• Küresel Pazarlama Deneme Final Sınavları – Deneme 15

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
1.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin içindeki ve dışındaki kitlelerde karşılıklı iyi niyet, güven ve anlayış yaratmak, başarılı bir kurumsal imaj oluşturmak ve karşılaşılabilecek olumsuz durumlara karşı harekete geçmek amaçları doğrultusunda kullanılır?

Doğru Cevap: "A" Halkla ilişkiler faaliyetleri
Soru Açıklaması

Halkla ilişkiler faaliyetleri, işletmenin içindeki ve dışındaki kitlelerde karşılıklı iyi niyet, güven ve anlayış yaratmak, başarılı bir kurumsal imaj oluşturmak ve karşılaşılabilecek olumsuz durumlara karşı harekete geçmek amaçları doğrultusunda kullanılır. 

2.
Aşağıdakilerden hangisi küresel harcamalar içerisinde yer alan sektördeki en büyük paydır?
Doğru Cevap: "A" Kişisel Bakım
Soru Açıklaması
Soru hiç anlaşılmamaktadır ve düzeltilmesi de mümkün olmamıştır
3.
Aşağıdakilerden hangisi pazar demografikleri kapsamında yer almaz? 
Doğru Cevap: "B" Üretim modelleri
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi küresel pazarlarda kişisel satışı etkileyen çevresel koşullardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Fiziki farklılıklar
Soru Açıklaması
Küresel düzeyde fiziki farklılıklar satış sürecini etkilemezler.
5.
I. Ülkeler arasındaki dil farklılıkları,II. Dağıtım kanallarının farklılığı,III. Parakende yapısı,IV. İklim,V. Kültürel özelliklerYukarıdaki unsurlar dikkate alındığında küresel pazarlar için aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir.
Doğru Cevap: "A" Küresel pazarlarda standardizasyonu zorlaştırmaktadır
Soru Açıklaması
Yukarıda belirtilen unsurlar küresel pazarlamada standardizasyonu zorlaştıran unsurlardır. Dolayısıyla B, C, D ve E şıkları standardizasyon ile ortaya çıkan durumları oluşturmaktadır. A şıkkı ise bu unsurların doğru bir açıklamasını içermektedir.
6.
Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası pazarlarda kişisel satış ve satış yönetimini etkileyen teknolojik faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Pazarların küresel pazarlar haline gelmesi
Soru Açıklaması
Uluslararası pazarlarda kişisel satış ve satış yönetimini etkileyen teknolojik faktörlerden birisi pazarların küresel pazarlar haline gelmesi
7.

Aşağıdakilerden hangisi tüketici ürünleri dağıtım kanalı yapısında imalatçı ile tüketici arasında yer alan dağıtım kanallarından biri değildir? 

Doğru Cevap: "C" Endüstriyel dağıtımcı
Soru Açıklaması

Tüketici ürünleri dağıtım kanalında, imalatçı ile tüketici arasındaki dağıtım kanalı ağında endüstriyel dağıtımcı yer almamaktadır. Endüstriyel dağıtımcı imalatçı ile endüstriyel kullanıcı arasındaki dağıtım ağında yer alır .

8.

Aşağıdakilerden hangisi küresel reklamlarda yaratıcılığın önündeki kısıtlamalar arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Uyumlaştırma stratejisi
Soru Açıklaması

Uyumlaştırma stratejisi kısıtlamalar içerisinde değil reklam stratejileri içerisinde incelenmektedir.

9.

Uluslararası pazarlar için fiyat belirlemede maliyetler aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi için kullanılmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Fiyat tabanı
Soru Açıklaması

Maliyetler, fiyatlamayı etkileyen temel faktörlerin başında gelmektedir. Maliyetler öncelikle bir fiyat tabanı belirlemek açısından faydalıdır. Eğer işletme kısa vadede artık kapasiteye sahipse iş gücü, ham madde ve nakliye gibi doğrudan maliyetler fiyat tabanını belirlemek için kullanılabilir. Ancak uzun vadede ürünün toplam maliyeti kar- şılanmalıdır. Dolayısıyla, gerçek maliyet tabanı çoğunlukla doğrudan maliyet ile top lam maliyet arasında bir noktada yer alır. Hangi maliyet noktasına göre fiyatlama yapılacağı ise işletmenin genel fiyatlama stratejisi ile ilgilidir

10.
Üreticiler ile müşterileri birbirine bağlamak üzere oluşturulmuş, bu amaca bağlı olarak birden fazla işlevi yerine getiren bir dizi bağlantılı işletmenin yer aldığı ağlar olarak kabul edilir. Küresel pazarlarda pazarlama hedeflerine ulaşmak için ürünlerin hedef pazarlara ulatılmasında kritik öneme sahip konulardan birisini oluşturmaktadır. Açıklama dikkate alındığında sözü edilen konu aşağıdakilerden hangisini oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Dağıtım kanalı
Soru Açıklaması
Açıklama dikkate alındığında pazarlamanın temel fonksiyonlarından biri olarak kabul edilen dağıtım konusundan söz edildiği anlaşılmaktadır.
logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
11.
Uluslararası bir işletme sahibi olduğunuzu düşünün. Küresel pazarlarda pazarlanabilecek ve tüm pazarlara uygun standart bir ürün ürettiğiniz varsayıldığında aşağıdaki stratejilerinden hangisinin kullanılması daha uygun olur?
Doğru Cevap: "B" Aynı ürün-aynı mesaj
Soru Açıklaması
Tüm pazarlara uygun standart bir ürün üretiliyorsa ve gereksiz maliyetlerden kaçınılmak isteniyorsa kullanılacak strateji aynı ürün- aynı mesaj stratejisidir.
12.
Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalı tasarımını etkileyen faktörlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Politika 
Soru Açıklaması
Dağıtım kanalı tasarımını etkileyen faktörler; kültür, sermaye gereklilikleri, rekabet ve müşteri özellikleridir.
13.
Aşağıdakilerden hangisi küresel pazarlarda temelde tercih edilen dağıtım politikalarından birisidir?
Doğru Cevap: "B" Yoğun dağıtım
Soru Açıklaması
Yoğun Dağıtım, Seçimli Dağıtım ve Sınırlı Dağıtım temelde tercih edilen dağıtım politikalarındandır.
14.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda nihai fiyatların yükselmesine neden olmamaktadır?

Doğru Cevap: "E" Tüketici beklentileri
Soru Açıklaması

Yurt dışındaki ticaret fuarlarını ziyaret eden ya da dış ticaret heyetlerine katılan uluslararası işletme yöneticileri, sık sık kendilerininkine benzeyen ürünlerle karşılaşmakta ve bunların kendi uyguladıkları fiyattan açık biçimde çok daha pahalıya satıldığını görmektedir. Bu durumda bazı yöneticilerin ilk tepkisi, bu durumun nedenini merak etmektir. Bu koşullarda kendi ürünlerinin ve fiyat düzeylerinin de yabancı müşterilere cazip geleceği ve mevcut rakip ürünlerin yerini alacağı inanan işletmeler, bu pazarlarda daha yüksek satış fiyatı uygulamaya karar verebilir. Ancak pek çok örnekte görülmektedir ki, fiyatlar arasında gözlenen orantısız farkların nedeni ek maliyetlerdir. Bu olgu özellikle uluslararası pazarlarda sorun yaratmaktadır. Nakliye bedeli, gümrük tarifeleri, uzun dağıtım kanalları, toptancı ve perakendecilerin yüksek kâr marjları, gümrük vergileri, para birimi değerleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle nihai müşteri ya da kullanıcının ödediği fiyatın farklı olması, fiyatın yükselmesi olgusunu göstermektedir. 

15.
 • Seçim
 • Aday ülke belirleme
 • III. Detaylı eleme
 • Ön eleme
 • Aşağıdakilerden hangisi küresel marka özelliklerinden değildir?

  Doğru Cevap: "E" Ürün kategorisine sahip olmaması
  Soru Açıklaması

  Küresel markanın temel özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilmektedir:Yurt içi pazarda lider durumunda olmalıdır. Lider olma durumu yeni pazarlara girmek için gerekli olan nakit akışını getirir.Evrensel bir tüketici ihtiyacını karşılamalıdır. Markaların arkasındaki ürünlerin özelliklerinin dünyanın her yerinde genellikle birbirine benzemesi, ayrıca tüketicilerin aynı, evrensel olan ihtiyaçlarını karşılıyor olmasıdır. Bazı durumlarda ürünün kendisi yerel nedenlerden dolayı farklılık gösterebilir.Dengeli ülke-pazar kapsamına sahip olmalıdır. Çok az sayıda marka dünyanın önemli bölgelerinden birinde, örneğin ABD’de tanınır fakat Asya’da hemen hemen hiç tanınmaz. Küresel bir marka dünyanın her yerinde asgari dü- zeyde tanınır ve satış yapar. Örneğin, Nestle’nin 600 tane markası olduğu hâlde bunların 250 tanesi yalnızca bir ülkede, sadece 20 tanesi Nestle’nin faaliyet gösterdiği tüm ülkelerin yarısından fazlasında bulunmaktadır.Dünyanın her yerinde aynı biçimde konumlandırılmalıdır. Örneğin, Baileys dünyanın her yerinde aynı şekilde konumlandırılmaktadır - “Baileys: Arkadaşlarla birlikte tüketilecek cemiyetin hoş gördüğü zevk veren bir içki”.Olumlu firma menşei faktörlerinden yararlanmalıdır. Marka belirli bir ulusal kültür ile özdeşleştirilir. Chanel parfüm olması yönünden Fransa ile özdeşleştirilir.Ürün kategorisi üzerine odaklanmalıdır. Çok fazla çeşitlendirme yapmak ve birçok kategoriye yayılmak, markanın dünya çapında tanınır hâle gelmesini zorlaştırır. 

  16.
  Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu işletmeleri kendi kuruluşları ya da girişimleri arasında transfer fiyatlaması kullanmaya sevk eden nedenlerden birisi değildir?
  Doğru Cevap: "B" Ürün arzının sınırlı olması
  Soru Açıklaması
  17.
  I. Düşük fiyatın, dış pazarda ürünün kabul görmesini sağlaması,II. Yerel pazarda durgunluk ya da durgun talep nedeniyle aylak kapasitenin mevcut olması,III. Yeni bir teknolojinin ortaya çıkması beklendiği için ürün yaşam döngüsünün kısa olacağının öngörülmesi,IV. Sabit maliyetleri karşılamak için gereken katkı payını üreten bir ürün yelpazesi bulunmasıdır. Yukarıdaki durumlar en çok hangi fiyatlama stratejisinde kullanılır?
  Doğru Cevap: "B" Marjinal maliyet fiyatlamasında
  Soru Açıklaması
  Marjinal maliyet fiyatlama yaklaşımında, “Satış fiyatı değiştirildiğinde toplam karda nasıl bir değişiklik olur?” sorusuna cevap aranır. İşletmeler marjinal maliyete dayalı fiyatlama ile sabit maliyetlere ve kara yapılan toplam katkıyı azami düzeye çıkaracak fiyat düzeyini belirlemeye çalışır. Yerel pazarda sabit maliyetleri artırmaksızın, ek dış satış yaratacak aylak üretim kapasitesi olduğunda marjinal maliyete dayalı fiyatlamayı kullanmak faydalı olabilir. Bu durum genellikle kısa vadelidir. Çünkü uzun vadede sabit maliyetlerin karşılanması şarttır.
  18.

  Alıcıya iletilecek mesajın kaynak tarafından uygun ve etkili bir semboller bütününe dönüştürülmesi aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?

  Doğru Cevap: "C" Kodlama
  Soru Açıklaması

  Alıcıya iletilecek mesajın kaynak tarafından uygun ve etkili bir semboller bütününe dönüştürülmesi kodlama demektir. 

  19.
  Aşağıdakilerden hangisi  hedef pazarlardaki dağıtım yapıları ve ilişkileri açısından karşılaştırma ölçütleri arasında yer almaz?
  Doğru Cevap: "B" Hammadde 
  Soru Açıklaması
  Hhedef pazarlardaki dağıtım yapıları ve ilişkileri açısından karşılaştırma ölçütleri arasında Aracı Hizmetleri, Kapsam, Ürün Dizisi Derinliği ve Maliyetler ve Kar Marjları yer alırken; hammadde yer almaz. Hammadde
  20.

  Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda reklamda yaratıcılığın önüne çıkan sınırlamalar ve engellerden biri değildir?

  Doğru Cevap: "B" Ülke büyüklüğü
  Soru Açıklaması

  Sınırlamalar ve engeller ; Yasal kısıtlamalar, Dil farklılıkları, Kültürel farklılıklar ve medya sınırlamaları şeklindedir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler