• Küresel Pazarlama Deneme Final Sınavları – Deneme 1

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi küresel pazarlarda işletmelerin temel fiyatlama stratejilerinden birisidir?
Doğru Cevap: "D" Maliyete dayalı fiyatlama stratejisi
Soru Açıklaması
2.

Herhangi bir ürünün, hizmetin ya da fikrin bedeli ödenerek ve bedelin kim tarafından ödendiği anlaşılacak şekilde yapılan ve kişisel satışın dışında kalan tanıtım faaliyetleri olarak tanımlanan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Reklam
Soru Açıklaması

Sözü edilen olgu reklamdır.

3.
İşletmelerin uluslararası pazarlarda ürünleri için tüm ülke pazarlarında aynı satış fiyatını uygulaması aşağıdaki stratejilerden hangisine karşılık gelmektedir? 
Doğru Cevap: "C" Standartlaştırılmış fiyatlama stratejisine
Soru Açıklaması
İşletmelerin uluslararası pazarlarda ürünleri için tüm ülke pazarlarında aynı satış fiyatını uygulamasına standartlaştırılmış fiyatlama stratejisi denir.
4.
Günümüzde bazı gelişen ülkelerde önemli bir sermaye birikimi oluşması sonucu, alım gücü olan grupların yeni marka yaratmak yerine farklı ülke/bölgelerdeki güçlü markaları satın alarak pazarlara giriş yapmaları aşağıdaki kavramlardan hangisinin kapsamında ele alınmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Şirket sahipliklerinin değişmesi
Soru Açıklaması
Günümüzde bazı gelişen ülkelerde önemli bir sermaye birikimi oluşması sonucu, alım gücü olan grupların yeni marka yaratmak yerine farklı ülke/bölgelerdeki güçlü markaları satın alarak pazarlara giriş yapmaları şirket sahipliklerinin değişmesi olgusu kapsamında değerlendirilmektedir.
5.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda uygulanan fiyatın yapısını etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Satış teknikleri
Soru Açıklaması
6.
Bir işletme dağıtım kanalı üyelerini belirlerken aracıların hizmet verdikleri pazar bölümleri, temsil ettikleri diğer işletmeler ve sattıkları ürün yelpazesi, hizmet verdikleri müşteriler, ürün bilgileri, uygulama becerileri gibi bir dizi unsurları dikkate almıştır. Bu işletme aracıları belirleme sürecinin hangi aşamasındadır?
Doğru Cevap: "C" Aracıların seçimi
Soru Açıklaması
Dağıtım kanalı tasarımında işletmeler aracı üyelerini belirlerken bir dizi aşamayı takip etmektedir. Bunlar; potansiyel aracıların belirlenmesi, aracıların seçimi, aracıların bağlılığının sağlanması ve motive edilmesidir.Soruda geçen işlemler aracı seçimi ile ilgilidir.
7.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda uygulanacak fiyatların belirlenmesinde uygulanan adımlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Pazarlama planının yapılması
Soru Açıklaması

Uluslararası pazarlarda fiyatlama, küresel rekabet ortamının etkilediği, pek çok aktörün rol aldığı, pek çok marka ve işletmenin karşı karşıya geldiği rekabet koşullarında gerçekleşmektedir. Rekabet koşullarına bağlı olarak işletmeler yerel pazarlarda farklı fiyatlama yaparken, uluslararası pazarlarda farklı fiyatlar uygulayabilmektedir. İşletmeler uluslararası pazarlarda fiyatlama kararları alırken yalnızca rekabet koşullarını değil, aynı zamanda uluslararası çevresel faktörleri, küresel pazar değişkenlerini ve işletme içi faktörleri de dikkate almak durumundadır. Bunların yanı sıra, uluslararası yasal düzenlemeler, döviz kuru dalgalanmaları, enşasyon oranları, fiyat kontrolleri, gümrük vergileri, üretim ve dağıtım maliyetleri ve hedeşenen karlılık oranları gibi faktörler de göz önüne alınmaktadır. 

8.
Aşağıdakilerden hangisi küresel pazarlarda fiyatlama kararlarını etkileyen faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" İşletmenin yönetim şekli
Soru Açıklaması
9.
 • İşletmenin farklı coğrafyalardaki birimleri, bir ana merkez ülkeye bağlı olarak çalışır.
 • İşletmenin ihtiyaç duyduğu farklı kaynaklar, faaliyet gösterdiği noktaların en avantaj sağlayanları arasından seçilerek kullanır.
 • III. Bir ürünün dünya çapında hızlı bir şekilde dağıtımına ve daha hızlı tanınmasına olanak sağlar.
 • Küresel medya kanallarının etkisi ile ürün bilinirliği daha hızlı artar.
 • Yukarıda verilen özellikler hangi uluslararası pazarlama yönelimini belirtmektedir?

  Doğru Cevap: "D" Dünya odaklı yönelim
  Soru Açıklaması

  Dünya odaklı yönelim dünyayı tek pazar olarak değerlendirir ve bütünleşik bir küresel pazarlama stratejisi üretmeye odaklanır.

  10.

  Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda, ürün planlama ve geliştirmede izlenen yollar arasında değildir?

  Doğru Cevap: "E" Satış ve dağıtım çalışmaları.
  Soru Açıklaması

  Uluslararası pazarlarda, ürün planlama ve geliştirme değişik yollardan yapılabilmekte, diğer bir deyişle bu kararı verecek olan firmanın önünde değişik seçenekler bulunmaktadır. Bunlar yeni ürün geliştirme veya ekleme, var olan ürünlerde değişiklik yapma; ürünleri pazardan çekme ve var olan ürünler için yeni kullanım alanları bulmadır. Öte yandan satış ve dağıtım çalışmaları küresel pazarlamada hedefe ulaşmak için kullanılacak temel araçlar içerisinde bulunmaktadır. 

  logo
  Küresel Pazarlama
  Deneme Final Sınavları - Deneme 1
  11.

  Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda uygulanacak fiyatların belirlenmesinde uygulanan adımlardan biri değildir?

  Doğru Cevap: "A" Pazarlama planının yapılması
  Soru Açıklaması

  Uluslararası pazarlarda fiyatlama, küresel rekabet ortamının etkilediği, pek çok aktörün rol aldığı, pek çok marka ve işletmenin karşı karşıya geldiği rekabet koşullarında gerçekleşmektedir. Rekabet koşullarına bağlı olarak işletmeler yerel pazarlarda farklı fiyatlama yaparken, uluslararası pazarlarda farklı fiyatlar uygulayabilmektedir. İşletmeler uluslararası pazarlarda fiyatlama kararları alırken yalnızca rekabet koşullarını değil, aynı zamanda uluslararası çevresel faktörleri, küresel pazar değişkenlerini ve işletme içi faktörleri de dikkate almak durumundadır. Bunların yanı sıra, uluslararası yasal düzenlemeler, döviz kuru dalgalanmaları, enşasyon oranları, fiyat kontrolleri, gümrük vergileri, üretim ve dağıtım maliyetleri ve hedeşenen karlılık oranları gibi faktörler de göz önüne alınmaktadır.

  12.

  2008 verilerine göre dünyada en fazla Ar-Ge harcamasını yapan ülke hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" ABD
  Soru Açıklaması

  398.1 milyar dolar harcama ile ABD en fazla Ar-Ge harcamasına sahiptir. 

  13.
  I. Topluma iletilmek istenilen mesajların yayınlanması ya da basılması için para ödememesiII. Halkla ilişkiler faaliyetleri ile yapılan uygulamalarda inandırıcılığının yüksek olmasıIII. İşletmenin medyada çıkan haberler ya da hikayeler üzerinde doğrudan kontrolünün olmasıKüresel pazarlama iletişiminde, halkla ilişkiler faaliyetlerini uygulayan bir işletme için yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "A" I ve II
  Soru Açıklaması
  Halkla ilişkiler faaliyetlerinde, işletmenin topluma iletmek istediği mesajlar ve toplumla paylaşılmak istenen konuların yayınlanması ya da basılması için para ödenmemekte, dolayısıyla inandırıcılık reklamlara göre daha yüksek olmaktadır. Bunun yanında işletmeler hakkında medyada çıkan haberler, hikayeler ya da rivayetler üzerinde işletmelerin doğrudan kontrolü söz konusu olmayabilir.
  14.
  Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda uygulanacak fiyat belirleme aşamalarından içsel faktörler içerisinde yer almaktadır.
  Doğru Cevap: "B" Pazarlama karması
  Soru Açıklaması
  15.
  Bir ürünün tüketicinin gözünde istenilen imaja göre ayarlanmasına ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "D" Konumlandırma
  Soru Açıklaması
  16.

  Aşağıdakilerden hangisinde işletmeler ülke pazarlarının yerel koşullarındaki farklılıklara bağlı olarak fiyat belirler?

  Doğru Cevap: "B" Farklılaştırılmış fiyatlama stratejisi
  Soru Açıklaması

  Farklılaştırılmış fiyatlama stratejisinde işletmeler ülke pazarlarının yerel koşullarındaki farklılıklara bağlı olarak fiyat belirler

  17.

  Uluslararası işletmenin içindeki ve dışındaki kitlelerde karşılıklı iyi niyet, güven ve anlayış yaratmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu ifade aşağıda verilen kavramlardan hangisinin tanımıdır?

  Doğru Cevap: "D" Halkla ilişkiler
  Soru Açıklaması

   Uluslararası işletmeler, ülke pazarlarına giriş aşamalarında toplumsal olarak kabul görmek, ürünlerinin ve hizmetlerinin tanınırlığını arttırmak; daha sonraki aşamalarda rekabetçi konumlarını korumak için geleneksel halkla ilişkiler araçlarının desteğinden yararlanırlar. Bunların yanı sıra, uluslararası işletmeler halkla ilişkiler kapsamında kabul edilen ve önemleri gün geçtikçe artan sponsorluk ve özel olaylar gibi faaliyetleri artan şekilde kullanmaya başlamışlardır. Sorunun doğru cevabı halkla ilişkilerdir.

  18.
  Aşağıdakilerden hangisi daha çok alıcılar ile satıcıları bir araya getirmek şeklinde bir işleve sahiptir?
  Doğru Cevap: "B" Yerel Simsarlar
  Soru Açıklaması
  Yerel simsarlar daha çok alıcılar ile satıcıları bir araya getirmek şeklinde bir işleve sahiptir
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi uluslararası iletişim sürecinin aşamalarından birisi değildir?
  Doğru Cevap: "C" Verici
  Soru Açıklaması
  Verici, uluslararası iletişim sürecinin aşamalarından birisi değildir.
  20.
  Uluslararası pazarlarda faaliyetleri göstermeye karar veren işletmelerin, hedef ülke pazar koşulları hakkında yeterli ölçüde bilgi sahibi olması beklenmektedir. Buna göre işletmenin hedeflediği pazar uluslararası bölümünde öncelikle olarak bilmesi gereken en önemli ölçüt hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Hedef pazar bölümleri
  Soru Açıklaması
  Uluslararası pazarlarda faaliyet göstermeye karar veren işletmeler, hedef ülke pazar koşulları hakkında yeterli ölçüde bilgi sahibi olmalı ve pazar bölümlerini bilmelidir. Ayrıca her Pazar bölümü için satış hacmi, pazar payı ve kar marjı gibi hedefler belirlemeli ve bunları gerçekleştirmek için ayırabileceği insan kaynağı ve bütçeyi belirlemelidir. Bu aşamalardan sonra işletmelerin terci edecekleri dağıtım kanalına karar vermeleri gerekmektedir.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok