• İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Deneme Final Sınavları – Deneme 24

logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Deneme Final Sınavları - Deneme 24
1.
300 gram ekmeğin fiyatı 60 kuruş iken fiyatı değiştirmeden gramajı 250 grama düşürülen ekmeğin birim fiyatı %20 yükseltilmiş olur ancak ödenen fiyat değişmez. Yukarıdaki duruma göre aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiş olur?
Doğru Cevap: "A" Fiyat dışı unsurlarla fiyat artırılmış olur
Soru Açıklaması
Fiyat, talebi artırmaya ya da kısmaya imkân veren bir yapıdadır. Fiyatı yükselen bir ürünün talebinin düşeceği varsayılmaktadır. Bazı işletmeler ürünler üzerindeki fiyat aynı kalırken özelliklerde, miktarda ya da fonksiyonlarda azaltma yaparak aslında daha yüksek fiyat uygulayabilmektedir. Bunun en yaygın örneği ekmek fiyatlarına zam yapmak yerine gramajını düşürmek şeklinde görülmektedir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi Dağıtım (Bölüşüm) Adaletine göre yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Çalışılan saate göre ücret alınıyorsa bile daha uzun çalışan ile daha kısa çalışana aynı ücret ödenebilir.
Soru Açıklaması
3.
Elma sularını sadece şekerpancarı ve aynı içeriklerle hazırlayan Beechnut’s isimli şirketin yaptığının öğrenilmesi mahçup olmasına ve karının düşmesine neden olmuştur. Bu durum temel olarak aşağıdakilerden hangi ilke ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Örgütler etik dışı davranışlarından sorumludur.
Soru Açıklaması
Bireylerin etik davranışlarını belirleyen değer sistemleri olduğu gibi örgütlerin de etik davranışlarını belirleyen değer sistemleri vardır. Bir örgüt kendine ait ortak bir değer sistemi geliştirir. Ahlak dışı örneklerle sonuçlanan kararları veren örgütler bu davranışlarından sorumlu tutulurlar.
4.

Aşağıdaki kavram/açıklama eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Planlı ürün eskitme: Tüketicilerin satın alarak kullandığı ürünlerin değerini düşürecek yeni ürünleri geliştirme
Soru Açıklaması

Ürün güvenliği pazara sokulan ürünlerin insan sağlığı ve çevre bakımından risk taşımamasıdır. Konumlandırma bir ürün ya da markasının tüketicinin zihninde rakip ürünlere kıyasla yeridir. Ambalaj ürünü, taşımak, korumak ve tanıtmak için kullanılan, cam, kağıt, metal, plastik gibi maddelerden yapılan özel kaptır. Etiket, üzerinde bulunduğu ürünün, miktar, tür, fiyat, son kullanım tarihi, gibi temel niteliklerini tüketicilere gösteren kağıt ya da başka tür özet bilgidir. Planlı ürün eskitme, tüketicilerin satın alarak kullandığı ürünlerin değerini düşürecek yeni ürünleri geliştirmedir. Doğru cevap E seçeneğidir.

5.
İşletme içerisinde tüm çalışanların bildiği, paylaştığı ve uyduğu, ancak hiç bir yerde yazılı olmayan değer, inanç, tutum ve varsayımlar bütününe verilen ada aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Örgüt kültürü
Soru Açıklaması
6.
Çalışanların haklarıyla ilgili en önde gelen düzenleme olan SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standartlarına göre işletmelerin çalışanlarına karşı sorumlulukları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz ?
Doğru Cevap: "E" İş saatlerini çalışanlarının isteklerine göre düzenlemek.
Soru Açıklaması
7.

İşletmenin kârının sermaye olarak işletmede bırakılmasına ne denir?

Doğru Cevap: "D" otofinansman
Soru Açıklaması

İşletmenin kârının sermaye olarak işletmede bırakılmasına otofinansman denir. Doğru cevap D şıkkıdır.

8.
Aşağıdakilerden hangisi etik kod oluşturma sürecinin bir aşaması değildir?
Doğru Cevap: "E" Ticaret odasından "Etik Kod Oluşturma Yetki Belgesi" alınması.
Soru Açıklaması
Ticaret odasından "Etik Kod Oluşturma Yetki Belgesi" alınması etik kod oluşturma sürecinin bir aşaması değildir.
9.

"Pop up"kavramı neyi ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "E" Saldırgan reklamlar
Soru Açıklaması

Pop up kavramı saldırgan reklamları ifade etmek için kullanılmaktadır. Doğru cevap E seçeneğidir.

10.
Aşağıdakilerden hangisi çalışanların ahlaki sorumluluklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Etik kodların uygulanmasını takip etmek
Soru Açıklaması
logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Deneme Final Sınavları - Deneme 24
11.

Aşağıdakilerden hangisi evrensel iş ahlakı ilkelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" İşletmenin çıkarları ile çelişmeyen ahlak ilkelerini uygulamak
Soru Açıklaması

İş ahlakı alanında uygulanabilecek bazı evrensel ilkelere değinmek gerekirse şunları sayabiliriz: • Mevcut ve potansiyel müşterileri, çalışanları, ilişkili olunan diğer firma ve kurumları ve toplumu aldatmamak • Kişileri fiziksel, ruhsal ya da cinsel olarak taciz etmemek • Doğruluk dürüstlük ve adalet ilkelerine uymak • Çevreye zarar vermemek • Tüketicilerin ve çalışanların ve paydaşların haklarına saygılı olmak • Yolsuzluk, rüşvet, torpil ve kayırmacılık gibi uygulamalardan kaçınmak • Sanayi ve ticari faaliyetlerde verimlilik ilkesini ahlaki sınırları aşmadan gerçekleştirmek. Doğru yanıt C’dir.

12.
Etik kodlar hangi sıklıkla güncelleştirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Yılda en az bir defa
Soru Açıklaması
Etik kodlar yılda en az bir defa güncellenmelidir.
13.

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde etik davranış modelinde kültürel etkinlikler arasında sayılabilir?

Doğru Cevap: "A" Medya/Eğlence
Soru Açıklaması

Etik veya etik - dışı davranışlar kişi - durum etkisinin bir sonucudur. Bu nedenlerle örgütün etik iklimini ve karar vericilerin ahlak prensiplerini tartışılmakta yarar görülmektedir. Medya/Eğlence ise kültürel etkiler başlığı altında incelenebilir. Doğru cevap A şıkkıdır.

14.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede çalışanların haksız yere menfaat temin ettiklerinin göstergesi olarak gösterilebilir ?
Doğru Cevap: "A" İş yaptığı kişilerden hediye kabul etmek.
Soru Açıklaması
15.
İşletmelerde iş ahlakına yönelik temel stratejiyi belirlemek ve iş ahlakını kurumsallaştıracak adımları atmak kimin veya kimlerin sorumluluğundadır?
Doğru Cevap: "C" Yönetim Kurulu
Soru Açıklaması
16.
Liderliği etik çerçevenin dışında gören, Makyavelist liderlik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Manipülatör liderlik
Soru Açıklaması
Makyavelizm lider ve amaçları odaklı bir liderlik tarzıdır. Burada temel konu amaçlara hangi yoldan olursa olsun ulaşabilmek ve gerekirse manipüle etmektir. Doğru yanıt manipülatör liderliktir.
17.
Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin çalışanlara karşı ahlaki sorumluluklarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Yüksek güç mesafesi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi 19.10.2007 tarihinde resmi gazetede yayınlanan “Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik”e göre tüm muhasebe meslek mensuplarının uyması gereken temel etik ilkelerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Saygınlık
Soru Açıklaması
Resmi Gazetede 19.10.2007 tarihinde “Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre, serbest çalışan ya da bağımlı çalışan tüm muhasebe meslek mensuplarının uyması gereken temel etik ilkeleri, “(1)dürüstlük, (2)tarafsızlık, (3)mesleki yeterlilik ve özen, (4)gizlilik ve (5)mesleki davranış olarak sayılmıştır.
19.

Tekel konumundaki şirketlerin kârları konusu ahlak kavramı ile ilgili hangi konuya örnek olabilir?

Doğru Cevap: "C" İşletmecilikte ahlaki değerler
Soru Açıklaması

İşletmecilikte ahlaki değerler sorgulanmaya başlanmıştır. Örneğin, tekel konumundaki şirketlerin kârları da bu bağlamda ele alınmıştır. Doğru cevap C seçeneğidir.

20.
Bireylerin kişiliğinin oluşmasında ve gelişmesinde en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Aile
Soru Açıklaması
Bireylerin kişiliğinin oluşmasında ve gelişmesinde en önemli faktör ailedir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler