• İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Deneme Final Sınavları – Deneme 12

logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
1.

Dağıtıma ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: "B" Tüketici ile üretici arasındaki aracılardan kurulu sistem değişim kanalıdır.
Soru Açıklaması

Tüketici ile üretici arasındaki aracılardan kurulu sistem dağıtım kanalıdır. Doğru cevap B seçeneğidir.

2.
Etik kod oluşturmak için yapılması gereken ilk adım aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Onay almak 
Soru Açıklaması
Onay almak 
3.
Taraflardan birisinin güç olarak kullanabileceği bilginin, diğer tarafa göre fazla olması durumunda bu kişi/kuruluş bilgi avantajını kendi lehine kullanabilir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Asimetrik bilgi
Soru Açıklaması
Asimetrik bilgi
4.

İnsanın sorumluluklarını test etmesinde en önemli kontrol mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Vicdan
Soru Açıklaması

İnsanın sorumluluklarını test etmesinde en önemli kontrol mekanizması vicdandır. Doğru cevap E.

5.

Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 09/03/2010 tarihli genelgesinde eğitim ve öğretim kurumlarında kazandırılması gereken etik davranış ilkelerinden biri değildir?