• İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Deneme Ara Sınavları – Deneme 13

logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Ara Sınav - Deneme 13
1.

Meta-etik (kavramsal) düşünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "E" Ahlaki olan veya olmayan arasındaki farkın ne olduğu sorulur.
Soru Açıklaması

Tanımlayıcı inceleme, ahlakın tarihsel ya da bilimsel incelenmesidir. Burada amaç, ahlak olgusunu açıklamak ya da ahlaki-etik sorularla beraber bir insan doğasıteorisi oluşturmaktır. Normatif düşünme ise neyin doğru, iyi, yükümlülük olduğunu sorar. Dolayısıyla "daima doğruyu söyle", "birine zarar vermek her zaman yanlıştır" şeklinde normatif yargılar ileri sürme ve bu yargılar için nedenler göstermeye çalışılır. Meta-etik (kavramsal) düşünmede ise kavramsal bilgi kuramsal bir yaklaşımla "Ahlaki olarak iyi ve doğru ifadelerin anlamı ve işlevi nedir?", "Ahlaki yargılar ya da değerler nasıl oluşturulur ya da doğrulanır?", "Ahlaki olan veya olmayan arasındaki fark nedir?" şekinde sorular sorulur. Doğru cevap E'dir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi ‘insan insanın kurdudur’ şeklindeki meşhur tanımlaması, insan doğasını bencillikle ve saldırganlıkla karakterize etmesiyle ahlaki egoizmin temellerini atan düşünürdür?