• Küresel Pazarlama Deneme Final Sınavları – Deneme 13

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
1.
Alıcı ülkenin pazarına ve kültürüne cevap verebilmek, sahada çalışan eleman ile genel merkez arasındaki iletişimden daha önemli ise uluslararası bir işletme satış elemanı seçerken aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidir?
Doğru Cevap: "B" Alıcı ülkenin vatandaşı satış elemanı olarak işe alınır
Soru Açıklaması
Alıcı ülkenin vatandaşı o pazarı ve kültürünü daha iyi bilir, dolayısıyla doğru cevap b şıkkıdır.
2.

Ülke pazarlarındaki tüketiciler ürünlere ve reklamlara neye bağlı olarak tepki vermektedirler?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Ülke pazarlarındaki tüketiciler ürünlere ve reklamlara kültürlerine, duygularına, değer sistemlerine, tutumlarına, inanışlarına ve algılamalarına bağlı olarak tepki vermektedirler. Dolayısıyla, son seçenekteki hepsi cevabı doğru olan cevaptır. 

3.

Herhangi bir ürünün, hizmetin ya da fikrin bedeli ödenerek ve bedelin kim tarafından ödendiği anlaşılacak şekilde yapılan ve kişisel satışın dışında kalan tanıtım faaliyetlerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Reklam
Soru Açıklaması

Reklam, “herhangi bir ürünün, hizmetin ya da fikrin bedeli ödenerek ve bedelin kim tarafından ödendiği anlaşılacak şekilde yapılan ve kişisel satışın dışında kalan tanıtım faaliyetleri” olarak tanımlanabilir. 

4.

Fiziksel ürünün ülkeye göre farklılaştırma derecesi olarak tanımlanabilmesi hangisiyle anlatılır?

Doğru Cevap: "C" Ürün uyarlama
Soru Açıklaması

Ürün uyarlama fiziksel ürünün ülkeye göre farklılaştırma derecesi olarak tanımlanabilmektedir. 

5.
I. Yurt içi pazarlarda lider durumundadır.II. Evrensel bir tüketici ihtiyacını karşılarlar.III. Dengeli ülke Pazar kapsamına sahiptirler.IV. Dünyanın her yerinde aynı biçimde konumlandırılırlar.V. Olumlu firma menşei faktörlerinden yararlanır.VI. Ürün kategorisine odaklanırlar.Yukarıdaki özellikler bir bütün olarak değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmektedir.
Doğru Cevap: "C" Küresel marka özelliklerinden
Soru Açıklaması
Söz konusu özellikler bütün olarak değerlendirildiğinde küresel marka özellikleri olduğu anlaşılmaktadır.
6.

Bir ürün sınıfına karşı kültürden kültüre farklılık göstermeyen tüketici davranışları olarak, tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Pazarlama evrenselleri
Soru Açıklaması

Pazarlama evrenselleri bir ürün sınıfına karşı kültürden kültüre farklılık göstermeyen tüketici davranışları olarak, tanımlanabilmektedir. 

7.

Yurt dışı temelli montaj veya üretim tesisleri kuran bir yatırımcı ne tür bir strateji izlemektedir?

Doğru Cevap: "E" Doğrudan yabancı yatırım
Soru Açıklaması

 Bu şirket yurt dışına doğrudan yatırım yapmaktadır.

8.

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi hızlandıran etkenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Kültürel farklılıklar
Soru Açıklaması

20. yüzyılın son dönemlerinde başlayan değişim hareketleri olmasa, bugün belki küresel bütünleşme ve dönüşümden bahsedemeyecektik. Ekonomik, demografik, politik ve hukuki, teknolojik, sosyo- kültürel alanlarda birbirlerini de tetikleyerek ortaya çıkan yenilik ve yaklaşımlar, küreselleşmenin büyük bir hız kazanmasına olanak sağlamıştır. Kültürel farklılıklar kişisel ve toplumsal değerlerdeki farklılıkları ve iş yapma tarzlarındaki değişiklikleri içermektedir. İşletmeler bu değerleri dikkate alarak gerekli uyarlamaları yapmaya çalışmalıdırlar

9.
Aşağıdakilerden hangisi dış pazarlardaki aracılardandır?
Doğru Cevap: "B" Dağıtımcılar
Soru Açıklaması
Dağıtımcılar dış pazarlardaki aracılardandır
10.

Alman bir otomobil şirketinin İngiltere için çıkardığı otomobilleri oranın kendine has trafik kurallarına göre uyarlaması hangisine örnektir?

Doğru Cevap: "E" Uyumlaştırma stratejisine
Soru Açıklaması

Farklı pazarlama programları hazırlanmasına yönelik bir seçenek olan uyarlama iç pazarlar için geliştirilmiş olan bir ürün veya markanın dış pazarlara uygun hâle getirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu durumda, üründen sağlanan temel fayda aynı olmakla beraber sunulacak olan ek özelliklerde farklılaştırmanın gerçekleştirilmesiyle dış pazarlardaki tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun ürün üretilmesi mümkün olmaktadır. Soruda verilen durum uyumlaştırma ya da diğer ismi ile uyarlama stratejisine örnektir.

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
11.

Aşağıdakilerden hangisi firmaları ihracata motive eden bir sebep değildir?

Doğru Cevap: "B" Yerel pazardaki talep artışı
Soru Açıklaması

Yerel pazardaki talep artışı firmaları ihracata motive etmek yerine onların ihracat yapmamalarına yol açar. Diğer seçenekler ise ihracata motive eden durumlardır.

12.

Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Kültür bireyseldir
Soru Açıklaması

Kültürün paylaşılabilirliği, öğretilebilir olduğu, dinamikliği, adapte edilebilirliği ve kuşaktan kuşağa geçmesi özellikleri arasında yer alırken bireysel olması ile alakalı bir özelliği yoktur. 

13.

Küresel firmaların yerel pazarlara girerek kaliteli ve ucuz ürünleri sunması,

Uluslararası pazarların daha fazla fırsatlar içermesi,

Daha fazla üretim yapmak ve üretimde ölçek ekonomisi oluşturmak,

Tek bir pazara bağlı kalmama isteği,

Tüketicilerin yurt dışına gittiklerinde de gittikleri yerlerde firmanın ürünlerini görebilmeleri arzusu.

 Yukarıda madeler halinde belirtilen bu durumlar aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

Doğru Cevap: "E" Uluslararası pazarlara girmeye
Soru Açıklaması

Yukarıda maddeler halinde verilen durumlar uluslararasılaşmaya teşvik eden durumlardır. 

14.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası iletişim süreci aşamalarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Sponsor
Soru Açıklaması

 

İletişim süreci Bilgi kaynağı, Kodlama, Mesaj kanalı, Kod açma, Alıcı, Geri bildirim ve Gürültüdür.

15.

Aşağıdakilerden hangisi ihracata yönelik ürün karmasını belirlemek için kullanılan firma içi faktörlerden birisidir?

Doğru Cevap: "A" Firmanın amaçları
Soru Açıklaması

İhracata yönelik ürün karmasını belirlemek için, ürün dizisinin genişliği ve uzunluğu hakkında karar vermek gerekmektedir. Firma içinden ve dışından faktörler, bu kararlar için belirleyici olmaktadır. Firma içi faktörler, firmanın amaçları, kaynakları ve potansiyel kârlılığı ile ilgilidir. Firma içi faktörler, firmanın amaçları, kaynakları ve potansiyel kârlılığı ile ilgilidir. 

16.

Küresel pazardaki dağıtım kanalları yönetimi dikkate alındığında aşağıdaki konulardan hangisinin önem kazanması beklenmez?

Doğru Cevap: "A" Dağıtım Fiyatlandırma Stratejileri
Soru Açıklaması

 Fiyatlandırma stratejileri fiyat belirlemek için belirlenen stratejilerdir, dağıtım kanalları ile alakalı değildir.

17.
Aşağıdakilerden hangisi küresel pazarlamada hedefe ulaşmak için kullanılacak temel pazarlama araçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kalite
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Hofstede’nin çalışmasına göre kültürün boyutları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Küresellik
Soru Açıklaması
Küresellik Hofstede’nin çalışmasına göre kültürün boyutları arasında yer almaz.
19.
Küresel reklam harcamaları içinde en büyük payı aşağıdaki sektörlerden hangisi oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Gıda, içecek, kişisel bakım ve sağlık ürünleri sektörü
Soru Açıklaması
Küresel reklam harcamalarıiçinde en büyük pay› gıda, içecek, kişisel bakım vesağlık ürünleri sektörü oluşturmaktadır (%25,4).
20.
İşletmenin belirli bir ürünü için benzerlerine ve rakiplerine göre bir pazar rolü tanımlaması sürecine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Ürün konumlandırma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler