• Küresel Pazarlama Deneme Final Sınavları – Deneme 20

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 20
1.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda fiyat tabanı ile fiyat tabanı arasında olan fiyatın belirlenmesini sağlayan faktördür?

Doğru Cevap: "D" Rekebet koşulları
Soru Açıklaması

Maliyetler fiyat tabanını, talep koşulları fiyat tavanını belirlerken rekabet koşulları gerçek pazar fiyatının bu iki uç arasında nerede olması gerektiğini belirler. Rakiplerin tepkileri, fiyatlama seçeneklerini sınırlayan başlıca faktörlerden birisidir. Rakip ürünlerin fiyatları ve ikame ürünlerin fiyatları, ürünün satış hacmini doğrudan etkilemektedir. Bu noktada en önemli karar, ürün için rakip ürünlerin fiyatları ile karşılaştırıldığında ne düzeyde fiyat belirleneceğidir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin fiziksel olarak bulundurulması ve dağıtılması; ürünlerin sahipliğinin el değiştirmesi; üreticiler ile aracılar, ayrıca aracılar ile müşteriler arasında gerçekleştirilen satış müzakereleri aşamalarını ve işlevlerini içerir?

Doğru Cevap: "A" Dağıtım süreci
Soru Açıklaması

Dağıtım süreci, ürünlerin fiziksel olarak bulundurulması ve dağıtılması; ürünlerin sahipliğinin el değiştirmesi; üreticiler ile aracılar, ayrıca aracılar ile müşteriler arasında gerçekleştirilen satış müzakereleri aşamalarını ve işlevlerini içerir. 

3.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin genel politikaları yanında geliştirdiği veya dış pazarlar için geliştirmek istediği pazarlama karması bileşenleri ile doğrudan ilişkilidir?

Doğru Cevap: "D" Fiyatlama kararları
Soru Açıklaması

Fiyatlama kararları, işletmenin genel politikaları yanında geliştirdiği veya dış pazarlar için geliştirmek istediği pazarlama karması bileşenleri ile doğrudan ilişkilidir. Fiyatlama, ürün bileşeninden ayrı düşünülemez. 

4.

Bir firma kendi ürününe ait olan parçaların bir kısmını veya tamamını kendi ülkesinde üretiyor ve daha sonra ise bu parçaları dış ülkeye göndermektedir. Bu parçalar dış ülkede bir araya getirilmekte ve asıl ürün orada ortaya çıkmaktadır. Sözü edilen bu pazara giriş stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Montaj operasyonları
Soru Açıklaması

Firmanın yaptığı eylemler montaj operasyonları stratejisine ait eylemlerdir.

5.

Aşağıdaki önermelerden hangisi küresel boyutta faaliyet gösteren bir şirketin sorumluluklarından biri olarak görülebilir?

Doğru Cevap: "C" Çıkabilecek görüş ayrılıklarına karşı öngörülü olmak
Soru Açıklaması

Çıkabilecek görüş ayrılıklarına karşı öngörülü olmak seçeneği dışındaki diğer seçenekler yanlıştır.

6.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi dünya ekonomisine yön veren kuruluşların başında gelen Dünya Bankasının görevlerindendir?
Doğru Cevap: "C" Yoksullukla mücadele etmek
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalında çatışmaya neden olur?
Doğru Cevap: "C" Görüş uyuşmazlığı
Soru Açıklaması
Görüş uyuşmazlığı dağıtım kanalında çatışmaya neden olur
8.
Müşterilerin ihtiyaçları ve istekleri, ürün özellikleri ve rekabet koşullarına bağlı olarak, ürünlerin müşterilerin ulaşmak isteyebilecekleri tüm satış noktalarında bulundurulması hangi dağıtım politikasıdır?
Doğru Cevap: "A" Yoğun dağıtım
Soru Açıklaması
Müşterilerin ihtiyaçları ve istekleri, ürün özellikleri ve rekabet koşullarına bağlı olarak, ürünlerin müşterilerin ulaşmak isteyebilecekleri tüm satış noktalarında bulundurulmasına yoğun dağıtım politikası denir.
9.
Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalı yönetiminde önemli olarak değerlendirilen unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Dağıtım kanalı üyelerinin reklam faaliyetlerinde bulunması
Soru Açıklaması
A,,B, C, D, seçenekleri dağıtım kanalı yönetiminde önemli olarak değelendirilen ifadeler arasında yer almaktadır. Kanal üyesi reklam yapmak zorunda değildir. Cevap E şıkkıdır.
10.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin uluslararası pazarlarda fiyatlama ile ilgili olarak belirledikleri stratejilerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Başabaş noktasında satış yapma
Soru Açıklaması
logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 20
11.

Fiziksel ürünün ülkeye göre farklılaştırma derecesi olarak tanımlanabilmesi hangisiyle anlatılır?

Doğru Cevap: "C" Ürün uyarlama
Soru Açıklaması

Ürün uyarlama fiziksel ürünün ülkeye göre farklılaştırma derecesi olarak tanımlanabilmektedir.

12.
Küresel pazarlamada en çok reklam yapan sektörler hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Gıda, içecek ve sağlık
Soru Açıklaması
Gıda, içecek ve sağlık sektörü en çok reklam yapan sektördür.
13.
Pazara sunduğu ürünün niteliğine bakmadan önce işletmeler tercih edeceği dağıtım kanalını belirlerken iki önemli hususta karar vermelidirler. Bu hususlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir.
Doğru Cevap: "A" Seçilmiş dış pazarlarda ürünlerini ve hizmetlerini müşterilere/kullanıcılara nasıl ulaştıracağına ve bu süreçte kullanılacak aracı türleri ve bunların sayısına karar vermek
Soru Açıklaması
dağıtım kanalı belirlerken ürün veya hizmetin niteliğinden önce şu iki hususta karar verilmiş olmalıdır. Seçilmiş dış pazarlarda ürünlerini ve hizmetlerini müşterilere/kullanıcılara nasıl ulaştıracağına ve bu süreçte kullanılacak aracı türleri ve bunların sayısına karar vermek
14.

Aşağıdakilerden hangisi ürün uyumlaştırma derecesini etkileyen etkenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Ar-Ge ile ilgili etkenler
Soru Açıklaması

Ürün uyarlama derecesini etkileyen etkenler üç başlık altında incelenebilmektedir:

İşletmeyle ilgili etkenler.

Ürünle ilgili etkenler.

Pazarla ilgili etkenler.

Müşteri beklentisi ile ilgili etkenler de pazarla ilgili etkenler tarafından kapsanmaktadır.

15.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlamada dağıtım kanallarında aracıların kullanılması, işletmenin ürünlerinin pazarlaması üzerinde bir ölçüde kontrolü kaybetmesi anlamına gelmektedir?

Doğru Cevap: "C" Kontrol
Soru Açıklaması

Kontrol uluslararası pazarlamada dağıtım kanallarında aracıların kullanılması, işletmenin ürünlerinin pazarlaması üzerinde bir ölçüde kontrolü kaybetmesi anlamına gelmektedir. İşletme, dağıtım faaliyetlerinde ne kadar aktif rol üstlenirse ürünlerinin dağıtımı üzerinde de o kadar kontrol sahibi olabilir. 

16.
Maliyete dayalı fiyatlama stratejisinin en önemli sınırlaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Müşterilerin ürün için ne kadar fiyat ödemeye hazır olduğunun hesaba katılmayışı
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisinde gerçekleştirilecek reklam kampanyasının bazı bölümleri her ülke için aynı bırakılırken diğer bir deyişle konsept değişmezken dil ve kişi kullanımında değişiklik yapılarak hedef pazara uyumu sağlanır?

Doğru Cevap: "B" Uzlaşma stratejisinde
Soru Açıklaması

Standartlaştırma ve uyumlaştırma stratejilerinin ortak ve sinerjik bir biçimde kullanılmasına bağlı olarak da uzlaşma stratejisi gündeme gelmiştir. Bu stratejide gerçekleştirilecek reklam kampanyasının bazı bölümleri her ülke için aynı bırakılırken diğer bir deyişle konsept değişmezken dil ve kişi kullanımında değişiklik yapılarak hedef pazara uyumu sağlanır. 

18.

Aşağıda verilen maddelerden hangisi pazarlama iletişiminin temel aracını oluşturur?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Yukarıdaki seçeneklerde verilmiş olan tüm maddeler pazarlama iletişiminin temel araçlarını oluşturduklarından doğru seçenek son seçenektir.

19.

Hedef tüketici kitlesinin mevcut ürünü satın alma olanağına sahip olmadığı durumlarda küresel pazarlara yönelen işletmenin aşağıdaki stratejilerden hangisini kullanması gerekir?

Doğru Cevap: "E" Yeni ürün
Soru Açıklaması

Aynı ürün – aynı mesaj, aynı ürün – farklı mesaj,  farklı ürün – aynı mesaj ve farklı ürün – farklı mesaj stratejilerinden herhangi birinin uygulanabilmesi için firmanın ihracatını düşündüğü ürünün potansiyel tüketiciler tarafından kullanılabilir veya satın alınabilir olması gerekmektedir. Hedef tüketici kitlesi, mevcut ürünü satın alma olanağına sahip değilse firma saptanan ihtiyacı karşılayabilecek ve bu kitlenin alım gücüne uygun ürünü yaratmayı ve geliştirmeyi deneyebilmektedir. Ancak, bu stratejinin sorunu yüksek araştırma-geliştirme maliyetleri ve yeni üretime geçiş için yatırımı gerektirmesidir. Firma yaptığı veya yaptırdığı “pazar araştırmaları”nın (piyasa, ürün ve tüketici ile ilgili sorunlar için) sonuçlarını değerlendiren firma, ihracata uygun ürün geliştirmeye hazır hâle gelir.

20.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarda bir firmanın uygulayabileceği ürün planlama ve geliştirme yöntemlerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Ambargo
Soru Açıklaması

Uluslararası pazarlarda, ürün planlama ve geliştirme değişik yollardan yapılabilmekte, diğer bir deyişle bu kararı verecek olan firmanın önünde değişik seçenekler bulunmaktadır. Verilen tüm seçenekler bu yöntemlerden olmakla birlikte ambargo ise bir yaptırım aracıdır. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler