• Küresel Pazarlama Deneme Final Sınavları – Deneme 11

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
1.

İşletmelerin farklı coğrafyalarda benzer ihtiyaçlara sahip müşteri gruplarına odaklandıkları pazarlama çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Uluslararası pazarlama
Soru Açıklaması

Uluslararası pazarlama aşaması, ihracat pazarlamasından sonra gelebileceği gibi iş- letmenin ihracat yapmadan fırsat gördüğü yeni pazarlara ortaklık veya doğrudan yatırım yolu ile girmesi şeklinde de gerçekleşebilir. Özellikle işletmelerin farklı coğ- rafyalarda benzer ihtiyaçlara sahip müşteri grupları keşfettikleri ve bu bölgelerdeki fırsatları değerlendirebilecek kaynakları olduğu noktada uluslararası pazarlama başlar.

2.

Verilen fiyatlama yaklaşımlarından hangisi hızlı bir şekilde büyük bir müşteri pazarı elde etmeyi sağlayacak düzeyde düşük bir fiyat ile pazara girilmesini sağlar?

Doğru Cevap: "E" Pazara nüfuz etmeye yönelik fiyatlama
Soru Açıklaması

Pazara nüfuz etmeye yönelik fiyatlama stratejisi, hızlı bir şekilde büyük bir alıcı/müşteri pazarı elde etmeyi sağlayacak düzeyde düşük bir fiyat ile pazara girilmesini içerir. Bu stratejiyi tercih eden işletmelerin pazar payı elde etme hedefi doğrultusunda hareket ettiği görülür. Burada satış fiyatı belirlenirken esas olan maliyetler yerine pazara sunulan değerdir. Değerin temel alınmasına neden olan varsayım ise hızla büyük bir satış hacmi elde etmenin birim maliyetleri düşürerek kar edilmesini sağlayacak olmasıdır.

3.
Hangisi bir işletmenin uluslararası fiyatlama anlamındaki başlıca hedeflerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Maliyeti artırma
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda fiyat tabanı ile fiyat tabanı arasında olan fiyatın belirlenmesini sağlayan faktördür?

Doğru Cevap: "D" Rekebet koşulları
Soru Açıklaması

Maliyetler fiyat tabanını, talep koşulları fiyat tavanını belirlerken rekabet koşulları gerçek pazar fiyatının bu iki uç arasında nerede olması gerektiğini belirler. Rakiplerin tepkileri, fiyatlama seçeneklerini sınırlayan başlıca faktörlerden birisidir. Rakip ürünlerin fiyatları ve ikame ürünlerin fiyatları, ürünün satış hacmini doğrudan etkilemektedir. Bu noktada en önemli karar, ürün için rakip ürünlerin fiyatları ile karşılaştırıldığında ne düzeyde fiyat belirleneceğidir. 

5.
Aşağıdakilerden hangisi küresel markaları yerel markalardan ayıran özelliklerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Küresel markalar, bir  kategori odaklanmak yerine çok fazla kategoriye  odaklanmaktadırlar.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi  küresel markanın temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ürün kategorisi üzerine odaklanmaması
Soru Açıklaması
7.

İhracatçının ürün veya ürünleri üzerinde değişiklik yapmaya kendisinin karar vermesi aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanabilir?

Doğru Cevap: "B" Gönüllü uyumlaştırma
Soru Açıklaması

İhracatçının ürün veya ürünleri üzerinde değişiklik yapmaya kendisinin karar vermesine gönüllü uyumlaştırma denilmektedir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurma faaliyetlerinin hedeflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" tüketicileri ikame ürünlere yönlendirmek
Soru Açıklaması
Satış tutundurma faaliyetleri ikame ürünlere yönelik bir amaç içermez. Aksine işletmenin kendi ürünlerinin satın alınmasını artırmaya yöneliktir.
9.

Ticaret bloklarının yaygınlaşması ile gümrük tarifeleri (spesifik, ad valorem ve ayırımcı tarifeler) etkisini yitirmiş ve yerine tarife dışı engeller çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu engellerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Mal ve hizmetlerin serbestçe dolaşması
Soru Açıklaması

Kotalar, sağlık ve güvenlik yönetmelikleri, standartlar, gümrüklerde yaşanan kasıtlı geciktirmeler, uzun muayeneler, ürünlerin ülkeye girişlerini sınırlı sayıda gümrük kapısından kabul etmek başlıca tarife dışı engeller arasında sayılabilmektedir. Mal ve hizmetlerin serbestçe dolaşımı ticaret bloklarının bir gerekliliğidir. 

10.

Ürün imajını etkileyen önemli bir faktörde menşe ülke kavramıdır. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin menşe ülke imajının diğerlerine göre daha düşük olması beklenir?

Doğru Cevap: "A" Mısır
Soru Açıklaması

 Genel olarak endüstrileşmiş ülkelerin ürünlerinin çok kaliteli, gelişmekte olan veya az gelişmiş olan ülkelerin ürünlerinin kalitesiz olduğu inancı vardır. 

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
11.

Pazarlama karmasının tutundurma elemanı, bilgilendirme, farkındalık yaratma, açıklama yapma, ikna etme ile tutumlar ve satın alma davranışlarını etkileme amaçları doğrultusunda işletmeler tarafından kullanılan tüm iletişim biçimlerini içeren geniş kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Pazarlama iletişimi
Soru Açıklaması

Yukarıdaki tanım dikkate alındığında pazarlama iletişiminin tanımlandığı anlaşılır. 

12.
Ürünler müşterilerin ulaşmak isteyebilecekleri tüm satış noktalarında bulundurulmalı ise işletmeler hangi dağıtım politikasını tercih ederler?
Doğru Cevap: "C" Yoğun dağıtım
Soru Açıklaması
Ürünler müşterilerin ulaşmak isteyebilecekleri tüm satış noktalarında bulundurulmalı ise işletmeler yoğun dağıtım politikasını tercih ederler.
13.
Uygulanacak reklam stratejisinin bazı bölümleri her ülke için aynı kalırken kişi ve dil kullanımında değişiklik yaparak hedef pazara uyumunun sağlandığı strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Uzlaşma
Soru Açıklaması
Uygulanacak reklam stratejisinin bazı bölümleri her ülke için aynı kalırken kişi ve dil kullanımında değişiklik yaparak hedef pazara uyumunun sağlandığı stratejiye uzlaşma denir.
14.

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi araçlarından biri değildir? 

Doğru Cevap: "C" Perakendeci
Soru Açıklaması

Reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış ve satış tutundurma pazarlama iletişiminin temel araçlarını oluşturmakla birlikte son yıllarda artan önemlerine bağlı olarak doğrudan satış, sponsorluk ve ticari fuarlar gibi diğer tutundurma faaliyetleri de pazarlama iletişimi araçları arasında yerlerini almışlardır. Perakendeci ise dağıtım kanalının bir unsurudur. 

15.
"Kurumsal yönetim aktivitelerinin geçmişinde benzeri olmayan yeniliklerin zaman içindeki durumunu ve niteliğini ifade eden farklılıklar" tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklar?
Doğru Cevap: "A" Yenilik yönetimi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi üretici işletmenin ürünlerini doğrudan nihai kullanıcı ya da müşterilere satışını gerçekleştirirler?
Doğru Cevap: "B" Bayiler
Soru Açıklaması
Bayiler üretici işletmenin ürünlerini doğrudan nihai kullanıcı ya da müşterilere satışını gerçekleştirirler.
17.

Maliyetler aşağıdakilerden hangisini belirler?

Doğru Cevap: "C" Fiyat tabanını
Soru Açıklaması

Maliyetler fiyat tabanını, talep koşulları fiyat tavanını belirlerken rekabet koşulları gerçek pazar fiyatının bu iki uç arasında nerede olması gerektiğini belirler. 

18.

İşletmenin ürünlerini hedef ülke pazarında ya da pazar bölümündeki müşterilere sınırlı sayıda toptancı ve perakendeciden oluşan dağıtım kanalları üzerinden ulaştırmaya çalışıyorsa hangi dağıtım politikasını tercih ediyordur?

Doğru Cevap: "D" Seçimli dağıtım
Soru Açıklaması

Böyle bir işletmenin tercih ettiği dağıtım politikası seçimli dağıtımdır.

19.

Pazarlama karmasının tutundurma elemanı, bilgilendirme, farkındalık yaratma, açıklama yapma, ikna etme ile tutumlar ve satın alma davranışlarını etkileme amaçları doğrultusunda işletmeler tarafından kullanılan tüm iletişim biçimlerini içeren kavram nedir?

Doğru Cevap: "A" Pazarlama iletişimi
Soru Açıklaması

Pazarlama iletişimi, diğer bir deyişle pazarlama karmasının tutundurma elemanı, bilgilendirme, farkındalık yaratma, açıklama yapma, ikna etme ile tutumlar ve satın alma davranışlarını etkileme amaçları doğrultusunda işletmeler tarafından kullanılan tüm iletişim biçimlerini içeren geniş bir kavramdır.

20.
Aşağıdakilerden hangisi ürünleri doğrudan üretici işletmelerden satın alır ve bunları toptancılara ve kimi durumlarda ise doğrudan perakendecilere satarlar?
Doğru Cevap: "B" İthalat Mümessilleri
Soru Açıklaması
İthalat mümesilleri ürünleri doğrudan üretici işletmelerden satın alır ve bunları toptancılara ve kimi durumlarda ise doğrudan perakendecilere satarlar.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler