• İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Deneme Ara Sınavları – Deneme 20

logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Ara Sınav - Deneme 20
1.
Aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Bir bireyin sorumluluk üstlenebilmesi ya da sorumlu tutulmasının üç önemli koşulu; akıllı olması ve aklını kullanma yetisine sahip olması, özgür iradesini kullanabilmesi ile tecrübeli olmasıdır.
Soru Açıklaması
2.

Başkaları vasıtasıyla etkin bir şekilde iş yapmak için araçlara ve yeteneklere sahip liderlik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?