• Küresel Pazarlama Deneme Final Sınavları – Deneme 24

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 24
1.
İç pazarlar için geliştirilmiş olan bir ürün veya markanın dış pazarlara uygun hâle getirilmesini içeren strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Uyumlaştırma
Soru Açıklaması
2.

Üreticiler ile müşterileri birbirine bağlamak üzere oluşturulmuş, bu amaca bağlı olarak birden fazla işlevi yerine getiren bir dizi bağlantılı işletmenin yer aldığı ağlar olarak kabul edilebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu ağlara verilen genel isimdir.

Doğru Cevap: "C" Dağıtım Kanalı
Soru Açıklaması

Sözü edilen ağlar dağıtım kanallarıdır. 

3.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlamanın artmasına neden olan gelişmelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" İşletmelerin büyümesi
Soru Açıklaması

İşletmelerin büyümesi veya küçülmesi doğrudan pazarlamanın artması ile ilişkili bir durum değildir.

4.
I. Dağıtım kanallarında iş birliği ve çatışma, II. Dağıtım kanallarında güç, III. Dağıtım kanallarının performansının artırılması IV. Verimsiz üyelerin dağıtım kanalından çıkarılması Yukarıdaki konuların tartışıldığı bir kanal yönetiminde aşağıdakilerden hangisi ile ilgili sorunlar önlenmeye çalışılmaktadır.
Doğru Cevap: "A" Dağıtım kanalındaki ilişkilerin sağlıklı ve verimli bir şekilde sürdürülmesi önündeki sorunlar
Soru Açıklaması
Yukarıda belirtilen konuların tartışıldığı bir kanal yönetiminde dağıtım kanalındaki ilişkilerin sağlıklı ve verimli olması için muhtemel sorunlara yönelik önlemler alınacağını göstermektedir.
5.
Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanallarında çatışma yaşanmasına yol açan faktörlerdendir?
Doğru Cevap: "C" Pazar alanı ile ilgili olarak üretici işletmeler ile aracılar arasında yaşanan bölge çatışması
Soru Açıklaması
Bradley'in çatışma faktörleri arasında pazar alanı ile ilgili olarak üretici işletmeler ile aracılar arasında yaşanan bölge çatışması yer alır.
6.
 • Teknolojik gelişmeler
 • Ürünün modasının geçmesi
 • III. Yasal zorunluluklar
 • Yukarıda verilenlerden hangileri işletmenin yeni ürün yaratma stratejisine girme nedenleridir?

  Doğru Cevap: "C" I ve II
  Soru Açıklaması

  Pazarda var olan bir ürün yeni bir marka adı altında pazara sunulur. Bu tip mallar genellikle teknolojik yenilikler neticesinde pazara çıkarlar. Bir işletmeci teknolojik yenilik sonucu bir ürünü pazara sunduğunda diğer işletmecilerde benzer veya ikame ürünler geliştirmek zorunda kalırlar. Ürünün fiziki şeklinde yani tasarım, renk, boyut, ambalaj gibi veya içeriğinde yapılacak küçük değişikliklerle pazara yeni ürün olarak sunulması. İşletmeler yeni ürün üretmek yerine bu yolu tercih ederler. Tüketici tercihlerinin sürekli değiştiği bir ortamda, bir ürünün sürekli satılması imkânsızdır.

  7.

  Aşağıdakilerden hangisi tüketici ürünleri dağıtım kanalı yapısında imalatçı ile tüketici arasında yer alan dağıtım kanallarından biri değildir? 

  Doğru Cevap: "C" Endüstriyel dağıtımcı
  Soru Açıklaması

  Tüketici ürünleri dağıtım kanalında, imalatçı ile tüketici arasındaki dağıtım kanalı ağında endüstriyel dağıtımcı yer almamaktadır. Endüstriyel dağıtımcı imalatçı ile endürtiyel kullanıcı arasındaki dağıtım ağında yer alır . 

  8.
  Fiyatlamanın yapılacağı pazarda rekabet koşulları tam rekabete yakınsa ürün fiyatları nasıl belirlenir?
  Doğru Cevap: "A" Pazar tarafından
  Soru Açıklaması
  9.
  Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalı tasarımını etkileyen önemli faktörlerden değildir?
  Doğru Cevap: "A" İklim
  Soru Açıklaması
  İklim kavramı dağıtım kanalı tasarımını etkileyen önemli faktörlerden değildir.
  10.
  Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin, hizmetlerin, bilginin aracılar olmaksızın çeşitli etkileşimli araçlar ile müşterilere ulaştırılmasıdır?
  Doğru Cevap: "B" Doğrudan pazarlama
  Soru Açıklaması
  Doğrudan pazarlama, ürünlerin, hizmetlerin, bilginin aracılar olmaksızın çeşitli etkileşimli araçlar ile müşterilere doğrudan ulaştırılmasıdır.
  logo
  Küresel Pazarlama
  Deneme Final Sınavları - Deneme 24
  11.

  Ürün ve marka açısından bakıldığında işletmelerin iç ve dış pazarda standart bir ürünle faaliyet göstermesi aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?

  Doğru Cevap: "D" Standartlaştırma
  Soru Açıklaması

  Ürün ve marka açısından bakıldığında standartlaştırma, işletmelerin iç ve dış pazarda standart bir ürünle faaliyet göstermesi anlamına gelmektedir ve ürünün geliştirilmesinde iç pazar yapısının ve iç pazarı oluşturan tüketicilerin özellikleri dikkate alınmaktadır. Diğer bir ifade ile uluslararası pazarlara sunulan ürün, iç pazara sunulmuş olan ürünün ve markanın getirdiği temel faydayı ve ek özellikleri taşımaktadır.

  12.

  Bir ürün veya hizmetin dağıtımında kanalda yer alan aracı sayısı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ilişki sayısı ile açıklanabilecek dağıtım yapısı ölçütü hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Kanal Uzunluğu
  Soru Açıklaması

  Kanal uzunluğu bahsedilen ölçüttür.

  13.

  Aşağıdakilerden hangisi aracıları motive etmek için yapılabilecekler arasında yer almaz?

  Doğru Cevap: "E" Aracıların seçimi
  Soru Açıklaması

  Aracıların Seçimi potansiyel aracıların belirlenmesinden sonraki aşama, çalışılacak aracıların seçimidir. Bu aşamada işletmeler temelde potansiyel aracılar arasından kendi hedefleri ve ürünleri ile uyumlu aracıların seçimi işlemine başlarlar. Aracıların seçimi, ürünün niteliğine, beklenen satış hacmine ve mevcut risklere bağlı olarak yapılır. İşletme aracı seçerken, bilinen finansal riskler ve diğer risk faktörlerinin yanı sıra şu unsurları da göz önüne almalıdır. 

  14.
  Bir ülkenin parasının değerini düşürmesi işlemine ne ad verilir? 
  Doğru Cevap: "A" Devalüasyon 
  Soru Açıklaması
  15.
  Küresel pazarlarda faaliyet gösteren bir işletme faaliyet gösterdiği ülkelerde ürününü benzer slogan ve tanıtımlarla pazarlamaktadır. Bu durum pazarlama karmasının standartlaştırılmasına ve bu standartlaşmanın etkisiyle de işletme açısından önemli tasarruflar sağlamaktadır. Buna göre; işletme aşağıdaki stratejilerden hangisini uygulamalıdır?
  Doğru Cevap: "D" Aynı ürün - Aynı mesaj
  Soru Açıklaması
  16.

  Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yolsuzluk algısı diğerlerime göre daha düşüktür?

  Doğru Cevap: "B" Singapur
  Soru Açıklaması

   Singapur dünyada yolsuzluk algısının en düşük olduğu ülkelerin başında gelmektedir. 

  17.

  Evrensel bir tüketici ihtiyacını karşılayan markalara ne af verilir?

  Doğru Cevap: "D" Küresel marka
  Soru Açıklaması

   Küresel markalar evrensel olarak tüketici ihtiyacını karşılarlar.

  18.
  Yerel pazardaki aracılardan hangisi daha çok alıcılar ile satıcıları bir araya getirmek şeklinde bir işleve sahiptir?
  Doğru Cevap: "D" Yerel simsarlar
  Soru Açıklaması
  Yerel simsarlar alıcılar ile satıcıları bir araya getirmek şeklinde bir işleve sahiptir.
  19.
  İşletmeye ilişkin ayrıntılı bilgileri alıcıya aktarmak, müşterilerin kendilerine özgü ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda iletişim biçimlerini ve ürünleri uyarlamak gibi görevleri olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Satış temsilcisi
  Soru Açıklaması
  Satış Temsilcisinin görevi işletmenin ayrıntılı bilgileri alıcıya aktarmak, müşterilerin kendilerine özgü ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda iletişim biçimleri ve ürünleri uyarlamaktır.
  20.

  İşletmeler, ürünlerinin dağıtımı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak, ürünlerinin imajını yükseltmek, ürünleriyle ilişkili hizmetlerin kalitesini arttırmak, dağıtım maliyetlerini azaltmak ve hatta verimliliği düşük olan dağıtım kanalı üyelerini devreden çıkarmak gibi nedenlere bağlı olarak hangi politikayı tercih ederler?

  Doğru Cevap: "B" Sınırlı dağıtım
  Soru Açıklaması

  Bazı işletmeler, ürünlerinin dağıtımı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak, ürünlerinin imajını yükseltmek, ürünleriyle ilişkili hizmetlerin kalitesini arttırmak, dağıtım maliyetlerini azaltmak ve hatta verimliliği düşük olan dağıtım kanalı üyelerini devreden çıkarmak gibi nedenlere bağlı olarak Sınırlı Dağıtım politikasını tercih ederler. Bu tür dağıtımda işletmeler, aracılarla anlaşmalar yaparak bir yandan dağıtım kanalında rakip ürünlerin taşınmamasını sağlar, diğer yandan kendileri de farklı pazar bölümleri için başka aracılarla çalışmazlar. 

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler