• Küresel Pazarlama Deneme Ara Sınavları – Deneme 7

logo
Küresel Pazarlama
Ara Sınav - Deneme 7
1.

Aşağıdakilerden hangisi ticaret blokları içerisinde kalan ülke firmaları için olumlu bir etki olarak değerlendirilemez?

Doğru Cevap: "C" Bir blok içerisinde olan bir firmanın başka bir blok’a ait ülkeye girmek istemesi
Soru Açıklaması

Ticaret blokları bu bloklar içerisinde kalan ülke firmaları için önemli fırsatlar sağlarken blok dışı ülke firmalarına ciddi engeller oluşturmaktadır. Dolayısıyla bir blok içersindeki bir firmanın başka bir blok’a ait ülkede yatırım yapmak istemesi engellere takılacaktır. Ticaret blokları bu blok dışında olan firmaları olumsuz etkileyebilmektedir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Kültür bireyseldir
Soru Açıklaması

Kültürün paylaşılabilirliği, öğretilebilir olduğu, dinamikliği, adapte edilebilirliği ve kuşaktan kuşağa geçmesi özellikleri arasında yer alırken bireysel olması ile alakalı bir özelliği yoktur. 

3.
Yerel pazarlarda artan rekabet, iç talepteki azalmalar, ülke ekonomisindeki sorunlar gibi etkenler sonucunda işletmeler dış pazarlara açılma ihtiyacını hissederler. Söz konusu durumlarda işletmeler hangi sürece yönelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Uluslararasılaşma
Soru Açıklaması
Soruda verilen bilgi işletmelerin uluslararası pazarlara açılma sürecini açıklamaktadır.
4.
İşletmeler, uluslararası pazarlara girmek için çeşitli ana stratejiler kullanmaktadır. Bu stratejiler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" İhracat yoluyla- sözleşmeye dayalı stratejiler yoluyla- yatırımlar yapmak yoluyla
Soru Açıklaması
5.

Ülkeler arası iş gücü ve sermaye dolaşımının serbest olduğu ticaret bloğu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Ortak Pazar
Soru Açıklaması

Ortak pazar anlaşmaya dâhil ülkeler arasında tarife engellerinin kalktığı, anlaşma dışında kalan üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifesinin uygulandığı ve bütün bunlara ilave olarak anlaşmaya taraf olan ülkeler arasında iş gücü ve sermaye dolaşımının serbest olduğu ticaret bloku türüdür. 

6.

Doğrudan yabancı yatırım girişi açısından 2010 verilerine göre en cazip ülke hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Hollanda
Soru Açıklaması

Çözüm: 3,0 trilyon dolarlık girişle en cazip ülke Hollanda’dır.

7.

Pazarlama ister yerel ister ulusal veya küresel boyutta olsun, her zaman tüketici istek ve ihtiyaçlarını rakiplerden daha başarılı bir şekilde tatmin edecek ürün ve hizmetler sunarak bir değer yaratma sürecidir. Pazarlamanın bu şekilde tanımlandığı düşünüldüğünde küresel ve yerel pazarlama olgusunu birbirinden ayıran unsur aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap: "B" Faaliyetlerin boyutu ve kapsamı
Soru Açıklaması

Pazarlama faaliyetleri hangi boyutta ele alınırsa alınsın, analiz, planlama, uygulama ve kontrol aşamalarından oluşmaktadır. Küresel pazarlamayı yerel pazarlamadan ayıran nokta ise faaliyetlerin boyut ve kapsamıdır. 

 

8.

Aşağıdakilerden hangisi politik risk unsuru oluşturan faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Mülkiyet riski
Soru Açıklaması

Mülkiyet riski, işletmelerin dış pazarlardaki mülkiyet haklarını tehdit eden risklerdir. Mülkiyet riski politik risk unusuru oluşturan bir faktör değil, politik risk unsurudur. 

9.

Firmanın ihracat yoluyla gerekli olan deneyimleri kazanmış ve hedef pazarın yeterince büyüklüğe sahip olduğu durumlarda uygulanması gereken yatırıma dayalı uluslararası pazarlara giriş stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Doğrudan Yabancı Yatırım
Soru Açıklaması

Eğer bir firma ihracat yoluyla gerekli olan deneyimleri kazanmış ise ve hedef pazar yeterince büyüklüğe sahip ise firmanın yurt dışı temelli montaj veya üretim tesisleri kurarak doğrudan yabancı yatırım yapması birçok avantajı beraberinde getirir. Bu stratejiyi seçen işletmeler için önemli olan, o pazardaki bizim malımıza olan talep oranıdır ve bu talebin kesinlik kazanmasıdır. Çünkü işletme yabancı pazara büyük bir tesis kurmakta ve büyük bir sermayeyi bu pazara bağlamaktadır. 

10.
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin altyapı olanakları  içinde yer almaz ? 
Doğru Cevap: "E" Olumsuz kültürel kaynaklar  
Soru Açıklaması
logo
Küresel Pazarlama
Ara Sınav - Deneme 7
11.
Aşağıdakilerden hangisi pazara giriş engellerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sorunun ihracatçı ülke tarafından uygulanan bir önlem yada uygulama sebebi ile gerçekleşiyor olması 
Soru Açıklaması
12.

İşletmelerin belirli bir ulusal alan içindeki müşterilerin ihtiyaçlarına odaklandığı pazarlama çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yerel pazarlama
Soru Açıklaması

Yerel pazarlamada işletmeler belirli ulusal alan içindeki müşterilerin ihtiyaçlarına ve bu alandaki demografik, ekonomik, kültürel, teknolojik ve politik çevrelerdeki gelişmelere odaklanırlar.

13.

“Bu ekonomilerde ekonominin temel gücü tüketicilerdir. Pazarda neyin ne kadar üretileceği tüketicinin talebiyle şekillenir. Hükûmetlerin görevi rekabeti teşvik ederken tüketiciyi korumadır. Bunun dışında müdahalede bulunmazlar. Özel sektör ekonominin temel gücüdür. ABD ve pek çok Batı ülkesinde bu sistem yer alır.”

Yukarıda belirtilen açıklama hangi ekonomik sisteme aittir?

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

Pazar ekonomileri kapitalist ekonomiler olarak da bilinirler. Yukarıda verilen açıklama kapitalist ekonomik sistemlere ait bir açıklamadır

14.

Yeni ürünleri dış pazarlarda benimseme sürecinin ilk basamağı hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Haberdar olma
Soru Açıklaması

 Benimseme sürecinin ilk basamağı haberdar olmadır. Ondan sonra sırasıyla ilgi duyma, değerlendirme, deneme ve benimseme gelir. 

15.
McDonalds’ın Türkiye’de Köfte Burger, Japonya’da Teriyaki McBurger gibi ürünleri müşterilerine sunması aşağıdaki stratejilerden hangisi içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "D" Uyarlama
Soru Açıklaması
Standart ürün kalitesi, benzer ödeme koşulları, yaygın da¤ğıtım ve müşteri hizmetleri küresel markaların müşterilerine sunması gereken konuların başında gelmektedir. Örneğin, küresel bir oyuncu olarak hizmet veren McDonalds bütün dünyada ayn› konumlandırma çerçevesinde benzer pazarlama karması ögelerini kullanmakta ancak yerel taleplere göre fiyat ve ürün çeşidi bazında bazı uyarlamalar yapmaktadır.
16.

Dünyanın homojenleşmesine rağmen pazarlar arasında hala bir farklılığın olduğunu ve bu farklılığın dikkate alınmadan başarılı olunmanın güç olduğunu düşünen araştırmacılara göre bu farklılık aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır.

Doğru Cevap: "C" Kültürel farklılıklar
Soru Açıklaması

Küreselleşme ile birlikte bir çok konuda birbirlerine benzeyen pazarlar kültürel açıdan birbirlerinden farklılık gösterebilmekte ve bu farklılık dikkate alınmadan küresel pazarlamada başarılı olma şansı az olmaktadır.

17.
Eğer bir kişi yaşadığı ülkenin eğitim, ulaştırma ve sağlık hizmetleri alanlarında altyapı zayıflığını, sınırlı üretim, kamu sektörünün yavaşlığını ve birkaç ürüne bağlı ekonomiye sahip olduğunu ifade ediyorsa bu kişinin ülkelerin gelir düzeyleri dikkate alındığında hangi grupta yer aldığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Az gelişmiş
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi pazara giriş engellerinin niteliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Sorunun firmadan kaynaklı, evrak eksikliği gibi usule ilişkin bir eksiklikten kaynaklanmıyor olmaması
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlama yönelimlerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" Endocentric
Soru Açıklaması

 Endocentric diğerlerinden farklı olarak dil bilim ile alakalı bir terimdir. 

20.

Firmanın ihracat yoluyla gerekli olan deneyimleri kazanmış ve hedef pazarın yeterince büyüklüğe sahip olduğu durumlarda uygulanması gereken yatırıma dayalı uluslararası pazarlara giriş stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Doğrudan Yabancı Yatırım
Soru Açıklaması

Eğer bir firma ihracat yoluyla gerekli olan deneyimleri kazanmış ise ve hedef pazar yeterince büyüklüğe sahip ise firmanın yurt dışı temelli montaj veya üretim tesisleri kurarak doğrudan yabancı yatırım yapması birçok avantajı beraberinde getirir. Bu stratejiyi seçen işletmeler için önemli olan, o pazardaki bizim malımıza olan talep oranıdır ve bu talebin kesinlik kazanmasıdır. Çünkü işletme yabancı pazara büyük bir tesis kurmakta ve büyük bir sermayeyi bu pazara bağlamaktadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler