• İşletme Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 13

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
1.

I. Sistemin düzensizliğinin ölçüsüdür. 

II. Sistemin kendini yok etme eğiliminin negatif hale gelmesidir. 

III. Bütünün kendisini oluşturan parçaların toplamından daha fazla ve daha anlamlı bir değer yaratmasıdır. 

Yukarıda yönetim alanı için oldukça önemli olan üç kavram numaralandırılmıştır. şağıdakilerden hangisinde doğru sıralama verilmektedir? 

Doğru Cevap: "B" Entropi - Negatif Entropi - Sinerji
Soru Açıklaması

I. Entropi, sistemin düzensizliğinin ölçüsüdür. 

II. Negatif Entropi, sistemin kendini yok etme eğiliminin negatif hale gelmesidir. 

III. Sinerji, bütünün kendisini oluşturan parçaların toplamından daha fazla ve daha anlamlı bir değer yaratmasıdır. 

2.
Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde bölümlendirmede gözününde bulundurulacak konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Koordinasyonun kolaylaştırılması
Soru Açıklaması
Bölümlere ayırmada göz önünde tutulacak unsurlar ise ; • Benzer işlerin bir araya getirilmesi, • Uzmanlaşmadan yararlanılması • Denetimin kolaylaştırılması • Koordinasyonun kolaylaştırılması • Giderlerin azaltılması olmalıdır
3.

Hangisi örgütle ilgili yanlış bir ifadedir?

 

Doğru Cevap: "B" Kalabalık bir gruptan oluşur.
Soru Açıklaması

Kavramsal olarak örgüt, bir varlığı; örgütleme ise bir eylemi ifade etmektedir. Bu bağlamda örgüt örgütleme sonucu oluşan yapıya verilen isimdir. iki veya daha fazla kişinin belirli bir amaç doğrultusunda birlikte ve beraber çalışmalarını sağlayan yapıdır. Örgüt, çalışanlar ve kaynaklar arasındaki biçimsel ilişkileri belirler. Buna biçimsel (formel) örgüt adı verilir. Bir de formel örgütün beşeri yanı olarak ele alınan biçimsel olmayan (informel) örgüt vardır. Biçimsel olmayan örgüt gayriresmi grup ve ilişkileri içermektedir.

4.
Göndericinin bilgi, düşünce veya duygularını iletime uygun, hazır bir mesaj biçimine dönüştürdüğü iletişim aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kodlama
Soru Açıklaması
5.

Örgütsel yapı ve çalışanların yaptıkları işle ilgili tüm bilgileri içeren dokümana ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Örgüt (organizasyon) el kitabı
Soru Açıklaması

Örgüt (organizasyon) el kitabı ise, Örgütsel yapı ve çalışanların yaptıkları işle ilgili tüm bilgileri içeren bir dokümandır. Özellikle çalışanlara yol göstermesi açısından çok önemlidir. Örgüt içi ve örgüt dışı iletişimi kolaylaştırır, disiplini ve kontrolü sağlar. Örgüt şemasının “metin” olarak açıklanmasıdır. Doğru cevap A'dır.

6.

Planlamada belirlenen faaliyetlerin netleştirilmesi işleri yapacak kişilerin ve aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi ile yer, araç ve yöntemlerin hazırlanmasını içeren yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Örgütleme
Soru Açıklaması

ÖRGÜT VE ÖRGÜTLEME KAVRAMLARI

Örgütleme fonksiyonu, planlamada belirlenen faaliyetlerin netleştirilmesi iş­leri yapacak kişilerin ve aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi ile yer, araç ve yön­temlerin hazırlanmasını içerir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler