• İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Deneme Final Sınavları – Deneme 4

logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
1.

Aşağıdakilerden hangisi büyük işletmeler sahip oldukları etki alanlarından Politik Gücü tanımlar?

Doğru Cevap: "C" İşletmelerin karar süreçlerini ve böylece toplumsal yaşamın tüm alanlarını etkileme yeteneğini anlatır.
Soru Açıklaması

Büyük işletmeler sahip oldukları etki alanlarına göre altı boyutta incelenebilirler. Politik Güç: İşletmelerin politik yaşamı oluşturan karar süreçlerini ve böylece toplumsal yaşamın tüm alanlarını etkileme yeteneğini anlatır.

2.
Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir işletmenin iş ahlakı eğitimini etkili bir araç olarak görme sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İş ahlakı seminerlerine katılımı zorunlu kılmak
Soru Açıklaması
Başarılı işletmeler, ahlaki bilinçlenme sağlamak, ahlaki duyarlılığı arttırmak, çalışanların karşı karşıya kaldığı çelişkili durumlarda sağlıklı bir değerlendirme yapıp doğru karar vermeyi sağlamak için, iş ahlakı eğitimini etkili bir araç olarak görmektedirler. İşletmelerde iş ahlakı eğitiminin başından sonuna bütün kademelerinde ahlaki standartların yüksekliğini güvence altına almak, şirket değerlerini çalışanlara iletip benimsetmek, ahlaki ilkelerin tanımlanması gibi amaçlar güdülmektedir.
3.
İşletmelerde yönetim kurullarının ahlaki sorumluluklarından ilki aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Temel iş ahlakı stratejisinin belirlenmesi
Soru Açıklaması
4.
Tüketicilerin satın alarak kullandığı ürünlerin değerini düşürecek yeni ürünleri geliştirme, fakat eski üründen yeteri kadar kazanç elde ettikten sonra yeni ürünün pazara sunulmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Planlı ürün eskitme
Soru Açıklaması
Planlı ürün eskitme
5.
Aşağıdakilerden hangisi ideal bir etik davranış kodu özelliği değildir?
Doğru Cevap: "E" Kamu görevlilerine kılavuzluk edecek bir "yapma”lar listesi olmalıdır.
Soru Açıklaması
Kamu görevlilerine kılavuzluk edecek ve onları koruyacak bir yap" ve "yapma”lar listesi olmalıdır.
6.
Etik kodlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Etik kodlar yazılıdır.
Soru Açıklaması
Etik kodlar yazılıdır.
7.
Bireylerlere ihtiyaç duydukları bilgilerin verilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Öğretim
Soru Açıklaması
Bireylerlere ihtiyaç duydukları bilgilerin verilmesine öğretim adı verilir.
8.
Aşağıdakilerden hangisi çalışanların işletmelerindeki birtakım yasa dışı sorunları ve uygulamaları gerek çalıştıkları dönemde gerekse ayrıldıktan sonra sorunu çözebilecek gücü ve yetkisi olan mercilere bildirmesini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "C" Whistleblowing
Soru Açıklaması
9.
Etik kod oluşturma süreci kaç aşamalı bir süreçtir?
Doğru Cevap: "D" 13
Soru Açıklaması
Etik kod oluşturma süreci onüç aşamalı bir süreçtir
10.
İlk yardımcı kimlik kartına sahip bir kişinin sokak ortasında kalp krizi geçiren birine müdahale etmesi durumunda, etrafında kimse kendisinin böyle bir kimlik kartına sahip olduğunu bilmediğine göre, ilk yardımda bulunan kişi için aşağıdakilerden hangisi etkili olmuş olabilir?
Doğru Cevap: "B" İç sorumluluk
Soru Açıklaması
logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
11.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde yöneticilerin çalışanlara yönelik ahlaki sorumlulukları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap: "D" Lüks yaşantı modeline özendirmek.
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi etik ilkelerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Kişisel ve örgütsel gizlilik
Soru Açıklaması
13.

İşletmeler ürettikleri değere göre sınıflandırıldıklarında aşağıdakilerden hangisi ticaret işletmelerinin görevidir?

Doğru Cevap: "C" satma
Soru Açıklaması

İşletmeler ürettikleri değere göre sınıflandırıldıklarında üretim işletmeleri, ticaret işletmeleri ve hizmet işletmeleri olmak üzere üç temel grupta toplanabilirler. Üretim işletmeleri analiz, sentez, yer altından çıkarma, yetiştirme gibi yollarla üretim yaparlar. İşletmelerden bir kısmı da üretilen buürünleri üçüncü kişilere satarak değer üretirler. Doğru cevap C şıkkıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler