• İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Deneme Final Sınavları – Deneme 15

logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
1.
Bir işletmede yöneticiler, çalışanlar arasında etik prensiplerin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapabilirler ?
Doğru Cevap: "A" Gerekli ödül ve müeyyidelerin uygulanması.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki ahlaki sorumluluklardan hangisi yöneticilerin hesap verebilir olmalarını ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "C" Şeffaflık
Soru Açıklaması
3.

İşletmelerin sosyal sorumluluklarına ilişkin klasik yaklaşımın temelinde aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

Doğru Cevap: "C" Karlılığın arttırılması
Soru Açıklaması

İşletmelerin sosyal sorumluluklarıyla ilgili klasik yaklaşımın öncülerinden Friedman “işletmelerin sosyal sorumlulukları, kârlarını maksimize etmeleridir” şeklindeki görüşü ile karın arttırılması vurgusu yapmaktadır. Doğru yanıt C'dir.

4.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi etik kodların önemli olmasının nedenleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "B" Etik kodlar sayesinde meslek uzmanlığı artar.
Soru Açıklaması
Etik kodlar meslek uzmanlığını artırmayı amaçlamaz.
5.

Monopol piyasalarda pazardaki işletmenin, yeni giriş teşebbüsleri olması durumunda pazara yeni giren işletmeyi pazardan kovabilmek amacıyla geçici bir süre için, maliyetlerin altında bir fiyat belirleyebilmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Ezici fiyatlandırma
Soru Açıklaması

Monopol piyasalarda pazardaki işletme, yeni giriş teşebbüsleri olması durumunda pazara yeni giren işletmeyi pazardan kovabilmek amacıyla geçici bir süre için, maliyetlerin altında bir fiyat belirleyebilmektedir. Buna ezici fiyatlandırma adı verilir. 

6.
Aşağıdakilerden hangisi çalışanların işletmeye karşı ahlaki sorumluluklarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Katılımcı yönetimi sağlama
Soru Açıklaması
7.

Kanunlara ve Kurallara Uygun Davranmak, oyunu Kurallarına Göreoynamak hangi sosyal sorumluluk piramidi içersinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" Yasal Sorumluluk
Soru Açıklaması

Yasal sorumlulık sosyal sorumluluk piramidi içerisinde yer almaktadır?

8.

Aşağıdakilerden hangisi profesyonel liderlik biçiminin özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "A" Bu liderlik biçiminde temel etik problem, örgüt kültürü ve yönetim kadrosunun etiğe uygun olmayan davranışlar sergileme olasılığıdır. dir.
Soru Açıklaması

Profesyonel lider, etkinliği yani “doğru şeyleri yapmayı” amaçlar. Bu tarzın teorisi Peter Druker’ın prensiplerine dayanır ve liderler başkaları vasıtasıyla etkin bir şekilde iş yapmak için araçlara ve yeteneklere sahip bir profesyoneldir. Bir sosyal anlaşma olarak etik, bu yönetim biçiminde tıpkı önceki iki tarzda olduğu gibi faaliyetler yerine getirmek için etiğe uygun olmayan teknik ve tavırları uygular. Bu liderlik biçiminde temel etik problem, örgüt kültürü ve yönetim kadrosunun etiğe uygun olmayan davranışlar sergileme olasılığıdır. “Grupthink” ortaya çıkabilir. Topluluk, kendisinin yoldan çıkmasına neden olabilir. Yetenekler ve eğitim yoluyla profesyonel yönetici hala etiğe uygun olmayan davranışlara eğilimlidir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi ideal bir etik kodla ilgili yanlış bir ifadedir?
Doğru Cevap: "B" Bir yap ve yapmalar listesi olmamalıdır.
Soru Açıklaması
Etik kodlar kapsamlı bir yap ve yapmalar listesi olmalıdır.
10.
İşletmelerin sunulan mal ve hizmetlerin tür, kalite, fiyat ve satış koşullarını belirleme yeteneğine dayanan güç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ekonomik güç
Soru Açıklaması
logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
11.
Hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmek isteyen üreticiler, iş güvenliği tedbirlerini yeterince almaktan kaçınmaktadırlar. Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmaktadır?
Doğru Cevap: "B" İş kazaları nedeniyle ölümlere ve yaralanmalara
Soru Açıklaması
Maliyetten ve zamandan tasarruf etmek isteyen işletmelerin bir kısmı, çalışanların ölüm ve yaralanma ihtimallerini göz ardı ederek güvenlik önlemlerini minimum seviyede tutmayı göze alabilmektedirler. Bu durum, hayati sonuçlara yol açabilmekte ve pek çok kişi bu sebeplerle mağdur edilmektedir.
12.
Aşağıdakilerden hangisi çalışanların ahlaki sorumlulukları içinde yer alır?
Doğru Cevap: "A" Yasal olmayan uygulamaları bildirme
Soru Açıklaması
13.

İşletmelerin vicdanı yoktur görüşünün karşıt görüşü nedir?

Doğru Cevap: "D" İşletmeler sosyal sorumluluk projeleri üretmez
Soru Açıklaması

Karşıt görüşe göre işletmeler, tıpkı bireyler gibidir. İşletmelerin vicdanı vardır, gerçekten değil ama işletmenin sahiplerine ve etkilenenlerine karşı bir etik kurum gibi davranmalıdır. İşletme davranışı bu nedenle tıpkı bireylerin davranışı gibi etik standartlara göre geliştirilmelidir. İşletmeler amaçlara yönelik hareket eder ve bu nedenle hareketlerinin etik açıdan hesabını vermelidir.

14.
"İşletmelerde geçerli ahlak kurallarının neler olduğunu, ahlaki açıdan kritik karar durumlarında neyin ahlaki neyin ahlak dışı kabul edildiğinin belirtildiği kurallar dizisi" açıklaması aşağıdaki hangi etik kavram için yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Etik kodlar
Soru Açıklaması
İşletmelerde etik kültürünün oluşması için bir takım ilke ve kuralların belirlenmesi ve uygulanması gerekir. Bu şekilde bir çalışma ortamında neyin doğru yapılabilir ve neyin yanlış ya da yapılamaz olduğu tüm üyelerce bilinecektir.
15.

Peter Drucker’ın prensiplerine dayanan, etkinliği yani doğru şeyleri yapmayı amaçlayan liderlik tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Profesyonel Lider
Soru Açıklaması

Profesyonel lider, etkinliği yani “doğru şeyleri yapmayı” amaçlar. Bu tarzın teorisi Peter Drucker’ın prensiplerine dayanır ve liderler başkaları vasıtasıyla etkin bir şekilde iş yapmak için araçlara ve yeteneklere sahip bir profesyoneldir.

16.

Reklamda ahlaki olmayan konuların oluşumunda paydaşlardan hangisi en son sırada yer alır?

Doğru Cevap: "E" Tüketici
Soru Açıklaması

Reklamda ahlaki olmayan konuların oluşumunda paydaşlardan hangisi en son sırada tüketici yer alır. Doğru cevap E şıkkıdır.

17.

Aşağıdakilerden hangisi etik dışı örgütlerin temel noktalarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Kısa vadeli planlar üzerinden uzun dönemli kârlara önem verirler.
Soru Açıklaması

Etük dışı örgütler uzun vadeli planlar üzerinden kısa dönemli kârlara önem verirler. Doğru cevap A seçeneğidir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi  hazcılığı tartışan filozoflardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Hobbes
Soru Açıklaması

Plato, Aristotle, Mill, Moore, Sidgwick, Ross, Broad ve Epikuros da hazcılığı tartışan filozoflardandır. Doğru cevap D seçeneğidir

19.

İş yerinde çalışanların bir kısmının, kabadayılık, psikolojik baskı, yıldırma, zorlama gibi yöntemlerle diğer bazı çalışanları sindirmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Mobing
Soru Açıklaması

Mobing, iş yerinde çalışanların bir kısmının, kabadayılık, psikolojik baskı, yıldırma, zorlama gibi yöntemlerle diğer bazı çalışanları sindirmesidir.

20.
Genel anlamıyla, bireyin davranışlarında farklılıklar oluşturabilmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Eğitim
Soru Açıklaması
Genel anlamıyla, bireyin davranışlarında farklılıklar oluşturabilmeye
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler