• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 6

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
1.

Bir işletmenin yönetilmesi için gerekli olan işletme içi finansal bilgileri sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Yönetsel Raporlama Sistemi
Soru Açıklaması

Yönetsel raporlama sistemi, bir işletmenin yönetilmesi için gerekli olan işletme içi finansal bilgileri sağlar ve işletme içi kullanım amacıyla özel amaçlı raporlar üretilmesini gerçekleştirir. Yönetsel raporlama sistemi, iç bilgi kullanıcılarına yönelik karar alma süreci için gerekli olan sorumluluk raporları, bütçeler, sapma analizi ve özel amaçlı çeşitli raporları üreten bir alt sistemdir.

2.
Müşterinin daha önce satın aldığından farklı bir ürünü seçmesi , PBS de karar destek sisteminin hangi modeli ile incelenmektedir?
Doğru Cevap: "E" Marka değiştirme modeli
Soru Açıklaması
Marka değiştirme modeli ile müşterinin daha önce satın aldığından farklı bir ürünü seçmesi ve yada başka bir markaya kayması davranışlarını inceler.
3.

Aşağıdakilerden hangisi "İmalat Kaynak Planlaması"nı ifade eder? 

Doğru Cevap: "B" MRP II
Soru Açıklaması

MRP: Malzeme ihtiyaç planlaması

MRP II: İmalat Kaynak Planlaması

CAD: Bilgisayar Destekli Tasarım

CAE: Bilgisayar Destekli Mühendislik

TZY: Tedarik zinciri yönetimi

4.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik işletme birimi stratejik düzeyinde yöneticinin pazarlama enformasyon ihtiyacıdır?
Doğru Cevap: "C" Potansiyel pazar
Soru Açıklaması

Potansiyel pazar; stratejik işletme birimi stratejik düzeyinde yöneticini pazarlama enformasyon ihtiyacıdır. Doğru cevap C'dir.

5.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin yönetilmesi için gerekli olan işletme içi finansal bilgileri sağlar ve işletme içi kullanım amacıyla özel amaçlı raporlar üretir?
Doğru Cevap: "A" Yönetsel raporlama sistemi
Soru Açıklaması
Yönetsel raporlama sistemi, bir işletmenin yönetilmesi için gerekli olan işletme içi finansal bilgileri sağlar ve işletme içi kullanım amacıyla özel amaçlı raporlar üretilmesini gerçekleştirir.
6.

Ödeme yapılma koşulunu sağlamayan bir satıcıya ödeme yapılmaması harcama işlemleri döngüsünün hangi alt sistemi sayesinde sağlanacaktır?

Doğru Cevap: "D" Nakit Ödemeler Sistemi
Soru Açıklaması

Nakit ödemeler sistemin ana amacı, sadece ödeme yapılma koşullarını sağlayan satıcılara, zamanında ve doğru büyüklükte ödeme yapılmasını sağlamaktır. Bu koşulların ihlali konusu da nakit ödemeler sistemi sayesinde kontrol edilecektir.

7.

Stratejik yönetim seviyesindeki karar vericiler, daha önceden planlanmayan özel amaçlı çalışmalarında, programlanmamış raporlarda, öngörülerde bulunmada ve yapılandırılmamış planlamalarla politikalar geliştirebilmeye destek olacak dış istihbaratlar için aşağıdakilerden hangisinden yararlanırlar?

Doğru Cevap: "A" Karar destek sistemleri
Soru Açıklaması

Stratejik yönetim seviyesindeki karar vericiler, daha önceden planlanmayan özel amaçlı çalışmalarında, programlanmamış raporlarda, öngörülerde bulunmada ve yapılandırılmamış planlamalarla politikalar geliştirebilmeye destek olacak dış istihbaratlar için karar destek sistemlerinden yararlanırlar.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

8.
İşletmeci işletmesinin bir yılda ne kadar kar yaptığını görmek istediğinde bu bilgiyi nereden sağlayabilir ?
Doğru Cevap: "A" Yönetsel raporlama sistemi
Soru Açıklaması
İşletmeci işletmesinin bir yılda ne kadar kar yaptığını görmek istediğinde bu bilgiyi yönetsel raporlama sisteminden sağlayabilir
9.

Hangisi diğerlerinden farklıdır?

Doğru Cevap: "E" FMS
Soru Açıklaması

Esnek imalat sistemleri, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş bilgisayarla tümleşik imalat sistemlerindendir. Esnek imalat sistemleri (Flexible Manufacturing System - FMS), bilgisayar tarafından kontrol edilen yarı bağımsız iş istasyonlarıdır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi harcama işlemleri döngüsünü çalıştıran alt sistemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Finansal Muhasebe Sistemi
Soru Açıklaması

Harcama işlemleri döngüsünü çalıştıran alt sistemler şu şekilde sıralanmaktadır; satın alma ve borçlar sistemi, nakit ödemeler sistemi, bordrolama sistemi, sabit kıymetler sistemidir.

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
11.
Aşağıdakilerden hangisinde İKBS uygulamalarından biri olan eğitim-geliştirme kapsamında ele alınır?
Doğru Cevap: "C" İçerik yönetimi
Soru Açıklaması
İçerik yönetimi doğru cevap.
12.

Siparişler, fiyatlar, maliyetler, stok düzeyleri vb. gibi kayıtlardan elde edilen enformasyonun yer aldığı sistemlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" İçsel kayıt sistemi
Soru Açıklaması

İşletme içi kayıt sistemi olarak da bilinen içsel kayıt sistemi, siparişler, fiyatlar, maliyetler, stok düzeyleri gibi kayıtlardan elde edilen enformasyonun yer aldığı sistemlerdir.

13.

Aşağıdaki teknolojilerden hangileri uygulama yazılımlarının internet üzerinden çalıştırılabilmesine olanak sağlamıştır.

Doğru Cevap: "A" LAMP, J2EE ve .NET
Soru Açıklaması

LAMP, J2EE ve .NET teknolojileri, uygulama yazılımlarının internet üzerinden çalıştırılabilmesine olanak sağlamıştır. Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi PBS’nin bileşenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Dışsal veri sistemi
Soru Açıklaması

PBS’nin bileşenleri dört ana grupta incelenir. Bular içsel veri sistemi, pazarlama istihbarat sistemi, pazarlama araştırma sistemi ve pazarlama karar destek sistemidir. Dışsal veri sistemi PBS’nin bileşenlerinden biri değildir.

15.

Son okuduğunuz kitabın adı nedir?

Bize güçlü ve zayıf yönlerinizi söyler misiniz?

Hobileriniz nelerdir?

Kendinize kimi örnek alırsınız?

Gelecekle ilgili ne tür hedefleriniz var?

Yukarıdaki sorular işe alma sürecinin hangi aşamasında yer alan bilgilerdir?

Doğru Cevap: "B" Mülakat
Soru Açıklaması

İş gücü planlama: İKBS, insan sayısı, personel giderlerinin planlanması ve analizini gerçekleştirir. Kurum geliştirme stratejilerine, yetenek ihtiyaçlarına dayanan uzun vadeli insan kaynakları planlarını modelleme yeteneklerine sahiptir. Mülakat: Mülakat saatinin çizelgelenmesi, mülakatın yapılacağı yere karar verilmesi, mülakat mantığının düzenlenmesi, mülakatın gerçekleştirilip görüşmeci tarafından sonlandırılması ve son olarak mülakat geri bildiriminin kaydedilmesi gibi faaliyetleri içerir. Önerilen adaylar ya da kişisel başvurular, iş gören talebinde bulunan bölümce bir ön mülakata tabi tutulur. Mülakat sonuçları, yönetimin erişimine imkan verecek şekilde sisteme girilir.

Seçme: Mülakat sonuçlarına dayanarak adayların seçilmesidir. Aday inceleme sistemi, önceden tanımlanmış belirli ölçütlere dayalı niteliksel özetlere göre, başvurular arasında eleme yapar. Kişilerin özgeçmişleri ve seçim sürecinde gerekli olan tüm belgeleri aday enformasyonu olarak İKBS’nde depolanır. Aday işe kabul edildiğinde bu enformasyon, pozisyon durumu dışında aynen korunur. Dolayısıyla işe kabul edilenlerle ilgili enformasyonun sisteme tekrar girilmesi gerekmez.

İş teklifi: Son iş teklifinin adaylara yapıldığı aşamadır. İKBS, tüm belgeler hazır olacak bir biçimde, teklif oluşturma sürecini hızla gerçekleştirir. Tüm süreleri ve şartları ifade eden önceden tanımlanmış bir şablonla iş teklifini yapabilir. İşe alma ve İşe alıştırma: En fazla verimlilikle yeni işe almaları ifade eden süreçtir.

Bu süreç, iş teklifiyle başlar, İK, sosyal yardımlar, bordro kayıtları, olanaklar, ekipman tahsisi, kimlik kartları ve kurum oryantasyonu gibi çeşitli faaliyetleri içerir. İKBS, yeni çalışanların işe alma sürecindeki bir sonraki adıma otomatik olarak yönlendirilmesi için iş akışlarını otomatikleştirebilir.

16.

Bireyin ölçülebilir fiziksel ve davranışsal özelliklerini tanımlayan terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Biyometri
Soru Açıklaması

Biyometri, bireyin ölçülebilir fiziksel ve davranışsal özelliklerini tanıyarak kimlik saptamak üzere geliştirilmiş otomatik sistemler için kullanılan bir terimdir.

17.
Aşağıdakilerden hangisi genel uygulama yazılımlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Sunum yazılımı
Soru Açıklaması
Sunum yazılımı genel amaçlı uygulama yazılımlarından biridir.
18.

I. Sistem tasarımıII. Sistem analiziIII. Planlama sistem araştırmasıIV. Sistemi yürütmeYukarıda sistem geliştirmeye ilişkin faaliyetler verilmiştir. Bu faaliyetlerin sırası nasıl olmalıdır?

Doğru Cevap: "C" III-II-I-IV
Soru Açıklaması

Sistem geliştirmeye ilişkin faaliyetler planlama sistem araştırması, sistem analizi, sistem tasarımı, sistemi yürütme, sistemi kullanma ve sistemin bakımı olarak sıralanabilir.

19.
Bilgi sistemleri genel olarak iş süreçleri destek sistemleri ve yönetim destek sistemleri biçiminde iki başlık altında sınıflandırılabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yönetim destek sistemleri altında yer alan bir alt sistemdir?
Doğru Cevap: "D" Karar destek sistemleri
Soru Açıklaması
20.

Ödeme yapılma koşulunu sağlamayan bir satıcıya ödeme yapılmaması harcama işlemleri döngüsünün hangi alt sistemi sayesinde sağlanacaktır?

Doğru Cevap: "D" Nakit Ödemeler Sistemi
Soru Açıklaması

Nakit ödemeler sistemin ana amacı, sadece ödeme yapılma koşullarını sağlayan satıcılara, zamanında ve doğru büyüklükte ödeme yapılmasını sağlamaktır. Bu koşulların ihlali konusu da nakit ödemeler sistemi sayesinde kontrol edilecektir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler