Ünite 6: Kablolu ve Kablosuz Ev Güvenlik Sistemleri

Giriş

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanların hayata seviyelerinde de artış olmasının yanında da aynı zamanda da kötü niyetli kişiler toplumda da var olmuştur. Toplum iyisi ile kötüsü ile bir bütündür. Önemli olan kötünün az ve kontrol altında tutulabilir olmasıdır. Ev güvenlik sistemleri ise bu kötü insanlar evlerden mümkün olduğunca uzak tutmaktır. İnsanların barınma ihtiyacında iki önemli faktör vardır. Öncelikle ilki, insanlar barınma ihtiyaçları ile kötü hava şartlarından kendilerini korurlar, ikincisi aile bireylerinin dışarıdan gelecek kötülüklere karşı korunmasıdır. Bu durum insanların güvenli barınma ihtiyaçlarını ortaya çıkarmıştır. Yaşanılan çağa göre de insanların barınma olanaklarının yanında çağa uygun güvenlik sistemleri de geliştirilmiştir. Pencerelere takılan demir parmaklılar, çelik kapılar bunlara en güzel örnektir günümüzde de hala en çok kullanılan önlemlerdir. Ama teknolojinin gelişmesi ile ev güvenlik sistemleri de çok gelişmiştir.

Ev güvenlik sistemlerinde çok farklı çeşitler vardır. Bu sistemlerde çok farklı işlevlere sahip ürünler ve farklı fiyatlara sahip ürünler mevcuttur. Ev güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, basit alarm sistemlerinden çok komplike güvenlik sistemlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede piyasada bulunmaktadır. Bir başka değişle, piyasada çok basit bir sistemden çok işlevli sistemlere kadar çok çeşitli güvenlik sistemlerini bulmak mümkündür.

Alarm Sistemleri

Evlerde çok sıklıkla tercih edilen önlem hırsız alarm sistemi ile hırsızlık ve soygun olaylarına karşı korunmaktır. Ev güvenliğinde kullanılan diğer bir yöntem ise Güvenlik Kamera Sistemleri dir. Yine evin girişinde anahtar yerine biyometrik giriş sistemleri ya da kartlı giriş sistemleri kullanımı da tercih edilen yöntemler arasındadır.

Evi hırsızlığa karşı korumanın en etkili yollarından biri güvenlik alarm sistemi taktırmaktır. Böyle bir sistemde malzeme kalitesinin yüksek olması, satış öncesi ve satış sonrası teknik desteğin olması yaşamsal öneme sahiptir.

Ev, ofis, fabrika vb. mekânlarda meydana gelebilecek soygun, yangın, gaz kaçağı, su baskını, gibi birçok istenmeyen durumun, olay yeni başladığında elektronik algılayıcılarla algılanarak, mekân sahibinin ya da ilgili kişilerin haberdar edilmesini sağlayan ve aynı zamanda caydırıcı etki ortaya çıkaran elektronik donanım bütününü genel olarak alarm sistemi olarak tanımak mümkündür.

Alarm Sistemi Kurdurma Aşamasında Göz Önüne Alınması Gereken Noktalar

Alarm Sistemi kurdurma aşamasında göz önüne alınması gereken noktalar vardır. Bir alarm sistemi kurdurulurken dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda belirtilmiştir:

 • Kullanılacak donanımın, kaliteli, kolay kullanılabilir ve uluslararası elektronik standartlarına uygun olmalıdır,
 • Kullanılacak ürün ve markanın yedek parçası yeterli miktarda bulunmalı, ucuz ve istenen zamanda kolaylıkla elde edilebilir olmalıdır,
 • Sistem, kullanılacak mekânın özelliklerine ve mekânın yaşam senaryosuna göre tasarlanmalı, risk analizi doğru yapılmalıdır,
 • Elektronik donanım yetkili ve uzman teknik kadrolarca tesis edilmelidir,
 • Kullanılacak panel alarm gözlem istasyonları ile haberleşebilme özelliğine sahip olmalıdır,
 • Sistemi kuran firma zaman içerisinde yaşanabilecek teknik arızalar için, yeterli teknik destek ve servis hizmetini verebilecek yetenek ve kapasitede olmalıdır.

Ev Güvenlik Sistemlerinin Temel Parçaları

Ev güvenlik sistemlerinin temel parçaları vardır. Söz konusu bu parçalar şunlardır:

 • Hareket algılama sensörleri,
 • Kapı ve pencere sensörleri,
 • Sirenler,
 • Duman, karbon dioksit ve ısı dedektörleri,
 • Tuş takımı ve kontrol paneli.

Ev güvenlik sistemlerini;

 • Kablolu ve
 • Kablosuz güvenlik sistemleri olarak ikiye ayırmak mümkündür.

Kablolu ev güvenlik sistemleri genellikle yeni yapılan binalarda tercih edilir. Çünkü daha önce yapılmış ve içinde oturulan binalarda kablo çekimi çok zor hatta bazen olanaksızdır. Ev güvenlik sistemlerinin tuş takımı üzerinden alarmı kurup alarmı devreden çıkarmak mümkündür. Yine tuş takımı üzerinden alarm gelen noktaları, kapıları, pencereleri izleyebilmek, aynı zamanda devreye alıp devreden çıkarmak da mümkündür.

Alarm oluşması durumunda ev güvenlik sistemi belirtilen bir ya da birkaç telefonu arayabilir. Alarmın, haber alma merkezine bağlanması durumunda, “alarm haber alma merkezinden”, alarmlar izlenebilir. “Alarm haber alma merkezleri” ise polisi, itfaiyeyi veya acil yardımı, alarm alınan eve yönlendirir.

Elektronik güvenlik sistemleri kurdurulurken dikkat edilmesi gereken noktalar kaliteli bir ürün almanın yanında ürünlerle ilgili en iyi teknik destek ve servis hizmetini de sağlamaktır.

Güvenlik Sistemlerinden Beklentiler

Bir güvenlik sistemi kurulurken doğal olarak sistemin bazı beklentileri karşılaması beklenir. Bu beklentilerin başlangıçta iyi belirlenmesi gerekir. Eğer bu beklentiler başlangıçta doğru belirlenmez ise sonuçta yapılan harcama karşılığında istenen fayda sağlanamaz. Bu nedenle harcamanın tam karşılığının alınabilmesi için beklentilerin başlangıçta tam olarak belirlenmesi gerekir.

Ev Güvenlik Sistemlerinde Güncel Bir Beklenti Listesi Örneği ana başlıkları aşağıdaki gibidir:

A. Genel Beklentiler,

 1. Binada, hırsızlık, soygun gibi önleyici tedbirler
 2. Diğer sistemlerden gelebilecek arıza, ihbarlar güvenlik sistemlerinde toplanacaktır.
 3. Güvenlik sistemi kuracak firma, bu konudaki referanslarını da belirtilecektir.
 4. Güvenlik sisteminin elemanları şunlardır,
  • Güvenlik Sistemi Merkez Ünitesi,
  • Kapı Kilit Kontağı,
  • Manyetik Kontak,
  • İhbar Butonu,
  • F-Keypad (Şifreli Tuş Takımı),
  • Pasif İnfrared Dedektör,
  • Titreşim Detektörü.

B. Güvenlik sistemi Merkezi ünitesinin birkaç en önemli listesinde

Güvenlik sistemleri panelleri en az modüler yapıda olmalıdır. En az 16 algılama zonuna sahip olmalı ve 464 kadar genişletilebilmeli, hırsız algılamanın yanında yangın algılama detektörü, güvenlik santralleri ayrıca mönülere de bağlanabilmeli, arıza zamanı ışıklı ve sesli haber verebilmelidir.

C. Kapı kilit kontağında, kapının kilitli olup olmadığı, kontak gerilimi, akımı ve çalışma standardı gibi ölçülere dikkat edilmeli,

D. Manyetik kontakta, kontak ve mıknatıstan oluşan kontak gerilim, akımı, oda sıcaklığının standartlarına göre yapılmalı,

E. İhbar butonu olarak, elle baslı bilen, direk gözle görülemeyen bir yerde olması ve teknik özelliklere uygun olması,

F. Şifreli tuş takımı, F-Key pad, sadece yetkili kişilerin kullanıldığı ve standartlara uygun teknik özelliklerin olması gerektiği,

G. Pasif infrared detektör, algılama görevi yapan e 2-4 saniye süre ile sinyal veren yetenekte olmalı,

H. Titreşim dedektörü, sarsıntıyı algılayacak ve ihbarı güvenlik santraline aktaran bir özelliğe sahip olmalıdır.

Evin Güvenliğini Sağlama Yolları

Hırsız Alarm Sistemi ile Ev Güvenliği

Bir evin güvenliğinde kullanabilecek hırsız alarm sistemi güvenlik elemanları şunlardır:

 • Hırsız Alarm Sistemi Paneli,
 • Keypad (Tuş Takımı),
 • PIR Dedektör (Hareket Dedektörü),
 • Manyetik Kontak,
 • Cam Kırılma Dedektörü,
 • Perde Tipi Pır Dedektör,
 • Duman Dedektörü,
 • Isı Dedektörü,
 • İç Ortam Flaşörlü Siren,
 • Harici Ortam Flaşörlü Siren,
 • Telefon Arama Ünitesi,
 • Uzaktan Kumanda ve Kumanda Birimi

Hırsız alarm sistemi paneli, sistemin beynidir ve detektörlerden gelen uyarıları değerlendirir buna göre sirenleri çaldırır ve telefon araması ile uyarı verir.

Keypad (Tuştakımı) Sistemi, kurmayı ve devreden çıkarmayı sağlar. Aynı zamanda tuş takımı ile panelin bazı özelliklerini kullanma olanağı verir.

PIR dedektör, hareketi algılayan sensördür. PIR dedektör sıcak hareketli cisimleri algılar. Bir başka değişle, insan, hayvan vb. cisimleri algılar. Evde odanın köşesine konur ve odada herhangi bir hareket olduğunda hareketi algılar.

Manyetik kontaklar, çok basit yapıdadırlar. Kapılara pencerelere monte edilirler ve kapının, pencerenin açılması durumunda uyarı verirler. Harici, dahili, kepenk tipi PIR dedektör vb. birçok türü bulunmaktadır.

Cam kırılma dedektörü, özellikle müstakil evlerde, villalarda pencerelerin çok büyük ve kesilerek veya kırılarak içeri girmenin mümkün olduğu yerlerde kullanılırlar.

Perde tipi PIR dedektörler, genellikle bir çizgi halinde algılama yaparlar bu sayede konuldukları odalarda hırsızların pencereden girmelerinin önüne geçmek için kullanılırlar.

Harici ortam ve dahili ortam flaşörlü sirenler dedektörlerden panele gelen uyarılarda panel tarafından aktif edilirler ve hem flaşör çakar hem de yüksek sesli ses çıkarırlar buda hırsızların olay yerinden uzaklaşmalarını ve insanların sirenin sesini duyup müdahale etmelerini sağlar.

Telefon arama ünitesi hırsız alarm paneli hırsız algıladığında ilk olarak sireni çaldırır sonra telefon araması yapar bunu sağlayan ünitelere telefon arama ünitesidir.

Uzaktan kumanda ise hırsız alarm panelini uzaktan kumanda ile kurmanızı ve kumanda ile otomatik olarak devreden çıkarılmasını sağlar. Daha çok konut, işyeri ve depoların korunmasında kullanılan hırsız alarm sistemleri günümüzün vazgeçilmez güvenlik ekipmanlarındandır.

Evlerde kullanılan hırsız alarm sistemleri hem siz evinizde bulunmadığınız sürelerde hem de evinizde bulunduğunuz süreler içerisinde dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı sizi güvene alabilmelidir. Örnek vermek gerekirse sadece PIR detektörlerden (Hareket algılama dedektörleri) oluşmuş bir alarm sistemini evinizin içerisinde bulunduğunuz zamanlarda doğal olarak kullanmanız mümkün değildir. Eviniz için alarm sistemi düşündüğünüzde keşif maksadıyla çağırmış olduğunuz firmaya mutlaka bu gibi durumları sormak gerekir.

İç ortamda alarm kuruluyken kişilerin rahat hareket edebilmeleri için daha çok kapılar ve pencereler için manyatik kontaklar kullanılmalıdır. Yine camda yapılabilecek kesme ve kırma durumlarının önüne geçebilmek için cam kırılma dedektörleri kullanılması gerekmektedir.

Diğer bir önemli konu herhangi bir hırsızlık ya da haneye tecavüz olayını alarm sisteminin haber verme şeklidir. Öncelikle her alarm sisteminin mutlaka sesli ve ışıklı bildirimi bulunur. Bu kullanımda Flaşörlü Harici ya da Dahili Siren olarak adlandırılır.

Harici flaşörlü sirenler mutlaka dışarıdan insanların görebileceği noktaya konmalıdır. Bu durum caydırıcılık için çok gereklidir. Bunun dışında hırsız alarm sisteminin mutlaka telefon arama özelliği olmalıdır. Telefon arama ünitesi alarm oluştuğu anda belirlenen telefon numaralarını sırayla aramaya başlar ve ulaşabildiği telefon numaralarına hırsızlık ya da haneye tecavüz olayını haberdar eder. Günümüz telefon arama cihazları ev telefonları üzerinden çalışabildiği gibi ev telefonu bulunmayan noktalarda cep telefonu sim kartları ile çalışan telefon arama cihazları da bulunmaktadır.

Hırsız Alarm Sistemleri Satın Alınırken Dikkat Edilecek Noktalar

Hırsızlık soygun ve gasp olaylarının hızla artış gösterdiği günümüzde caydırıcı ve engelleyici özelliği en yüksek yöntemlerden biriside hatta en önemlisi şüphesiz elektronik güvenlik sistemleridir. Günümüz teknolojisinde kullanılan profesyonel hırsız alarm sistemlerinde kullanılan tüm ekipmanlar, profesyonel ve güvenliğinizi en üst seviyeye taşıyacak teknoloji ile donatılmışlardır.

Bir güvenlik sisteminin en üst seviyede performans sağlayabilmesi için öncelikle kullanılacak ürünlerden projeye uygun olarak tasarlanmalı ve doğru ürün tercih edilmesi gereklidir. Bununla bağlantılı olarak bir alarm sistemi kullanıldığı yere göre doğru seçilmeli, alarm sistemlerinde tercih edilen ürünlerin montajı doğru şekilde yapılmalı ve belirli periyotlarla gerekli test ve kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır.

Bir hırsız alarm sistemi satın alınırken, ürün kalitesinin yanında kullanılan tüm yardımcı malzemelerin kalitesine dikkat edilmelidir. Alarm sistemlerinin sağlıklı ve uzun yıllar sorunsuz hizmet verebilmesi için mutlaka bu işin uzmanları tarafından uygun altyapı ekipmanları ile kurulması gerekmektedir.

Hırsız alarmı kurulumunda evinizin estetik olarak bozulmaması için üst düzeyde çaba göstermek gereklidir. Alarm sistemleri ürünleri içerisinde, küçük ev veya işyeri güvenliği için üretilmiş profesyonel çözümleri olan firmalar tercih edilmelidir. Güvenlik sistemi kurdurulacak firmanın tüm personelinin konusunda uzmanlaşmış ve gerekli deneyime sahip olmasına dikkat edilmeli; bu konu bir şekilde kontrol edilmelidir.

Ev veya iş yerlerini hırsızlara karşı korumak için kullanılan sistem ortamdaki hareketliliği algılayarak tanımlı sabit veya cep telefonlarını arayarak yetkililere haber vermelidir. Aynı zamanda dış siren çalmaya ve flaşör de yanmaya başlamalıdır. Böylece civara sesli ve ışıklı uyarı verilmiş olur.