• Küresel Pazarlama Deneme Ara Sınavları – Deneme 12

logo
Küresel Pazarlama
Ara Sınav - Deneme 12
1.

Bir ülkeye ilişkin bir ya da daha fazla üründe ticaret yasağına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Ambargo
Soru Açıklaması

 Bu verilen tanım Ambargo’nun tanımıdır. 

2.
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik sistemlerin kaynakların tahsisi açısından ayrıldığı bölümlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Ülke Ekonomileri
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdaki seçeneklerde belirtilen durumlardan hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Kültür öğrenilemez
Soru Açıklaması

B seçeneği dışında kalan diğer seçenekler kültürün özellikleri olarak sayılırlar. Kültür öğrenilmeyen değil öğrenilen bir olgudur. Yani B’dekinin tam tersi bir durum söz konusudur. 

4.

İşletmeler küreselleşmeyi sınırlayan etkenleri aşmak için küresel düşünüp, yerel hareket etme kabiliyetlerini geliştirmeye çalışmışlardır. İşletmeleri bu duruma iten asıl sınırlayıcı etken aşağıdakilerden hangisidir.

Doğru Cevap: "C" Kültürel farklılıklar
Soru Açıklaması

 

 Işletmeler kültürel farklılıklardan doğan sınırlamalrı aşmak için bu farklılıkları dikkate alarak küresel düşünüp yerele göre hareket etme olgusuna uymaya çalışmışlardır

5.
Malların, hizmetlerin, fikirlerin, sermayenin, teknolojinin, bilginin, kültürün ve bireylerin hızlı ve sürekli bir biçimde sınır ötesine akışı ile tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Küreselleşme
Soru Açıklaması
Küreselleşme “malların, hizmetlerin, fikirlerin, sermayenin, teknolojinin, bilginin, kültürün ve bireylerin hızlı ve sürekli bir biçimde sınır ötesine akışı” olarak tanımlanmaktadır.
6.

Dünya’nın en büyük 500 şirketi sıralamasındaki şirket sayısını 2005’ten 2011’e yaklaşık 4 kat arttıran ve 3 numaraya yerleşen ülke hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Çin
Soru Açıklaması

2005 yılında 16 şirket ile sıralamaya giren Çin 2011 yılında bu şirket sayısını 61’e çıkarıp 3 numaraya yerleşmiştir.

7.

Pazara giriş yönteminin seçilmesi firmanın girmek istediği pazarın önündeki yasal engellerden ötürü değişiklik gösterebilmektedir. Firma burada kendi yapısına uygun olmayan bir giriş stratejisini tercih etmeye kendisini mecbur hissedebilmektedir. Ancak bunun dışındaki durumlarda pazara giriş yönteminin seçilmesinde firmanın dikkate aldığı bazı unsurlar söz konusudur. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değildir?

 

Doğru Cevap: "E" Aday ülkelerin belirlenmesi
Soru Açıklaması

Aday ülkelerin belirlenmesi pazara giriş yöntemini belirleyen bir unsur değil pazarın kendisinin belirlenmesi için kullanılan bir unsurdur. Diğer seçenekler pazara giriş yönteminin belirlenmesi için başvurulan unsurlardır. 

8.

2009 verilerine göre dünyanın en kalabalık ülkesi hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Çin
Soru Açıklaması

2009 verilerine göre 1.3 milyar nüfusu ile Çin halen dünyanın en kalabalık nüfusuna sahiptir. 

9.
Aşağıdakilerden hangisi küresel başarıda yeni teknolojilerin kullanımını bütün işletmeler için önemli kılan özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Küçük ölçekteki işletmelere fırsat sunması
Soru Açıklaması
Küresel başarıda yeni teknolojileri takip etmek ve onları kullanmak tüm işletmeler için başarı sağlayacak bir durumdur. Pazarın gerisinde kalmak istemeyen büyük küçük tüm işletmelere uygun bir araçtır. Ancak küçük işletmelere de fırsat sunuyor olması teknoloji kullanımını bütün işletmeler için önemli kılmamaktadır. Bu durum sadece küçük işletmeleri ilgilendiren bir özelliktir.
10.

Aşağıdakilerden hangisi korumacılığın nedenleri arasında sayılamaz?

Doğru Cevap: "E" Tedarik faaliyetlerinin küresel ölçekte sürdürülme isteği
Soru Açıklaması

Son seçenek küresel ticaretin artışını teşvik etmeye yöneliktir.

logo
Küresel Pazarlama
Ara Sınav - Deneme 12
11.

Ülkeler arası ticareti serbestleştiren ticaret bloğu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Serbest Ticaret Anlaşması
Soru Açıklaması

Serbest ticaret anlaşması ticaret blokları içinde en basit olanıdır. Temel olarak, anlaşmaya imza atan ülkeler arasında ticaretin serbestleşmesi ilkesine dayanır. Anlaşmaya imza atan ülkeler arasında mal ve hizmetler serbestçe dolaşırken her bir ülke anlaşma dışında kalan üçüncü ülkelere karşı kendi gümrük tarifelerini bağımsız bir şekilde belirler.

12.

“Malların, hizmetlerin, fikirlerin, sermayenin, teknolojinin, bilginin, kültürün ve bireylerin hızlı ve sürekli bir biçimde sınır ötesine akışı” olarak tanımlanan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Küreselleşme
Soru Açıklaması

 

Yukarıda tanımı verilen olgu Küreselleşme olgusudur. Özellikle 1980’li yıllardan sonra meydana gelen gelişmeler ülkeleri birbirine yakınlaştırırken, işletmelerin de küresel rakiplerle tanışmasına ortam hazırlamıştır. 

13.

Aşağıdakilerden hangisi bir tür dış kaynak kullanımı (outsourcing) yöntemidir?

Doğru Cevap: "A" Sözleşmeli üretim
Soru Açıklaması

Sözleşmeli üretim yöntemi, bir tür dış kaynak kullanımı (outsourcing) yöntemidir. Ürünler, üretimin yapıldığı ülke pazarında veya başka bir uluslararası pazarda yine ana şirket tarafından pazarlanır ve dağıtılır.

14.

Hindistan’daki kast sistemi Hint kültürüne ait hangi toplumsal unsura örnektir?

Doğru Cevap: "C" Sosyal Organizasyon
Soru Açıklaması

 Kast sistemi direk olarak Hint kültürü ve toplumundaki sosyal organizasyona örnektir.

15.
I. Alınan şirketin işletmenin tedarikçisi ya da müşterisi olmasıdır.II. Ürünün üretilmesinde ve dağıtılmasında farklı stratejiler uygulayan iki şirketin birleşmesidir. Yukarıdaki ifadelere karşılık gelen kavramlar nelerdir?
Doğru Cevap: "A" Dikey satın alma- Dikey birleşme
Soru Açıklaması
Dikey satın alma, alınan şirketin işletmenin tedarikçisi ya da müşterisi olmasıdır. Dikey birleşme ise ürünün üretilmesinde ve dağıtılmasında farklı stratejiler uygulayan iki şirketin birleşmesidir. Dolayısıyla doğru cevap, I. İfade için dikey satın alma, II. İfade için ise dikey birleşme olacaktır.
16.

Aşağıdakilerden hangisi yüksek bağlamlı kültürler hakkında söylenebilir?

Doğru Cevap: "D" Bir isteğe hayır demek uygunsuzdur
Soru Açıklaması

Kültürler, yüksek ve düşük bağlamlı olarak ikiye ayrılabilir. Yüksek bağlamlı kültürler ima kültürleridir. Burada düşünceler, açık açık ifade edilmek yerine ima edilerek aktarılmaya çalışılır. Sözlü mesajda çok az bilgi iletilir ve kelimeler yerine beden dili daha önem kazanır. Düşük bağlamlı kültürlerde ise düşünceler doğrudan ifade edilir. Kuzey Amerika ülkeleri düşük bağlamlı kültürlere örnek olarak verilebilirken, Güney Amerika ülkeleri yüksek bağlamlı kültüre örnek oluşturur. Yüksek bağlamlı kültürlerde belirli bir isteğe doğrudan “hayır” demek kabul edilmeyebilir. Örneğin yukarıda da bahsedildiği üzere Japonlar genellikle belirli bir isteğe “Evet” deseler bile bu cevap bu durumu kabul ettikleri anlamına gelmez. Sadece “söylediğinizi anladım, durumu değerlendireceğim” anlamını taşır. Yüksek bağlamlı kültürlerde karşı tarafın “Hayır” cevabıyla rencide edilmemesi önem taşır. 

17.
Aday ülkeler arasından hedef pazarın seçimi için belirli aşamalar izlenir. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Negatif değiştirme
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi çok odaklı yönelimin kısıtlarındandır?
Doğru Cevap: "B" Benzerlikler üzerinde hiç durmadığı için çoğu zaman kaçınılabilecek maliyet tekrarlarına yol açabilir.
Soru Açıklaması
19.

Pazara giriş yönteminin seçilmesi firmanın girmek istediği pazarın önündeki yasal engellerden ötürü değişiklik gösterebilmektedir. Firma burada kendi yapısına uygun olmayan bir giriş stratejisini tercih etmeye kendisini mecbur hissedebilmektedir. Ancak bunun dışındaki durumlarda pazara giriş yönteminin seçilmesinde firmanın dikkate aldığı bazı unsurlar söz konusudur. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Aday ülkelerin belirlenmesi
Soru Açıklaması

Aday ülkelerin belirlenmesi pazara giriş yöntemini belirleyen bir unsur değil pazarın kendisinin belirlenmesi için kullanılan bir unsurdur. Diğer seçenekler pazara giriş yönteminin belirlenmesi için başvurulan unsurlardır.

20.

Bir firma, aday ülkeleri inceliyor, ön elemeye tabi tutuyor, daha sonra kalan ülkeler üzerinde detaylı elemeye gidiyor ve en son olarak uygun ülkeleri belirleyip seçiyorsa bu firma neyi belirlemeye çalışıyordur?

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

 Sözü edilen aşamalar hedef pazarın belirlenmesi için takip edilen aşamaları oluşturmaktadır. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok