• Küresel Pazarlama Deneme Final Sınavları – Deneme 14

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
1.
Uluslararası bir işletme pazarlama iletişimi amaçları doğrultusunda uluslararası bir futbol organizasyonunu desteklemeye karar vermiştir. Bu durumunda bu işletme nasıl bir küresel pazarlama iletişimi gerçekleştirmektedir?
Doğru Cevap: "B" Sponsorluk
Soru Açıklaması
Sponsorluk, işletmelerin pazarlama iletişimi amaçları doğrultusunda sportif, kültürel, çevreye yönelik, eğitsel ve toplumsal faaliyetlerin, kuruluşların ve kişilerin desteklenmesini içerir. Sorunun doğru cevabı B şıkkıdır.
2.
Uluslararası pazarlara açılmaya karar veren işletmelerin, ürünlerinin ve hizmetlerinin niteliklerine bağlı olarak izleyecekleri dağıtım politikası genelden özele doğru hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Yoğun Dağıtım - Seçimli Dağıtım - Sınırlı Dağıtım
Soru Açıklaması
Müşterilerin ihtiyaçları ve istekleri, ürün özellikleri ve rekabet koşullarına bağlı olarak, ürünlerin müşterilerin ulaşmak isteyebilecekleri tüm satış noktalarında bulundurulması gerekiyorsa, işletmeler genellikle Yoğun Dağıtım politikasını tercih ederler. Diğer bir deyişle ürünlerin büyük küçük tüm perakende satış noktalarında müşterilere sunulması gerekli görülüyorsa işletme o zaman ürünlerini tüm bu perakendecilere ulaştırabilecek dağıtım kanalı ve aracıları tercih edecektir. Seçimli Dağıtım, işletmenin ürünlerini hedef ülke pazarında ya da pazar bölümündeki müşterilere sınırlı sayıda toptancı ve perakendeciden oluşan dağıtım kanalları üzerinden ulaştırma politikasıdır. Sınırlı dağıtımda işletmeler, aracılarla anlaşmalar yaparak bir yandan dağıtım kanalında rakip ürünlerin taşınmamasını sağlar, diğer yandan kendileri de farklı pazar bölümleri için başka aracılarla çalışmazlar.
3.
Aşağıdakilerden hangisi  küresel pazarlarda fiyatlama kararlarını etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kar maksimizasyonu
Soru Açıklaması
küresel pazarlarda fiyatlama kararlarını etkileyen faktörler Maliyetler, • Pazar koşulları ve müşteri davranışları, • Rekabet koşulları, • Yasal, siyasi ve ekonomik koşullar, • İşletmenin genel politikaları ve pazarlama karmasıdır.
4.

Dış pazarlara hızlı bir biçimde giriş yapmak işteyen firmaların uygulaması gereken uluslararası pazarlara giriş stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Uluslararası Birleşme & Satınalma
Soru Açıklaması

Birleşme ve satın alma stratejileri, (Merger & Acquisitions) uluslararası pazarlara doğrudan yatırımın birer türü olarak dış pazarlara hızlı biçimde giriş yapmak isteyen işletmeler için önemli fırsatlar sunmaktadır.

5.
Aşağıdakilerden hangisi küresel pazarlarda kullanılan fiyatlama stratejilerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Maliyete dayalı fiyatlama
Soru Açıklaması
6.
Diğer ülkelerdeki vergilerden, döviz kurlarındaki, tüketim alışkanlıklarındaki, satın alma gücündeki ve ürün yaşam eğrisindeki farklılıklardan yakınan bir işletme hangi fiyatlama stratejisini kullanamayacaktır?
Doğru Cevap: "A" Standartlaştırılmış fiyatlama stratejisi
Soru Açıklaması
Böyle bir durumdan yakınan işletme, uluslararası pazarlarda ürünleri için tüm ülke pazarlarında aynı satış fiyatını yani standart fiyatı uygulayamayacaktır.
7.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin uluslararası fiyatlama politikasını zorlaştıran bir faktör değildir?
Doğru Cevap: "D" Tüketici sayısı
Soru Açıklaması
İşletmenin fiyatlama politikasını zorlaştıran faktörler şunlardır: İşletmelerin faaliyet gösterdiği dış pazar sayısı, pazara sunulan ürün veya ürün dizisi sayısı, pazarlar için tahsis edilen finansal kaynaklar, dağıtım kanalı, ülke para birimleri, döviz kuru, enflasyon, gümrük kotaları, vergiler şeklindedir. Tüketici sayısı bunlardan biri değildir.
8.

Aşağıdakilerden hangisi sosyalist ekonomiler olarak da bilinen yönetilen ekonomilerin özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Tüketici neyin üretileceğine karar verir
Soru Açıklaması

Bu tür ekonomilerde merkezden planlama sayesinde devletin rolü büyüktür. Hangi ürünlerin, nasıl yapılacağına, nasıl dağıtılacağına devlet karar verir. Ürün farklılaştırma, reklam, tutundurma gibi kavramlar yoktur. Devletin yarattığı arz çerçevesinde tüketiciler bulabildiklerini satın alma şansına sahiptirler. Buradaki temel vurgu, devletin üretimde söz sahibi olup tüketime karışmamasıdır. Arz ve talep dengesi yeterince kurulamadığından, zaman zaman belirli malların kıtlığı ya da fazlalığı yaşanabilir. Tüketici neyin üretileceğine karar verememektedir. Bu kararı devlet verir. 

9.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin uluslararası pazarlarda fiyatlama ile ilgili olarak belirlediği hedefler arasında olamaz?

Doğru Cevap: "E" Üretim maksimizasyonu
Soru Açıklaması

İşletmeler uluslararası pazarlarda fiyatlama ile ilgili olarak şöyle hedefler doğrultusunda strateji belirleyebilirler:

Yatırımın tatmin edici düzeyde geri dönüşü

Pazar payını koruma

Önceden belirlenmiş karlılık hedefine ulaşma

Mümkün olan en yüksek pazar payı

Önceden belirlenmiş satış düzeyine ulaşma

Kar maksimizasyonu

Fiyat aralığının yüksek ucunda fiyatlama

Yatırımın en yüksek düzeyde geri dönüşü

Rakip ürünlerin fiyat düzeylerini yakalama. Bu bilgiler doğrultusunda üretim maksimizasyonu fiyatlama ile alakalı değil üretimle alakalı bir hedef olabilir. 

10.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarda bir firmanın uygulayabileceği ürün planlama ve geliştirme yöntemlerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Ambargo
Soru Açıklaması

Ambargo bir yaptırım aracıdır. 

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
11.
I. İşletmeyle ilgili etkenlerII. Ürünle ilgili etkenlerIII. Pazarla ilgili etkenlerYukarıdakilerden hangileri ürün uyarlana derecesini etkileyen etkenlerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin normal maliyetlerinin yanı sıra dış pazarlarda faaliyet göstermek için kabul etiği ek maliyetlerden birisidir?

Doğru Cevap: "D" Gümrük vergileri
Soru Açıklaması

 Gümrük vergisi dış pazarlara girmenin getirdiği maliyetlerden birisidir. 

13.

Bir firma kendi ürününe ait olan parçaların bir kısmını veya tamamını kendi ülkesinde üretiyor ve daha sonra ise bu parçaları dış ülkeye göndermektedir. Bu parçalar dış ülkede bir araya getirilmekte ve asıl ürün orada ortaya çıkmaktadır. Sözü edilen bu pazara giriş stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Montaj operasyonları
Soru Açıklaması

Firmanın yaptığı eylemler montaj operasyonları stratejisine ait eylemlerdir. 

14.

Uluslararası dağıtım kanallarında gerçekleştirilen işlevler göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi müşteriler veya tedarikçilerle eşleştirilemez?

Doğru Cevap: "B" Sipariş
Soru Açıklaması

Sipariş ve ödeme müşteriler veya tedarikçilerle eşleştrilebilinir. 

15.
Küresel bir şirket ticaret bakanlıkları veya benzeri kuruluşlardan, sektörel kataloglardan ve web sayfaları, yazılı veya internet üzerinden bilgi sağlayan özel kuruluşlardan aracılar hakkında bilgi toplamaktadır. Bu şirketin dağıtımda yer alacak aracıların seçimi sürecinin hangi aşamasında olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Potansiyel aracıların belirlenmesi
Soru Açıklaması
Küresel pazarlarda dağıtımda yer alacak aracıların seçiminin, potansiyel aracıların belirlenmesi sürecinde işletmeler gelişmiş ülke pazarlarında, ticaret bakanlıkları veya benzeri kuruluşlar, sektörel kataloglar ve web sayfaları, yazılı veya internet üzerinden bilgi sağlayan özel kuruluşlardan aracılar hakkında bilgi toplamaktadır.
16.
Aşağıdakilerden hangisi  Uluslararası Pazarlarda Uygulanacak Fiyatı Belirleme Aşamalarından  “fiyatlama politikası seçimi”nde yapılması gereken adımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Fiyat farklılaştırma
Soru Açıklaması
Fiyat farklılaştırma uluslararası pazarlarda uygulanacak Fiyatı Belirleme Aşamalarından “fiyatlama politikası seçimi”nde yapılması gereken adımlardan biri değildir.
17.

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin en güçlü yönüdür?

Doğru Cevap: "D" İnandırıcılığı yüksek olması
Soru Açıklaması

Halkla ilişkiler faaliyetlerin en güçlü yanı, reklamdan farklı olarak işletmenin topluma iletmek istediği mesajlar ve toplumla paylaşmak istediği konuların yayınlanması ya da basılması için para ödenmemesi, dolayısıyla inandırıcılığının reklamlara göre daha yüksek olmasıdır.

18.
Uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerde diğer pazarlama karması bileşenleri maliyet yaratırken, gelir yaratan tek pazarlama karması bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Fiyat
Soru Açıklaması
19.

Yabancı bir ülkenin pazarında o ülkedeki bir yerel şirket ile birlikte bir üretim tesisi kurulmasına dayanan yatırıma dayalı uluslararası pazarlara giriş stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ortak Girişim
Soru Açıklaması

Yatırıma dayalı uluslararası pazarlara giriş stratejileri arasında “ortak girişimler”, “uluslararası birleşme ve satın almalar” ve “yurt dışında yabancı doğrudan yatırım” yöntemleri sayılabilmektedir. Ortak girişim (joint venture), bir yabancı ülkenin pazarında o ülkedeki bir yerel şirket ile birlikte bir üretim tesisi kurulmasıdır. Yurt dışında üretim, yerel bir işletme ile ortaklığa girişilerek yapılır. Bu durumda birlikte (ortak) girişim söz konusu olur. 

20.

Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin aynı kurumsal çatı altında, bölümden bölüme ya da bir birimden dış satış kuruluşuna ulusal sınırlar arasında aktarılmasında kullanılan fiyatlama yaklaşımıdır?

Doğru Cevap: "C" Transfer fiyatlaması
Soru Açıklaması

Transfer fiyatlaması, ürün ve hizmetlerin aynı kurumsal çatı altında, bölümden bölüme ya da bir birimden dış satış kuruluşuna veya ortak girişime ulusal sınırlar arasında transfer edilmesinde kullanılır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok