• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 7

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
1.

Aşağıdakilerden hangisi bir PBS’nin tasarlama ve yürütmeye yönelik temel adımlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Rakiplerin saf dışı bırakılması
Soru Açıklaması

PBS’nin tasarlama ve yürütmeye yönelik altı adet temel adım vardır. Bunlar; işletmenin misyon ve strateji ifadesinin oluşturulması, amaçların belirlenmesi, kurumsal hazırlıkların yapılması, girdi ve çıktıların tasarımı, dosya tasarımı ve PBS’nin uygulanması ve test edilmesidir. Rakiplerin saf dışı bırakılması ise etik olmayan bir davranıştır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin genel amaçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Çalışanların ücret politikasının belirlenmesi
Soru Açıklaması
3.
İnsan kaynakları fonksiyonu işletmedeki iş gücünü etkileme, geliştirme ve devamını sağlamadan sorumludur. İşletmelerin karşılamak durumunda olduğu kimi ihtiyaçlar insan kaynakları fonksiyonunun sorumluluğu ve niteliğini etkilemektedir. Aşağıda yer alan ihtiyaç ve fonksiyonel alanlardan hangisi doğru ilişkilendirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Ücret --> Ana pozisyonlara yönelik rekabetçi ücret ve sosyal yardım paketini geliştirme
Soru Açıklaması
Ücret --> Ana pozisyonlara yönelik rekabetçi ücret ve sosyal yardım paketini geliştirme seçeneği doğru seçenektir.
4.

Çalışanlara yapılacak ücret ve ikramiye ödemeleri ile ilgili muhasebe harcama işlemleri döngüsünün bir parçası olan siteme hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Bordrolama sistemi
Soru Açıklaması

Çalışanlara yapılacak ücret ve diğer ödemeler, ücretlerden kesilen vergiler ve primler bordrolama sisteminin konusudur.

5.
Aşağıdakilerden hangisi PBS'nin temel alt sistemlerinden Operasyonel PBS altında yer alan konulardandır?
Doğru Cevap: "A" Pazarlama ve satış verimliliği ve destek sistemleri
Soru Açıklaması
Pazarlama ve satış verimliliği ve destek sistemleri, PBS'nin temel alt sistemlerinden Operasyonel PBS altında yer alır.
6.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi kurumsal girdi kapsamındaki enformasyon ve belgelerdir? I. Adli sicil kaydı II. İkametgah belgesi III. Yasal düzenlemeler IV. İşe giriş belgesi V. Rakiplerle ilgili enformasyon
Doğru Cevap: "A" I-II-IV
Soru Açıklaması
Kurumsal Girdi Kapsamındaki Enformasyon ve Belgeler; Ad soyad, doğum tarihi, TC kimlik, vergi numarası ve SSK sicil numarası, işe giriş belgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı ve evlililk cüzdanı fotokopileri ve ikametgah belgesi, adli sicil kaydı, askerlik durumuna ilişkin belge biçimindedir. Yasal düzenlemeler ve rakiplerle ilgili enformasyon çevresel girdiler kapsamındadır.
7.

Veri yolu

Yıldız

Melez

Halka

Kablosuz

Yukarıdaki örnekler aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile ilintilidir?

Doğru Cevap: "E" Kablosuz Ağlar
Soru Açıklaması

Ağ topolojisi, bir ağdaki bilgisayarların fiziksel organizasyonunun geometrik planlamasını ifade eden bir terimdir. Topolojiler işlevlerine ve maliyetlerine göre farklılaşırlar. En çok bilinen veri yolu (bus), yıldız (star), melez (hybrid), halka(ring) ve kablosuz(wireless) topolojilerinin yerleşimleri gösterilmiştir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi işe alma süreçlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" İş Gücü Programlama
Soru Açıklaması

İşe alma sürecinin adımları; iş gücü tahmini, iş gücü planlama, Pozisyon yönetimi ve yeni pozisyonlarla ilgili talep yaratma, Adayın temin edilmesi, inceleme ve uygulamayı izleme, Mülakat, Seçme, iş teklifi, işe alma ve işe alıştırma, işe alma analizleri ve raporlardır.

9.
Veritabanlarında aynı anda verileri okuyan, güncelleyen çok sayıda sorguların çalışması gerektiği durumlarda ortaya çıkabilecek tutarsızlıkların çözümü için geliştirilmiş mekanizmalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Eşzamanlı işlem kontrolü
Soru Açıklaması

Veri sözlüğü, “veri hakkında veri” ya da üstveri (metadata) olarak adlandırılan, tablo ismi, veri ilişki ve kısıtlamaları, alan türleri, indeks verileri gibi veritabanı hakkındaki bilgileri içeren veritabanı bileşenidir. Kullanıcı yetkilendirme, veriye erişim, düzenleme ve yapılandırmaya yönelik kullanıcı rollerinin tanımlanması işlemidir. Bu sayede veri güvenliğinin sağlanması ve izlenmesi mümkün olabilmektedir. Yedekleme ve kurtarma hizmetleri meydana gelebilecek bir arıza ya da hata durumunda verinin geri getirilmesi ile ilgili servislerdir. Rapor üreteçleri bilgi sistemlerinin farklı tür ve formattaki rapor ihtiyaçlarını karşılayan VTYS hizmetleridir. Doğru cevap D'dir.

10.
Sistem geliştirme çalışmasının olabilirliğinin araştırılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Fizibilite çalışması 
Soru Açıklaması
logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
11.

I. Planlama sistem araştırmasıII. Sistem analiziIII. Sistem tasarımıIV. Sistemi yürütmeV. Sistemi kesintiye uğratma

Yukarıdaki seçeneklerden hangileri sistem geliştirmeye ilişkin faaliyetlerdendir?

Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV
Soru Açıklaması

Sistemi kesintiye uğratma sistem geliştirmeye ilişkin faaliyetlerden biri değildir.

12.

İşletmenin belirli bir andaki finansal durumunu, yani varlıklarını ve kaynaklarını bir arada gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Bilanço
Soru Açıklaması

Bilanço, (finansal durum tablosu) işletmenin belirli bir andaki finansal durumunu, yani varlıklarını ve kaynaklarını bir arada gösteren tablodur.

13.

Aşağıdakilerden hangisi işletme bilgi sistemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Eğitim
Soru Açıklaması

İşletme Bilgi Sistemleri; Satış ve Pazarlama, Üretim Operasyonları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe ve Finanstır.

14.

İnsan Kaynakları yöneticilerin insan kaynakları yönetimine ilişkin karar almada ihtiyaç duydukları enformasyonlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Kurumsal girdiler – Çevresel girdiler
Soru Açıklaması

İK yöneticileri, İK yönetimine ilişkin faaliyetlerle ilgili kararların alınmasında ve fonksiyonların yerine getirilmesinde çeşitli enformasyonlara ihtiyaç duyarlar. Bu enformasyonlar kurumsal ve çevresel olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

15.
Aşağıdakilerden hangisi biyometrik cihazlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kişilik taraması
Soru Açıklaması
Kişilik taraması doğru cevap
16.
İşletmede gerçekleşen ve parayla ifade edilebilen finansal nitelikli işlemleri tanımlayan, kaydeden, sınıflandıran, özetleyen, analiz ve yoruma tabi tuttuktan sonra ilgili taraflara raporlayan bilgi sistemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Finansal muhasebe
Soru Açıklaması
Finansal Muhasebe, işletmede gerçekleşen ve parayla ifade edilebilen finansal nitelikli işlemleri tanımlayan, kaydeden, sınıflandıran, özetleyen, analiz ve yoruma tabi tuttuktan sonra ilgili taraflara raporlayan bir bilgi sistemidir.
17.

Özellikle iş ve iş gören arasında uyumun sağlanması, bu çerçevede doğru seçim kararlarının verilebilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi amaçlarla yapılan enformasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" İş Analizine İlişkin Enformasyon
Soru Açıklaması

iş analizine ilişkin enformasyon, Özellikle iş ve iş gören arasında uyumun sağlanması, bu çerçevede doğru seçim kararlarının verilebilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi amaçlarla yapılan iş analizi sonuçlarıdır.

18.

I. Enformasyon gereksinimini saptama, II. İçsel verilerin elde edilmesi, III. Pazarlama istihbaratı IV. Pazarlama araştırmasıEnformasyon doğru biçimde ve doğru zamanda hazır olması için PBS tasarımı hangi sırayla olmalıdır?

Doğru Cevap: "C" I-II-III-IV
Soru Açıklaması

PBS ilk olarak enformasyon ihtiyaçlarının saptanması için tüm kullanıcılarla bağlantı kurar. Daha sonra, işletme içi veri tabanları, pazarlama istihbarat sistemi ve pazarlama araştırması aracılığıyla ihtiyaç duyulan enformasyonu sağlamak üzere, pazarlama çevresi bileşenleriyle etkileşime geçer. Son olarak PBS, müşteri iç görüleri geliştirme, pazarlama kararları alma, müşteri ilişkilerini yöneterek enformasyon analizi ve kullanımında karar alıcılara destek olur.

19.
I. Ücret enformasyonu II. Pozisyon enformasyonu III. Yasal düzenlemeler IV. Rakiplerle ilgili enformasyon Yukarıda yer alan girdilerin hangileri İK yönetimine ilişkin faaliyetlerle ilgili kararların alınmasında ihtiyaç duyulan çevresel girdilerdir?
Doğru Cevap: "E" III ve IV.
Soru Açıklaması
Yasal düzenlemeler ve rakiplerle ilgili enformasyon girdileri çevresel girdilerdir.
20.

Aşağıdakilerden hangisi veri tabanı yönetim sistemlerinde işletmelerin farklı yönetim düzeylerinde ihtiyaç duyulan enformasyon ve verinin kullanıcıya iletilmesi için geliştirilmiş araç ve modüllerden değildir?

Doğru Cevap: "B" Program yazma
Soru Açıklaması

Program yazma veri tabanı yönetim sistemlerinin araç ve modüllerinden biri değildir. Program yazma sistem geliştirme programlarının bir alt dalıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler