• İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Deneme Final Sınavları – Deneme 6

logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
1.

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin davranışlarına yön veren kurallar bütünü kavramıdır?

 

Doğru Cevap: "C" Etik kodları
Soru Açıklaması

Etik kodları: Bireylerin davranışlarına yön veren kurallar bütünüdür. Etik kodları; ahlaki uyum politikalarını içerir. Bu politikalar, ahlaki standartlar, temel değerler, prensipler, organizasyondaki etiksel uyumu ifade eden cümlelerdir.

2.
İşletmelerin en üst düzeyindeki yönetim kademesi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Yönetim kurulu 
Soru Açıklaması
3.
Son yıllarda yönetim kurullarının öneminin artması hangi anlayışın gelişimiyle yakından ilişkilidir?
Doğru Cevap: "B" Kurumsal yönetim
Soru Açıklaması
4.
Bireye mesleğiyle ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazandıran ve bireyin yeteneklerini çeşitli yönleriyle geliştiren eğitim sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Mesleki eğitim
Soru Açıklaması
Mesleki eğitim
5.
Reklamda ahlaki olmayan konuların oluşumunda ürünlerinin tanıtılması için reklam hazırlanmasını isteyen paydaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Reklamveren
Soru Açıklaması
Reklamveren
6.

Gönüllü Etkinliklerde Bulunmak, Yaşam Kalitesini Arttırmak hangi sosyal sorumluluk piramidi içerisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "D" Gönüllü Sorumluluk
Soru Açıklaması

Gönüllü Sorumluluk sosyal piramidi içerisinde yer almaktadır

7.
İşletmelerde adalet konusu dağıtım, işlem ve etkileşim olmak üzere üç farklı açıdan ele alanır. “Çalışanlara haksız yere ceza verilmesi “ hangi tür adaletin uygulanması ile ilgili bir sorundur?
Doğru Cevap: "A" Dağıtım adaleti
Soru Açıklaması
Dağıtım adaleti çalışanların her tür uygulamadan eşit yararlanması veya eşit muameleye tabi tutulmasını ilke alır. Bu durumda bir çalışanın haksız yere ceza alması diğer çalışanlardan farklı olumsuz bir uygulamaya maruz kaldığını gösterir.
8.
Bireylerin davranışlarına yön veren kurallar bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Etik kodları
Soru Açıklaması
Etik kodlar›; ahlaki uyum politikalarını içerir. Bu politikalar, ahlaki standartlar, temel değerler, prensipler, organizasyondaki etiksel uyumu ifade eden cümlelerdir. Bireylerin davranışlarına yön veren kurallar bütünüdür.
9.
Çalışanların yöneticiyle iletişim kurmasını zorlaştıran, astlar ile üstler arasındaki güç farkının fazlalığını ifade eden kavram hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Güç mesafesi
Soru Açıklaması
10.
“Doğruluk, dürüstlük, saygı, nezaket, şeffaflık, hatayı kabullenme, özür dileme gibi temel ancak kısa sürede öğrenilemediklerinden kalıcı hale gelmeleri için çaba gösterilmesi gereken ahlaki erdem” tanımı hangi kavram için yapılır?
Doğru Cevap: "D" Değerler
Soru Açıklaması
Değerler genel anlamda toplumlarda kabul gören doğruları ve yanlışları ifade eder. Doğruluk, dürüstlük, saygı, nezaket, şeffaflık, hatayı kabullenme, özür dileme gibi temel davranışlar bunlardan bazılarıdır ve bir toplumdan diğerine her birinin önem boyutları değişir. İşletmelerde belirlenen etik kurallar öncelikle toplum genelindeki ve mesleki anlamdaki etik değerlere uygun olmalıdır.
logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
11.
Ahlaklılığı kişisel çıkarlardan tamamen ayrı tutan bir ahlak felsefesi geliştiren filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Immanuel Kant
Soru Açıklaması
12.
“Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” adlı yapıt aşağıdaki bilim insanlarının hangisi tarafından yazılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Max Weber
Soru Açıklaması
13.

İş ahlakı iş yaşamında hangi gruplar arasındaki ilişkileri kapsar?

Doğru Cevap: "A" İşletme yöneticileri ile çalışanları arasındaki ilişkileri
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi çalışanların işletmeye karşı ahlaki sorumlulukları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Çalıştıkları işletmelerin masraflarına maddi anlamda katkıda bulunmak
Soru Açıklaması
15.
Bir tüketiciye yeni bir ürünü sunabilmek için tüketiciler tarafından zaten kullanılan ürünlerin eskidiği gerekçesiyle terk edilmeye teşvik edilmesine ne denir?
Doğru Cevap: "C" Planlı ürün eskitme
Soru Açıklaması
İşletmeler sürekli olarak mal ve hizmet satmak zorundadırlar. Bir tüketiciye yeni bir ürünü sunabilmek için tüketiciler tarafından zaten kullanılan ürünlerin eskidiği gerekçesiyle terk edilmeye teşvik edilmektedir. Buna planlı ürün eskitme adı verilmektedir. Örneğin, beyaz eşya firmaları beyaz eşyaların ömrünü 10 yıl gibi bir süre ile sınırlamaktadırlar. Bazı yazılım firmaları yeni versiyonlarını pazara sürdüklerinde eskilerine destek vermeyi bırakmakta ve tüketicileri yeni ürüne geç- meye zorlamaktadırlar.
16.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin dış çevresel paydaşlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" çalışanlar
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri vicdanın yapıları arasında yer alır?

I .   Doğru

II .  Yanlış

III . İyi

 

Doğru Cevap: "A" I ve II                       
Soru Açıklaması

Vicdan, insanın kendi davranışları veya başkalarının davranışları hakkında “doğru” veya “yanlış” şeklinde yargılar yapmasına yarar. Cevap A'dır. 

 

18.
Büyük işletmeler sahip oldukları etki alanlarından sosyal ve kültürel gücü aşağıdakilerden hangisi anlatır?
Doğru Cevap: "B" İşletmelerin diğer toplumsal sistemlerin normatif ve süreçsel özelliklerini etkileme imkanıdır.
Soru Açıklaması
Büyük işletmeler sahip oldukları etki alanlarına göre; Ekonomik, sosyal ve kültürel, teknolojik, politik, fiziki çevre ve ve birey üzerindeki güç olmak üzere altı boyutta incelenebilir. B şıkkı sosyal süreçleri ifade etmektedir.
19.
Aşağıdakilerden hangisi en çok kullanılan halkla ilişkiler yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Çalışanlarına mobing uygulama
Soru Açıklaması
Çalışanlarına mobing uygulama
20.
Hem uyulması gereken ahlaki prensipleri hem de bu prensiplere uyulmaması durumunda gündeme gelecek yaptırımları içeren kurallar dizisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Etik kodlar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok