedir. 

12.
Aşağıdaki fiyatlama stratejilerinden hangisi işletmelerin genellikle ülke pazarlarının yerel koşullarındaki farklılıklara göre ürün fiyatını belirlediği yaklaşımı ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Farklılaştırılmış fiyatlama stratejisi
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi sözleşmeye dayalı uluslararası pazarlara giriş stratejilerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Ortak Girişim
Soru Açıklaması

Sözleşmeye dayalı stratejiler izlenerek uluslararası pazarlara giriş yapılabilmektedir. Bu stratejiler, yabancı şirketler ile yapılan lisans anlaşmaları, yurt dışında bir şirkete sözleşmeli olarak üretim yaptırma, yönetim sözleşmesi ile yurt dışında iş yapma, yurt dışında anahtar teslim projeler gerçekleştirme ve yabancı ülkede montaj yapmadır. Bir diğer seçenek ise yurt dışında yatırımlar yaparak uluslararası pazara giriştir. Yatırıma dayalı uluslararası pazarlara giriş stratejileri; yabancı bir şirket ile ortak girişim yaparak yeni bir şirket kurma, yabancı bir şirket ile birleşme veya onu satın alma ve yurt dışında doğrudan yatırım yapma yöntemlerinden oluşur.

14.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası dağıtım kanallarında akışı gerçekleşen varlıklardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Müşteri  
Soru Açıklaması
Uluslararası dağıtım kanallarında akışı gerçekleşen varlıklar arasında fiziki varlıklar, ödemeler, siparişler, sahiplik yer alırken müşteri yer almaz.
15.
Aşağıdakilerden hangisi ürün uyumlaştırma derecesini etkileyen etkenlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Kişisel etkenler
Soru Açıklaması
16.
Üretici işletmelere satış  hizmeti sağlayan kişi ya da kuruluşlara  ne ad verilir ?
Doğru Cevap: "B" Üretici işletmenin ihracat mümessili
Soru Açıklaması
Üretici işletmelere satış hizmeti sağlayan kişi ya da kuruluşlara üretici işletmenin ihracat mümessili adı verilir.
17.
Küresel pazarlarda dağıtım yapıları ve ilişkilerine göre bazı ülkelerde aracılar her ürünü müşteriye ulaştırırken bazı ülkelerde aracıların belirli ürünleri müşteriye ulaştırması hangi ölçütle ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Ürün Dizisi Derinliği
Soru Açıklaması
Bazı ülkelerde aracılar her ürünü müşteriye ulaştırırken bazı ülkelerde aracıların belirli ürünleri müşteriye ulaştırması ürün dizisi derinliğidir.
18.
Aşağıdakilerden hangisi  uluslararası dağıtım kanalı  üyesi aracıların oynadığı  rollerden biri değildir ?
Doğru Cevap: "C" Rakip firmalar arasında bilgi alışverişi sağlamak 
Soru Açıklaması
Uluslararası dağıtım kanalı üyesi aracıların oynadığı roller arasında, şirketin ürün kategorisi için gereken fiziki dağıtım düzenlemelerini yapmak, alıcı taleplerini toplamak ve ürün bulunurluğunu koordine yapmak, alıcı ve satıcıları fırsatçı tutumlardan korumak, farklı ülkelerdeki alıcıları ve satıcıları bir araya getirmek; belirli pazarlarda bağlantı ve müşteri ilişkisi kurmak ve alıcı ve satıcıları fırsatçı tutumlardan korumak yer alır.
19.

Fiyatlama çevresinin değerlendirilmesi tablosuna göre aşağıdakilerden hangisi fiyatlama politikası seçimi içerisinde yer almaz?

Doğru Cevap: "E" İşletme özellikleri
Soru Açıklaması

Fiyatlama çevresinin değerlendirilmesi tablosuna göre İşletme hedefleri, Rekabetçi pozisyon, Fiyatlanma kararlarındaki kontrol, Esneklik fiyatlama politikası seçimi içerisinde yer alır. İşletme özellikleri ise içsel faktörlerin altında bulunmaktadır.

20.
Uluslararası pazarlarda fiyat tavanını belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Pazar koşulları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler