• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 9

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
1.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi uygulamalarından işe alma süreçleri içinde yer alır?
Doğru Cevap: "B" Takip Uygulamaları
Soru Açıklaması
Doğru seçenek dışındaki diğer seçenekler İKBS uygulamalarının diğer örnekleridir.
2.

“İnsan kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik kararlara enformasyon sağlamak üzere, bütünleşik bir sistem olan  ….. tasarlanmıştır.” cümlesindeki boş bırakılan yere en uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İnsan kaynakları bilgi sistemi
Soru Açıklaması

İnsan kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik bir çalışma olmasından dolayı insan kaynakları bilgi sistemi yukarıdaki cümle için en uygun kavramdır.

3.

İşletmelerin iç ve dış bilgi kaynaklarını kullanarak edindikleri bilgilerin çoğu gelecekte de kullanılabilecek niteliklerde bilgilerden oluştuğundan, söz konusu bilgilerin saklanması da bir gerekliliktir. Bu amaçla edinilen bilgiler, işletmenin kurumsal belleğinde depolanır. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal belleğe bir örnek değildir?

Doğru Cevap: "A" Google drive
Soru Açıklaması

İşletmelerin iç ve dış bilgi kaynaklarını kullanarak edindikleri bilgilerin çoğu gelecekte de kullanılabilecek niteliklerde bilgilerden oluştuğundan, söz konusu bilgilerin saklanması da bir gerekliliktir. Bu amaçla edinilen bilgiler işletme içindeki dosyalarda, bilgisayarlarda ve çalışanların hafızalarında depolanır.

4.
Aşağıdakilerden hangisi bir PBS'nin başarılı olabilmesi ve değer yaratabilmesi için "Enformasyon Erişim Analizi" içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "A" Bilgisayar ağı ve bireysel çalışma grup yazılımlarının kullanımlarının gözden geçirilmesi
Soru Açıklaması
Enformasyon Erişim Analizi; İkincil enformasyon kaynaklarının belirlenmesi, Durum analizi,müşteri profili,pazar analizi, pazar planlama ve pazar bölümleme için işetme dışı veri kaynaklarının belirlenmesi, Bilgisayar, bilgiayar ağı ve bireysel çalışma grup yazılımlarının gözden geçirilmesi.
5.
İşletmede gerçekleşen ve parayla ifade edilebilen finansal nitelikli işlemleri tanımlayan, kaydeden, sınıflandıran, özetleyen, analiz ve yoruma tabi tuttuktan sonra ilgili taraflara raporlayan bilgi sistemi seçeneklerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "C" Finansal Muhasebe
Soru Açıklaması
Soru metninde verilen tanım Finansal Muhasebe tanımıdır.
6.

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasıyla ortaya çıkan olumlu sonuçlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Maliyetlerin artması
Soru Açıklaması

İnsan kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması olumlu sonuçlar doğurmalıdır. Maliyetlerin artması ise olumsuz bir durumdur.

7.
İşletme dışı bilgi kullanıcılarına işletme hakkında sağladığı bilgileri iletebilmek için finansal tablolar kullanan muhasebe türü aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" Finansal muhasebe
Soru Açıklaması
Finansal muhasebe işletme dışı bilgi kullanıcılarına, işletme hakkında sağladığı bilgileri iletebilmek için, finansal tabloları kullanır. Elbette işletme içi bilgi kullanıcısı olan yöneticiler de finansal muhasebeden ve finansal tablolardan faydalanırlar, ama finansal muhasebede asıl amaç, işletme dışı bilgi kullanıcılarının bilgi gereksinimlerini karşılamaktır.
8.

Aşağıdakilerden hangisi işletme dışı enformasyon kaynaklardandır?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Satış sipariş girişleri, araştırma ve geliştirme, pazarlama ve satış, devlet ilişkileri işletme içi kaynaklardandır.

9.
Aşağıda verilen kaynaklardan hangisi işletme dışı kaynaklardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Özel Araştırma Raporları
Soru Açıklaması
10.

Finansal tabloların hazırlanması hangi sistemde gerçekleşmektedir?

Doğru Cevap: "E" Büyük defter ve Finansal Raporlama Sistemi
Soru Açıklaması

Bilanço vb gibi finansal tablolar büyük defter ve finansal raporlama sisteminde gerçekleşmektedir.

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
11.
Aşağıdakilerden hangisi taktik yönetim düzeyindeki İnsan Kaynakları Bilgi Sisteminin Kadrolama uygulamalarından biridir?
Doğru Cevap: "A" İşgücü maliyet analizi ve bütçeleme
Soru Açıklaması
İşgücü maliyet analizi ve bütçeleme taktik yönetim düzeyi kadrolama uygulamasıdır.
12.
Aşağıdakilerden hangisi İKBS uygulamaları içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Muhasebe ve finansal işlemler
Soru Açıklaması
Muhasebe ve finansal işlemler, insan kaynakları gibi işletmenin bir başka işlevidir.
13.
Aşağıdakilerden hangisi hasılat döngüsündeki iş süreçleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "A" Borçların kayda alınması
Soru Açıklaması
Hasılat Döngüsünde yer alan iş süreçleri: • Müşteri taleplerinin alınması, • Müşterinin talep ettiği mal ya da hizmetin sağlanacağına ilişkin anlaşma, • Müşterinin kredi yeterliliğinin incelenmesi, • Stok durumunun incelenmesi, • Siparişin kabulü, • Hizmetin sağlanması ya da malın müşteriye gönderilmesi, • Alacakların kaydedilmesi ve faturanın hazırlanması, • Tahsilatın yapılması, • Paranın bankaya yatırılması, • Kayıtların güncellenmesi (alacaklar, nakit, stok, hasılat, satışların maliyeti gibi), • Raporların hazırlanması.
14.

İş ya da faaliyetlerdeki değişikliklere uyum sağlamak için mevcut fonksiyonları düzenlemek ya da yeni fonksiyonlar eklemeyle ilgili faaliyetlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Uyarlamalı bakım
Soru Açıklaması

Uyarlamalı bakım: iş ya da faaliyetlerdeki değişikliklere uyum sağlamak için mevcut fonksiyonları düzenlemek ya da yeni fonksiyonlar eklemeyle ilgili faaliyetlerdir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi harcama işlemleri döngüsünü çalıştıran alt sistemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Finansal Muhasebe Sistemi
Soru Açıklaması

Harcama işlemleri döngüsünü çalıştıran alt sistemler şu şekilde sıralanmaktadır; Satın Alma ve Borçlar Sistemi, Nakit Ödemeler Sistemi, Bordrolama Sistemi, Sabit Kıymetler Sistemidir.

16.

Hangisi Üretim sisteminde oluşan verilerin önem kazanan  özelliklerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "A" Kolaylığı
Soru Açıklaması

Üretim sisteminde oluşan verilerin doğruluğu, uygunluğu, erişilebilirliği ve güncelliği önem kazanmaktadır.

17.
Aşağıda yer alanlardan hangisi insan kaynakları bilgi sistemi operasyonel yönetim düzeyinde değerlendirilen uygulamalardan biridir?
Doğru Cevap: "B" İşgücü programlama
Soru Açıklaması
İşgücü programlama operasyonel yönetim düzeyinde gerçekleştirilen uygulamalar arasındadır. Diğer seçeneklerdeki uygulamalar stratejik ya da taktik yönetim düzeyinde gerçekleştirilir.
18.

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe ve finans sisteminin alt sistemlerinden biridir?

Doğru Cevap: "C" Alacaklar
Soru Açıklaması

Muhasebe ve finans sisteminin alt sistemleri; alacaklar, bütçeleme, kâr planlamasıdır.

19.

Ürün yöneticisine marka bağlılığı ve marka değiştirme açısından müşteri davranışları konusunda fikir veren model olarak da tanımlanabilen model aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Marka değiştirme modeli
Soru Açıklaması

Marka değiştirme modeli, ürün yöneticisine marka bağlılığı ve marka değiştirme açısından müşteri davranışları konusunda fikir veren modeli anlatmaktadır.

20.

Hammadde, malzeme, işgücü gibi girdilerin, satılmak amacıyla üretimi tamamlanmış ürün ya da hizmete dönüştürülmesi sürecine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Üretim döngüsü
Soru Açıklaması

Hammadde, malzeme, işgücü gibi girdilerin, satılmak amacıyla üretimi tamamlanmış ürün ya da hizmete dönüştürülmesi sürecine üretim döngüsü olarak adlandırılır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler