• Küresel Pazarlama Deneme Final Sınavları – Deneme 21

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 21
1.
Gelir yaratan tek pazarlama karması bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fiyat
Soru Açıklaması
2.

Maliyetler aşağıdakilerden hangisini belirler?

Doğru Cevap: "C" Fiyat tabanını
Soru Açıklaması

Maliyetler fiyat tabanını, talep koşulları fiyat tavanını belirlerken rekabet koşulları gerçek pazar fiyatının bu iki uç arasında nerede olması gerektiğini belirler.

3.
Aşağıdakilerden hangisi çevre koruma, özel sektörde iş geliştirmeyi teşvik etme, yatırımları teşvik etmek suretiyle makroekonomik çevre yaratmak için yapısal reformları teşvik etmek gibi amaçlarla faaliyet gösteren bir kuruluştur?
Doğru Cevap: "B" Dünya Bankası
Soru Açıklaması
Dünya ekonomisine yön veren kuruluşlar bulunmaktadır. Bunların başında 1944 yılında kurulan ve çevre koruma, özel sektörde iş geliştirmeyi teşvik etme, yatırımları teşvik etmek suretiyle makroekonomik çevre yaratmak için yapısal reformları teşvik etmek gibi amaçlarla faaliyet gösteren “Dünya Bankası” gelmektedir.
4.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası dağıtım kanalı üyesi aracıların oynadığı roller arasında değildir?

Doğru Cevap: "E" Ürünlerin satışını yapmak
Soru Açıklaması

Ürünlerin satışını yapmak satıcıların işleri arasındadır.

5.
Belirsizlikten kaçınma boyutu ne ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "D" Kişilerin risk alma derecesiyle ilgilidir.
Soru Açıklaması
Belirsizlikten kaçınma kişilerin risk alma derecesiyle ilgilidir. Belirsizlikten kaçınma oranı yüksek olan kültürler risk almaktan hoşlanmazlar. Kararlarını verirken her türlü olasılığı düşünmek ve değerlendirmek isterler. Belirsizlikten kaçınma oranı düşük olan ülkelerde ise yöneticiler daha hızlı karar verme ve risk alma eğilimini taşırlar.
6.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda fiyatın belirlenmesini etkileyen dışsal faktörlerden birisidir?

Doğru Cevap: "A" Devlet düzenlemeleri
Soru Açıklaması

Uluslararası pazarlarda uygulanacak fiyatı belirleme aşamaları içsel ve dışsal faktörler olarak ikiye ayrılır. Dışsal Faktörler1. Pazarla ilişkili faktörlerTalep yapısı/hedef pazarın özellikleriDevlet düzenlemeleri(gümrük vergileri,vb.)Döviz kuru istikrarı

 • Sektörle ilişkili faktörlerRekabet yoğunluğuRekabetin niteliği olarak değerlendirildiğinde devlet düzenlemeleri pazarla ilişkili dışsal faktörlerden birisidir. 
 • 7.
  Aşağıdakilerden hangisi ihracat işlemlerinin getirdiği maliyetlerden biridir?
  Doğru Cevap: "A" Tutundurma maliyetleri 
  Soru Açıklaması
  Fiyat yükselmesinin en önemli nedenlerinden birisi, bir ülkeden diğerine ürün ihracı sırasında gerçekleşen ihracat işlemlerinin yarattığı maliyettir. Tutundurma maliyetleri bunlardan biridir.
  8.
  Aşağıdakilerden hangisi dış pazarlardaki aracı türlerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" İhracat Mümesilleri
  Soru Açıklaması
  İhracat Mümesilleri dış pazarlardaki aracı türlerinden biri değildir
  9.
  Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda fiyatın yükselmesine neden olan faktörler arasında sayılamaz?
  Doğru Cevap: "E" Devaluasyon
  Soru Açıklaması
  10.

  Aşağıdakilerden hangisi dış pazarlarda ürün satışı yapmanın toplam sabit maliyetlerini karşılamayı amaçlar?

  Doğru Cevap: "C" Toplam maliyet fiyatlaması
  Soru Açıklaması

  Toplam maliyet fiyatlaması, dış pazarlarda ürün satışı yapmanın toplam sabit maliyetlerini karşılamayı amaçlar. Bu yaklaşımda önce maliyetler tahmin edilir ve satılan her birim ürünün değişken ve sabit maliyetlerdeki payını karşılaması beklenir. 

  logo
  Küresel Pazarlama
  Deneme Final Sınavları - Deneme 21
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi   marka konumlandırma stratejileri oluşturulurken dikkat edilen  unsurlardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Forfaiting ile ilgili unsurlar
  Soru Açıklaması
  12.

  Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin aynı kurumsal çatı altında, bölümden bölüme ya da bir birimden dış satış kuruluşuna ulusal sınırlar arasında aktarılmasında kullanılan fiyatlama yaklaşımıdır?

  Doğru Cevap: "C" Transfer fiyatlaması
  Soru Açıklaması

  Transfer fiyatlaması, ürün ve hizmetlerin aynı kurumsal çatı altında, bölümden bölüme ya da bir birimden dış satış kuruluşuna veya ortak girişime ulusal sınırlar arasında transfer edilmesinde kullanılır. 

  13.

  Mesajın alması istenen tüketiciler ve bunların aldıkları mesaja karşılık verdikleri tepki aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" Alıcı
  Soru Açıklaması

  Mesajın alması istenen tüketiciler ve bunların aldıkları mesaja karşılık verdikleri tepki alıcı ile ilgilidir.

  14.

  Aşağıdakilerden hangisi aracıları motive etmek için kullanılan ödüllerden olamaz?

  Doğru Cevap: "E" Üretim maksimizasyonu
  Soru Açıklaması

  Üretim maksimizasyonu üretimle alakalı bir hedef olabilir, ödül değildir. 

  15.

  Aşağıdakilerden hangisi küresel reklamlarda yaratıcılığın önündeki kısıtlamalar arasında yer almaz?

  Doğru Cevap: "E" Uyumlaştırma stratejisi
  Soru Açıklaması

  Uyumlaştırma stratejisi kısıtlamalar içerisinde değil reklam stratejileri içerisinde incelenmektedir. 

  16.

  Uluslararası işletmenin içindeki ve dışındaki kitlelerde karşılıklı iyi niyet, güven ve anlayış yaratmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu ifade aşağıda verilen kavramlardan hangisinin tanımıdır?

  Doğru Cevap: "D" Halkla ilişkiler
  Soru Açıklaması

  Sorunun doğru cevabı halkla ilişkilerdir.

  17.
  Cep telefonları için kulaklık üreten bir firma ürünün dağıtımında yer alan aracıları motive etmek için komisyon ve marjlardaki oranlarını yükseltmiştir.Yukarıdaki örnekte bahsi geçen motivasyon unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Finansal ödüller
  Soru Açıklaması
  Finansal ödüller: Aracıların işletmenin ürünlerini temsil etmeye ve tutundurmaya devam etmesine yetecek ölçüde yüksek olmalıdır. Ödenen komisyon veya marjlar aracıların beklentilerini karşılamalıdır, hatta bunlar aracıların sundukları hizmetlere göre farklılaşabilir.
  18.
  Aşağıdakilerden hangisi dış pazarlardaki aracılar arasında yer almaz?
  Doğru Cevap: "B" Müşteri temsilcileri
  Soru Açıklaması
  Dış pazarlardaki aracılar arasında müşteri temsilcileri yer almaz.
  19.
  Gelir yaratan tek pazarlama karması bileşeni hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Fiyat
  Soru Açıklaması
  Fiyat, gelir yaratan tek pazarlama karması bileşenidir, diğer bileşenlerin hepsi esas olarak maliyet yaratırlar. Dolayısıyla, fiyatın önemli pazarlama kararlarında stratejik bir araç kullanılması işletmenin yararına olur. Bunun yanı sıra fiyat, Pazar sunumunun çekiciliği konusunda fikir sağlayarak alıcı ile işletme arasında bir iletişim aracı olma rolü üstlenir. Fiyat, rakip ve tamamlayıcı ürünleri rekabette geride bırakmak bakımından da en önemli araçlardan birisidir. Hepsinden öte, gelir yaratma özelliğine bağlı olarak fiyat, diğer maliyetlerle birlikte işletmenin uzun dönemde ayakta kalıp kalamayacağını belirleyen faktörlerin başında gelmektedir.
  20.
  Bir ürünün dış pazarlarda aynı ürünün yerel pazardaki fiyatından daha ucuza satılması durumuna  ne ad verilir? 
  Doğru Cevap: "C" Damping
  Soru Açıklaması
  Bir ürünün dış pazarlarda aynı ürünün yerel pazardaki fiyatından daha ucuza satılması durumuna uluslararası literatürde de aynı şekilde kullaınır ve damping denir
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler