• Küresel Pazarlama Deneme Ara Sınavları – Deneme 16

logo
Küresel Pazarlama
Ara Sınav - Deneme 16
1.

Amerika, Kanada ve Meksika NAFTA’yı kurarken Avrupa da bu blok karşısında gücünü artırmak için Avrupa ülkeleri ile birleşerek Avrupa Birliğini kurmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde ticaret bloklarının ortaya çıkmasının nedenlerinden biri olarak değerlendirilemez?

Doğru Cevap: "D" Yerel pazarlamadaki rekabet
Soru Açıklaması

Küreselleşme, uluslararası ticaretin artış göstermesi ve küresel pazarlamadaki gelişmeler ülkeler arasında rekabeti artırmış ve bunun sonucunda rekabet avantajı elde edebilmek için ticaret blokları oluşmaya başlamıştır. Yerel pazardaki rekabet bu blokların ortaya çıkmasının bir nedeni değildir

2.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ihracat kanallarından birisidir?

Doğru Cevap: "A" Yurt Dışı Satış Büroları
Soru Açıklaması

Yurt dışı satış büroları doğrudan ihracat kanalları arasındayken, diğer seçenekler dolaylı ihracat kanalları arasındadır. 

3.
Rekabetin ve yeniliğin hızla yaygınlaştığı bir dönemde Amerika Kanada ve Meksika ile NAFTA’yı kurarken Avrupa'nın Amerika karşısında gücünü arttırmak amacıyla aşağıdakilerden hangisini kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Avrupa Birliği
Soru Açıklaması
Rekabetin ve yeniliğin hızla yaygınlaştığı bir dönemde, uluslararası ticareti geliştirmek ve rekabet avantajı yaratabilmek için ülkeler ticaret blokları oluşturmaya başlamışlardır. Bunun sonucunda Amerika, Kanada ve Meksika ile NAFTA’yı kurarken, Avrupa Amerika karşısında gücünü arttırmak amacıyla "Avrupa Birliği" ni kurmuştur.
4.

Uluslararası pazarda politik riskler üç grupta toplandığı bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan biridir?

Doğru Cevap: "D" Mülkiyet riski
Soru Açıklaması

Uluslararası pazarda politik riskler üç grupta toplanır. Bunlar; mülkiyet, faaliyet ve transfer riskidir. Seçeneklerde verilen çeldiricilerin tamamı politik risk gruplarının içinde yer alan unsurlardır. 

5.
Bir işletme ürettiği ürünlerin kendi ulusal sınırları dışında da talep görebileceğinin farkına vararak faaliyet gösterdiği alanı genişletmek istemektedir. Bu farkındalığın oluşması hangi aşamada gerçekleşir?
Doğru Cevap: "A" İhracat pazarlaması
Soru Açıklaması
İşletmeler, ihracat pazarlaması aşamasında ürettiği ürünlerin kendi ulusal sınırları dışında da talep görebileceğinin farkına varmaktadırlar.
6.

Belirli bir bölgede bir firmanın ürününü veya hizmetini satmak için yasal izin verilmesine dayanan sözleşmeye dayalı uluslararası pazarlara giriş stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Franchising
Soru Açıklaması

Lisans anlaşmaları, yönetim sözleşmeleri, sözleşmeli üretim ve ortak yatırım stratejileri “stratejik ortaklıklar” olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra bazı çalışmalarda ihracat dışındaki uluslararası pazarlara giriş stratejilerinden lisans anlaşmaları, franchising, anahtar teslim projeler, yönetim sözleşmeleri, sözleşmeli üretim ve montaj operasyonları gibi yöntemler “sözleşmeye dayalı uluslararası pazarlara giriş stratejileri” olarak adlandırılır. “Franchising” kelimesinin dünya literatüründe yerel karşılıkları yoktur ve bu nedenle tüm dillerde aynı şekilde kullanılmaktadır. Kelime, İngilizcedeki serbest bırakmak anlamına gelen “to free” kelimesinden türetilmiştir. Franchise, belirli bir bölgede bir firmanın ürününü veya hizmetini satmak için verilmiş olan yasal izindir.

7.
 • Serbest Ticaret Anlaşması
 • Gümrük Birliği
 • Ortak Pazar
 • Ekonomik Birlik
 • Politik Birlik
 • Yukarıda verilen ticaret bloklarının artan bütünleşme seviyelerine göre sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" I-II-III-IV-V
  Soru Açıklaması

  Ticaret bloklarının temel amacı içerdiği ülkeler arasında gümrük tarife engellerini indirerek ve iş gücü, sermaye, teknoloji dolaşımını sağlayarak uluslararası ticareti ve bütünleşmeyi arttırmaktır. Artan bütünleşme seviyelerine göre ticaret blokları; Serbest Ticaret Anlaşması, Gümrük Birliği, Ortak Pazar, Ekonomik Birlik, Politik Birlik sıralamasını izlemektedir. 

  8.
  I. İlgi duymaII. BenimsemeIII. DenemeIV. Değerlendirme V. Haberdar olmaYeni ürünlerin dış pazarlarda benimsenme süreci düşünüldüğünde en baştan sona doğru sıralanış hangisi olmalıdır?
  Doğru Cevap: "C" V-I-IV-III-II
  Soru Açıklaması
  Yeni ürünlerin dış pazarlarda benimsenme süreci haberdar olma, ilgi duyma, değerlendirme, deneme, benimsenme sırasına göre olmaktadır. Dolayısıyla doğru cevap V-I-IV-III-II şeklinde olacaktır.
  9.

  Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin uluslararası pazarlara girmeyerek kaçındığı risklerden birisi değildir?

  Doğru Cevap: "E" Din farklılıkları
  Soru Açıklaması

  Din kültürün bir öğesi olmakla beraber işletmeler için risk unsuru değildir. 

  10.
  Aşağıdakilerden hangisi  firmaların uluslararası pazarlara girişlerini teşvik eden  faktörlerden  biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Tek bir pazara bağlı kalma isteği
  Soru Açıklaması
  logo
  Küresel Pazarlama
  Ara Sınav - Deneme 16
  11.

  Belirli ürünleri ağırlığına veya miktarına bağlı olarak hesaplanan gümrük tarifesi hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" Spesifik Tarifeler
  Soru Açıklaması

  Belirli ürünleri ağırlığına veya miktarına bağlı olarak hesaplanan gümrük tarifesi spesifik tarifelerdir. 

  12.

  Rus uçağının düşürülmesi ve sonrasında Rusya’nın ticari anlamda Türkiye’ye karşı takındığı bir tutum söz konusudur. Hükümetlerin dış ticarete bakış açıları düşünüldüğünde Rusya’nın tutumunu aşağıdakilerden hangisi özetlemektedir?

  Doğru Cevap: "B" Ticareti kısıtlayıcı tutum
  Soru Açıklaması

  Hükümetlerin dış ticarete bakışları iki temel noktada özetlenmektedir. Ticareti teşvik ve ticareti kısıtlayıcı tutum içerisine girme şeklindedir. Söz konusu olayla birlikte Rusya bir süre Türkiye ile olan ticareti kısıtlamıştır.

  13.
  Hedef pazarın seçiminde yer alan aşamaların hangisinde, listede kalan her bir ülke daha detaylı biçimde değerlendirilir?
  Doğru Cevap: "C" Detaylı elemede
  Soru Açıklaması
  14.
  Pazarlama ister yerel ister ulusal veya küresel boyutta olsun, her zaman tüketici istek ve ihtiyaçlarını rakiplerden daha başarılı bir şekilde tatmin edecek ürün ve hizmetler sunarak bir değer yaratma süreci olarak görülür. Dolayısıyla bu değer yaratma süreci de belirli faaliyetleri yerine getirmekle meydana geir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu faaliyetlerin tümü bir aradadır?
  Doğru Cevap: "C" Analiz, planlama, uygulama, kontrol
  Soru Açıklaması
  Pazarlama faaliyetleri analiz, planlama, uygulama ve kontrol aşamalarından oluşur. Dolayısıyla değer yaratma sürecinde bu faaliyetlere dikkat edilmesi gerekmektedir.
  15.

  Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi sınırlayan etkenlerden biri değildir?

  Doğru Cevap: "D" Sosyo-kültürel çevredeki değişim
  Soru Açıklaması

  Küresel bütünleşmenin hızlanmasına ve küresel pazarlamanın öneminin artmasına olanak sağlayan ekonomik, politik ve yasal, teknolojik, demografik ve sosyo-kültürel birçok değişim yaşanmıştır. Ancak bu değişimlerle birlikte, küreselleşme kar- şıtı olan akımlar da artmıştır. Küresel bütünleşmeyi engellemeyi veya sınırlandırmayı hedeşeyen bu güçler, işletmenin küresel pazarlama uygulamalarını zorlaştı- ran ve/veya yavaşlatan etkenler oluşturmaktadır. Küresel pazarda faaliyet gösteren bir işletme, gireceği pazarlardaki karşısına çıkabilecek bu sınırlayıcı etkenleri de dikkate almak zorundadır. Sınırlayıcı etkenler; ulusal engeller /küresellik karşıtlığı, işletme kültürü ve kültürel farklılıklar olarak sıralanabilir.

  16.
  Türkiye’de faaliyet gösteren bir maden işletmesi uluslararası pazarlara yatırımla açılmak istemektedir. Ancak işletmenin açılmak istediği pazarda önünde bazı sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlardan bazıları (finansal, fiziksel veya yönetimsel vb.) işletmenin kontrol edebileceği türden sorunlarken; bazıları (kanunlar, ülkeye giriş için ortak mülkiyet şartı, hükümetlerin tutumu, halkın yabancı işletmeye karşı tutumu vb.) işletmenin kontrol edemediği sorunlardır. Pazarda mevcut durum bu şekildeyken işletme nasıl bir strateji uygulayarak pazara giriş şansı bulabilir?
  Doğru Cevap: "A" Yatırıma dayalı ortak girişim stratejisiyle
  Soru Açıklaması
  17.

  Interbrand’ın 2011 verilerine göre dünyanın en başarılı şirketi hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" Coca Cola
  Soru Açıklaması

  Coca Cola bu sıralamada 2011 yılında 1 numarada yer almıştır.

  18.

  Aşağıdakilerden hangisi dış pazara açılan bir işletmenin gireceği ülkenin seçiminde dikkat etmesi gereken bir etmen değildir?

  Doğru Cevap: "D" Üretim seviyesi
  Soru Açıklaması

  İşletmeler dış pazarlara açılırken ülke seviyesinde her bir pazar için ekonomik çevre analizi yapmak durumundadırlar. Girilecek ülkelerin gayrisafi millî hasılası, kişi başına düşen gelirleri, tüketim seviyeleri, istihdam oranları ve fiyat ve enşasyon seviyeleri gibi özellikleri bu ülkelerin seçiminde önem kazanan kriterlerdir.

  19.
  Temel yapı taşlarını Avrupa Birliği Merkez Bankası, Avrupa Ülkelerinde ortak para kullanımı gibi yaklaşımların oluşturduğu ticaret bloğu türü aşağıdakilerden hangisidir ?
  Doğru Cevap: "B" Ekonomik birlik
  Soru Açıklaması
  Avrupa Birliği ekonomik birlik için en güzel örnektir. Avrupa ülkelerinde ortak para kullanımı, Avrupa Birli¤i Merkez Bankası ve benzeri ortak ekonomik yaklaşımlar ekonomik birliğin temel taşlarını oluşturur.
  20.
  Erillik – dişilik boyutu neyi ifade eder?
  Doğru Cevap: "C" Belirli bir kültürde eril ve dişil değerlerin ne kadar baskın olduğuyla alakalıdır.
  Soru Açıklaması
  Erillik ve dişilik, belirli bir kültürde eril ve dişil değerlerin ne kadar baskın olduğuyla alakalıdır. Eril toplumlarda rekabet ve başarı daha ön plandayken dişil toplumlarda korumacılık, uyumluluk, arkadaşlık, başkaları için endişe etme gibi değerler ön plana çıkar. Bu yüzden özellikle reklam mesajlarında toplumun erillik ve dişilik düzeyine göre başarı ve materyalisttik değerlerin mi yoksa daha duygusal konuların mı ele alınacağı önem kazanır.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler