• Küresel Pazarlama Deneme Ara Sınavları – Deneme 3

logo
Küresel Pazarlama
Ara Sınav - Deneme 3
1.
Sürekli ve düzenli küresel pazarlama araştırmalarının yapılması ve küresel ihtiyaçlardaki değişimlerin gözlemlenmesi gereken  uluslararası pazarlama eğilimi hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dünya odaklı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi hızlandıran etkenlerden biri olarak değerlendirilmez?
Doğru Cevap: "E" Ulusal engeller
Soru Açıklaması
Yukarıda belirtilen değişimler küreselleşmeyi hızlandırırken; ulusal engeller küreselleşmeyi yavaşlatmaktadır.
3.

Herhangi bir potansiyel pazardan söz edebilmek için gereken ilk unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İnsan
Soru Açıklaması

Herhangi bir potansiyel pazardan söz edebilmek için gereken ilk unsur insandır. Çünkü pazarlama insana yönelik yapılır. 

4.

Küreselleşmeyi hızlandıran etkenler olduğu gibi onu sınırlamaya çalışan etkenler de bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu etkenlerden biri olabilir?

Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması

Küreselleşmeyi sınırlayan etkenler; ulusal engeller ve küresellik karşıtlığı, kurum kültürü ve yönetim körlüğü ve kültürel farklılıklar olarak sıralanmaktadır.

5.
Hangisi pazara giriş engellerinin niteliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Geçici nielikte olması ya da sistemik hâle gelmemesi
Soru Açıklaması
6.
Girilecek uluslararası pazarların seçiminin belirlenmesi süreci aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Aday ülkelerin belirlenmesi-Ön eleme-Detaylı eleme-Seçim
Soru Açıklaması
İşletmeler girilecek uluslararası pazarların belirlenmesi sürecinde öncelikle adayları belirlemektedir. Sonrasında ön eleme, detaylı eleme ve son aşama olarak seçim yapmaktadır. Doğru cevap ise, aday ülkelerin belirlenmesi, ön eleme, detaylı eleme ve seçim şeklinde olacaktır.
7.

Interbrand’ın 2011 verilerine göre dünyanın en başarılı şirketi hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Coca Cola
Soru Açıklaması

Coca Cola bu sıralamada 2011 yılında 1 numarada yer almıştır

8.
 • Seçim
 • Aday ülke belirleme
 • III. Detaylı eleme
 • Ön eleme
 • Girilecek uluslararası pazarların belirlenmesinde yukarıda verilen adımlar hangi sıra ile gerçekleştirilmelidir?

  Doğru Cevap: "C" II-IV-III-I
  Soru Açıklaması

  Aday ülkeler arasından hedef pazarın seçimi belirli aşamaların izlenmesi ile yapılabilir. Bu süreçte dört aşamadan söz edilebilir. İlk aşama aday ülkelerin belirlenerek listelenmesinden oluşur. Listede dünyanın tüm ülkeleri yer alabilir. İkinci aşamada aday ülke politik istikrar, coğrafî uzaklık, ekonomik gelişme gibi faktörler göz önünde bulundurularak ön elemeye tabi tutulur. Sonraki aşamada listede kalan her bir ülke daha detaylı biçimde değerlendirilir. Ülke pazarının büyüklüğü, pazarın büyüme hızı, rekabet yoğunluğu ve pazara giriş engelleri incelenir. Yapılan incelemeler sonucunda firma amaçlarına en uygun ülke veya ülkeler seçilir. 

  9.
  Yerel pazarlamadan bir adım sonrası aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" İhracat pazarlaması
  Soru Açıklaması
  10.
  I. Esneklik II. Daha iyi satış çabası III. Pazar ile temas eksikliği IV. Fırsat kaybı potansiyeli Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri ihracatın avantajlarıdır?
  Doğru Cevap: "D" I ve II
  Soru Açıklaması
  İhracatın avantajları, sınırlı taahhüt, düşük risk, esneklik, Pazar ile daha iyi temas, daha fazla kontrol imkânı ve daha iyi satış çabası şeklindedir. Pazar ile temas eksikliği ve fırsat kaybı potansiyeli ihracatın dezavantajları arasında yer almaktadır.
  logo
  Küresel Pazarlama
  Ara Sınav - Deneme 3
  11.
  2011 yılı verilerine göre; Türkiye’de toplam ekonominin içindeki hizmet ekonomisinin payı yüzde kaçtır?
  Doğru Cevap: "D" 70
  Soru Açıklaması
  12.
  Aşağıdakilerden hangisi pazarlama faaliyetlerinin aşamalarındandır?
  Doğru Cevap: "C" Analiz
  Soru Açıklaması
  Pazarlama faaliyetleri hangi boyutta yapılırsa yapısın, analiz, planlama, uygulama ve kontrol aşamalarından oluşur.
  13.

  Ülkeler arası iş gücü ve sermaye dolaşımının serbest olduğu ticaret bloğu aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Ortak Pazar
  Soru Açıklaması

  Ortak pazar anlaşmaya dâhil ülkeler arasında tarife engellerinin kalktığı, anlaşma dışında kalan üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifesinin uygulandığı ve bütün bunlara ilave olarak anlaşmaya taraf olan ülkeler arasında iş gücü ve sermaye dolaşımının serbest olduğu ticaret bloku türüdür. 

  14.

  Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazara giriş yöntemlerinden biri değildir?

  Doğru Cevap: "C" Millileştirme
  Soru Açıklaması

  Millileştirme politik bir risk unsurudur. Uluslararası pazarlara giriş yöntemş değildir. Diğer seçenekler pazara giriş yöntemidir. 

  15.

  NAFTA’nın kurucu ülkeleri hangileridir?

  Doğru Cevap: "A" Kuzey Amerika Ülkeleri
  Soru Açıklaması

  Amerika, Kanada ve Meksika ile

  NAFTA’yı kurmuştur.

   

  16.

  Hofstede’ye göre kişinin kendi başına hareket etme davranışını aşağıdakilerden hangisi açıklar?

  Doğru Cevap: "E" Bireysellik
  Soru Açıklaması

  Bireysellik/Kollektivizm kişinin tek başına ya da toplulukla beraber hareket etme davranışını açıklar. Bireyci toplumlarda kişisel başarılar, bağımsızlık vs. daha önemlidir. 

  17.

  Dünyanın homojenleşmesine rağmen pazarlar arasında hala bir farklılığın olduğunu ve bu farklılık dikkate alınmadan başarılı olunmasının güç olduğunu düşünen araştırmacılara göre söz konusu farklılık aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır.

  Doğru Cevap: "C" Kültürel farklılıklar
  Soru Açıklaması

  Küreselleşme ile birlikte bir çok konuda birbirlerine benzeyen pazarlar kültürel açıdan birbirlerinden farklılık gösterebilmekte ve bu farklılık dikkate alınmadan küresel pazarlamada başarılı olma şansı az olmaktadır.

  18.

  Bir ülkeye ilişkin bir ya da daha fazla üründe ticaret yasağına ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "E" Ambargo
  Soru Açıklaması

  Bu verilen tanım Ambargo’nun tanımıdır.

  19.

  İşletmelerin farklı coğrafyalarda benzer ihtiyaçlara sahip müşteri gruplarına odaklandıkları pazarlama çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Uluslararası pazarlama
  Soru Açıklaması

  Uluslararası pazarlama aşaması, ihracat pazarlamasından sonra gelebileceği gibi işletmenin ihracat yapmadan fırsat gördüğü yeni pazarlara ortaklık veya doğrudan yatırım yolu ile girmesi şeklinde de gerçekleşebilir. Özellikle işletmelerin farklı coğrafyalarda benzer ihtiyaçlara sahip müşteri grupları keşfettikleri ve bu bölgelerdeki fırsatları değerlendirebilecek kaynakları olduğu noktada uluslararası pazarlama başlar.

  20.

  Aşağıdaki ülkelerden hangisinde tek kişilik aileye rastlanma oranı diğerlerine göre daha azdır?

  Doğru Cevap: "E" Türkiye
  Soru Açıklaması

   Tek kişilik aileye en çok İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya’da rastlanmaktadır. 

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler