• İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Deneme Ara Sınavları – Deneme 14

logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Ara Sınav - Deneme 14
1.
İngilizce “Whistle Blowing” yani düdük çalma terimiyle ifade edilerek, ahlaki olmayan uygulamaları düdük çalarak haber vermek ve dikkati çekmek şeklinde bir benzetmeye dayanan kavram aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" İfşaat
Soru Açıklaması
2.
Din, insan ve doğaüstü arasındaki ilişkileri temel alır ve buna uygun olarak bir ahlak sistemi önerir ya da buyurur. Oysa ahlak sadece dünyevi ilişkileri düzenler. Yukarıdaki bilgi ışığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Din ve ahlak kavramları pratik açıdan birbirlerinden farklı kavramlardır
Soru Açıklaması
Ahlak dinden ayrı bir kavramdır, fakat sık sık bu ikisi birbirleriyle karıştırılır. Dinler pek çok ahlaki ilkeyi içerdiği gibi, ahlak da dinlerden bazı ahlaki standartlar almıştır. Ama yine de din ve ahlak aynı şey değildir. Din, insan ve doğaüstü arasındaki ilişkileri temel alır ve buna uygun olarak bir ahlak sistemi önerir ya da buyurur. Oysa ahlak sadece dünyevi ilişkileri düzenler. Ahlakın temelinde insanların eylemleriyle birbirlerine zarar vermemeleri ya da olası en az zararı vermeleri yatar. Buna rağmen ahlak sadece pratik yarar ilkesi ile de açıklanamaz. Dinlerden bağımsız vicdan ve erdem kavramlarının oturduğu manevi bir yönü de vardır.
3.

Aşağıdakilerden hangisi teolojik ahlak teorileri içerisinde yer alan egoizmin özelliklerindendir?