• Küresel Pazarlama Deneme Final Sınavları – Deneme 23

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 23
1.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda uygulanabilecek temel ürün ve hizmet stratejilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Üst yönetim kademesinde çalışan yabancı yönetici sayısını azaltmak
Soru Açıklaması
2.

İşletmenin belirli bir ürüne ilişkin pazarda belirli bir yer belirlemesi ya da tüketicinin zihninde ürüne ve ürün imajına ilişkin bir yer oluşturmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Ürün konumlandırma
Soru Açıklaması

Ürün konumlandırma, işletmenin belirli bir ürün için benzerlerine göre bir pazar rolü tanımlama sürecidir. Bir başka ifadeyle konumlandırma, işletmenin belirli bir ürüne ilişkin pazarda belirli bir yer belirlemesi ya da tüketicinin zihninde ürüne ve ürün imajına ilişkin bir yer oluşturmasıdır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda uygulanabilecek temel ürün ve hizmet stratejilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Rakip ürünler i bire bir taklit etmek
Soru Açıklaması
4.

İhracatçının ürün veya ürünleri üzerinde değişiklik yapmaya kendisinin karar vermesi aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanabilir?

Doğru Cevap: "B" Gönüllü uyumlaştırma
Soru Açıklaması

İhracatçının ürün veya ürünleri üzerinde değişiklik yapmaya kendisinin karar vermesine gönüllü uyumlaştırma denilmektedir. 

5.

İşletmeler hangi strateji kapsamında uluslararası pazarlarda ürünleri için tüm ülke pazarlarında aynı satış fiyatını uygular?

Doğru Cevap: "B" Standartlaştırılmış Fiyatlama Stratejisi
Soru Açıklaması

 Standartlaştırılmış fiyatlama strateji kapsamında bütün uluslararası pazarlarda aynı satış fiyatı uygulanır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda fiyatın yükselmesine neden olan faktörler arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: "A" Fiyatlandırma stratejileri
Soru Açıklaması

 Küresel pazarlarda fiyatın yükselmesine neden olan faktörler: ihracat maliyetleri, gümrük vergileri, enflasyon, döviz kuru dalgalanmaları, para birimi değerindeki değişiklikler, dağıtım kanalı etkisi ve aracı marjları, taşımacılık maliyetleri olarak değerlendirildiğinde  fiyatlandırma stratejileri bütün diğer faktörlerin göz önüne alınması sonucunda belirlenen stratejilerdir.

7.
Aşağıdakilerden hangisi kişisel satış elemanlarında olması gereken özelliklerden bilgi toplama, kıyaslama yapma, satış destekleyici bilgilere ulaşma, rakipleri takip etme, mevcut ve potansiyel müşterileri tespit etme becerisini ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Pazar istihbaratı toplama becerileri
Soru Açıklaması
Kişisel satış elemanlarında olması gereken özelliklerden bilgi toplama, kıyaslama yapma, satış destekleyici bilgilere ulaşma, rakipleri takip etme, mevcut ve potansiyel müşterileri tespit etme becerisine pazar istihbarata toplama becerileri adı verilir.
8.
Ürünlerin müşterilerin ulaşmak isteyebilecekleri tüm satış noktalarında bulundurulması gerekiyorsa hangi politika tercih edilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Yoğun Dağıtım
Soru Açıklaması
Yoğun dağıtımda ürünlerin müşterilerin ulaşmak isteyebilecekleri tüm satış noktalarında bulundurulması gerekiyorsa hangi politika tercih edilmelidir.
9.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararsı pazarlarda uygulanacak fiyatı belirleme sürecinin aşamalarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Tanıtım faliyetlerinin sürdürülmesi
Soru Açıklaması
10.
İnsan ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmetleri elde etmek gayesiyle yapılan her türlü çabaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Üretim
Soru Açıklaması
logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 23
11.

Ürün ve marka açısından bakıldığında işletmelerin iç ve dış pazarda standart bir ürünle faaliyet göstermesi aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?

Doğru Cevap: "D" Standartlaştırma
Soru Açıklaması

Ürün ve marka açısından bakıldığında standartlaştırma, işletmelerin iç ve dış pazarda standart bir ürünle faaliyet göstermesi anlamına gelmektedir ve ürünün geliştirilmesinde iç pazar yapısının ve iç pazarı oluşturan tüketicilerin özellikleri dikkate alınmaktadır. Diğer bir ifade ile uluslararası pazarlara sunulan ürün, iç pazara sunulmuş olan ürünün ve markanın getirdiği temel faydayı ve ek özellikleri taşımaktadır

12.
İşletmeler aracı seçerken bilinen finansal risk ve diğer risk faktörlerinin yanı sıra aşağıdaki unsurlardan hangisini de göz önüne almalıdır?
Doğru Cevap: "A" Halihazırda temsil edilen diğer işletmeler ve ürün yelpazesi
Soru Açıklaması
Halihazırda temsil edilen diğer işletmeler ve ürün yelpazesi işletmelerin aracı seçerken göz önüne aldıkları 6 unsurdan biridir.
13.
Aşağıdakilerden hangisi iç pazarlardaki aracılardandır?
Doğru Cevap: "E" Dış satış kuruluşları
Soru Açıklaması
Dış satış kuruluşları iç pazarlardaki aracılardandır.
14.
Tüketici ürünleri için aşağıdakilerden hangisi uygun bir akıştır?
Doğru Cevap: "A" İmalatçi-Mümessil-Toptancı-Perakendeci-Tüketici
Soru Açıklaması
İmalatçi-Mümessil-Toptancı-Perakendeci-Tüketici'den oluşan yapı tük. ürün akışıdır.
15.

Aşağıdakilerden hangisinde işletmeler ülke pazarlarının yerel koşullarındaki farklılıklara bağlı olarak fiyat belirler?

Doğru Cevap: "B" Farklılaştırılmış fiyatlama stratejisi
Soru Açıklaması

Farklılaştırılmış fiyatlama stratejisinde işletmeler ülke pazarlarının yerel koşullarındaki farklılıklara bağlı olarak fiyat belirler. 

16.

Uluslararası pazarlarda uygulanacak fiyatı belirleme aşamaları göz önüne alınırsa son basamak hangisi olur?

Doğru Cevap: "C" Fiyatın Belirlenmesi
Soru Açıklaması

 Bu aşamaların en son basamağı fiyatın belirlenmesidir. Fiyatın analizi ise bu basamaklardan birisi değildir.

17.
Aşağıdakilerden hangisi yerel pazardaki aracılara örnek olarak gösterilen kişi veya kuruluşlardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Uluslararası simsarlar
Soru Açıklaması
Yerel pazardaki aracılar arasında uluslararası simsarlar yer almaz.
18.
Aşağıdakilerden hangisi standartlaştırılmış fiyatlama stratejisinin uygulanmasını olanaksız hâle getiren nedenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tek tip tüketim alışkanlıkları
Soru Açıklaması
Standartlaştırılmış fiyatlama stratejisi kapsamında işletmeler, uluslararası pazarlarda ürünleri için tüm ülke pazarlarında aynı satış fiyatını uygular. Standartlaştırılmış fiyatlama stratejisinin uygulanmasını olanaksız hâle getiren nedenler; taşıma maliyetlerindeki satın alma gücü farklılıkları, Döviz kurları arasındaki farklılıkları, Pazara ilişkin yasal düzenlemelerdir.
19.
Gerçek pazar fiyatının, fiyat tabanı ile fiyat tavanı arasında nerede olması gerektiğini belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Rekabet koşulları
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi bir dağıtım kanalı politikasıdır?

Doğru Cevap: "E" Yoğun dağıtım
Soru Açıklaması

Temelde tercih edilen üç tür dağıtım politikasından bahsetmek mümkündür: Yoğun Dağıtım, Seçimli Dağıtım ve Sınırlı Dağıtım. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler