• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 15

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
1.

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli tekniklerdendir?

Doğru Cevap: "D" Bilgisayar destekli tasarım
Soru Açıklaması

Bilgisayar destekli teknikler:- Bilgisayar destekli tasarım - Bilgisayar destekli imalat - Bilgisayar destekli süreç planlaması - Bilgisayar destekli kalite güvence 

2.

Aşağıdakilerden hangisi tesis yerleşim türlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Birçok tesis yerleşim türü, dört temel yerleşim türünden üretilmiştir. Bunlar sabit konumlu yerleşim, sürece göre yerleşim, ürüne göre yerleşim ve hücresel yerleşim düzenidir. 

3.

Üretim sisteminde kullanılan ERP ne anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "B" İşletme Kaynak Planlaması
Soru Açıklaması

Günümüzde büyük ölçekli işletmeler, işletme kaynak planlaması (Enterprise Resource Planning - ERP) sistemlerini kullanmaktadırlar. ERP bir işletmenin imalat, lojistik, dağıtım, muhasebe, finans ve insan kaynakları fonksiyonlarına ait bilgi sistemlerini, çoğu içsel iş süreçlerini otomatikleştiren ve birleştiren fonksiyonlar arası iş omurgası sunan bilgi sistemidir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi işletme bilgi sistemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Eğitim
Soru Açıklaması

İşletme Bilgi Sistemleri; Satış ve Pazarlama, Üretim Operasyonları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe, Finanstır.

5.

Ülke düzeyinde satış, sponsorluk girişimleri, reklam etkinliklerinin ölçülmesi gibi içsel veri sisteminden ve pazarlama istihbarat sisteminden üretilen enformasyonun yetersiz kaldığı durumlarda hangi sistemden yararlanılmalıdır?

Doğru Cevap: "A" Pazarlama araştırmaları
Soru Açıklaması

Pazarlama yöneticileri için sadece içsel veri sisteminden ve pazarlama istihbarat sisteminden üretilen enformasyon yeterli değildir. Örneklerde verildiği gibi geniş kapsamlı bilgiler için pazarlama araştırmalarından yararlanılması gerekmektedir.

6.

Tüketici araştırmalarından sağlanan verilere ek olarak gözlem, daha önceden sahip olunan enformasyon ve deneyimlerin birleştirilerek, tüketici, dış çevre ve eğilimler hakkında sahip olunan daha kapsamlı enformasyon, müşterinin ürünle hizmeti nasıl gördüğü, ürünü nasıl algıladığıyla nasıl kullandığıyla ilgili olarak toplanan enformasyon aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Müşteri içgörüsü
Soru Açıklaması

Müşteri içgörüsü tüketici araştırmalarından sağlanan verilere ek olarak gözlem, daha önceden sahip olunan enformasyon ve deneyimlerin birleştirilerek, tüketici, dış çevre ve eğilimler hakkında sahip olunan daha kapsamlı enformasyon, müşterinin ürünle hizmeti nasıl gördüğü, ürünü nasıl algıladığıyla nasıl kullandığıyla ilgili olarak toplanan enformasyondur.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi PBS’nin başarılı olabilmesi için analiz gerektiren konulardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Vergi analizi
Soru Açıklaması

Bir PBS’nin başarılı olabilmesi ve enformasyona erişim imkânı tanıyarak değer yaratabilmesi için analiz gerektiren konular Pazar planlaması, Pazar araştırması, Pazar analizi, müşteri analizi, ürün analizi olarak sıralanabilir. Vergi analizi ise bu konulardan biri değildir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi Pazarlama Bilgi Sistemi’nin bir bileşenidir?

Doğru Cevap: "A" Pazarlama İstihbaratı
Soru Açıklaması

PBS’nin bileşenleri dört ana grupta incelenebilir. Temel olarak, içsel veri sistemi (işletme içi raporlama sistemi içsel kayıtlar), pazarlama istihbarat sistemi (işletme dışı veri kaynakları), pazarlama araştırma sistemi ve pazarlama karar destek sistemi PBS’nin bileşenlerini oluşturmaktadır.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

9.

MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması) Yazılımları ilk defa Hangi yılın ortalarından itibaren kullanılmaya başlamıştır?

Doğru Cevap: "E" 1960
Soru Açıklaması

MRP faaliyetlerinin karmaşık bir hale gelmesi, bu hesaplanma sürecinin bilgisayarlarla yapılmasını  zorunlu hale getirmiştir. 1960’ların ortasında ilk defa kullanılan MRP yazılımları, günümüzde tek başına kullanılabilen sürümlerinin yanı sıra, bütünleşik kaynak planlama yazılımlarının bir modülü olarak da kullanılabilmektedir.

10.

 Ürün tasarımı ve bu ürünün üretilmesi için gerekli aracın, montaj hattının yada sistemin tasarlanması ve geliştirilmesi sürecine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Ürün Mühendisliği
Soru Açıklaması

Ürün tasarımı ve bu ürünün üretilmesi için gerekli aracın, montaj hattının yada sistemin tasarlanması ve geliştirilmesi sürecine "Ürün Mühendisliği" denir.

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
11.

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar sisteminin veri, ağ, yazılım ve donanım kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasına olanak veren yazılımlardır?

Doğru Cevap: "A" Sistem yönetim programları
Soru Açıklaması

Bilgisayar sisteminin veri, ağ, yazılım ve donanım kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmamızı sağlayan yazılımlar sistem yönetim programlarıdır. Sistem geliştirme programları ise uygulama programlarının oluşturulmasını sağlar. Diğer seçenektekiler ise uygulama yazılımlarıdır.

12.
Aşağıdakilerden hangisi hem girdi hem de çıktı aygıtıdır?
Doğru Cevap: "C" Ses Kartları
Soru Açıklaması
Ses kartları hem girdi hem de çıktı işlevine sahip aygıtlardan biridir.
13.
Yeni sisteme dönüşüm aşamasında yeni sistemin sadece tek bir şube ya da bölüm gibi işletmenin sınırlı alanlarında çalıştırılması stratejisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Pilot dönüşüm
Soru Açıklaması
14.

I. İş teklifi II. İş gücü tahmini III. Görüşme IV. Adayın teminiİşe alma sürecinde yukarıdaki adımlar hangi sıraya göre uygulanır?

Doğru Cevap: "D" II-IV-III-I
Soru Açıklaması

İşe alma sürecinin adımları; iş gücü tahmini, yeni pozisyonlar yaratma, adayın temini, inceleme uygulama izleme, görüşme, seçme, iş teklifi, işe alım ve işe alıştırma şeklindedir.

15.

İşletme aktiviteleri hammadde, malzeme, sabit kıymet varlıkları ve işgücünün sağlanmasıyla başlayan döngü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Harcama Döngüsü
Soru Açıklaması

Harcama Döngüsü, işletme aktiviteleri hammadde, malzeme, sabit kıymet varlıkları ve işgücünün sağlanmasıyla başlar.

16.

Metodoloji araçları

Ekran ve rapor üreteçleri

Analiz ve kontrol araçları

Dokümantasyon üreteçleri

Program geliştirme araçları

Yukarıdaki seçenekler aşağıdakilerden hangisinin araçlarıdır?

Doğru Cevap: "C" CASE
Soru Açıklaması

-

17.

İşletme dışındaki kullanıcıların kullanımına da kısmen açık olan işletme web sitelerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Extranet
Soru Açıklaması

İşletme dışındaki kullanıcıların kullanımına da kısmen açık olan işletme web sitelerine extranet adı verilir. Yetkili bayilerin ve üreticilerin erişebildiği, sıklıkla işletmenin üretim süreçlerindeki malzeme ve hareketlerini koordine etmek için kullandıkları web siteleri extranet’e örnektir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi PBS’nin ilk ve en önemli amacıdır?

Doğru Cevap: "A" Pazarlama için rapor oluşturabilme yeterliliğinin sağlanması
Soru Açıklaması

PBS belli başlı birkaç temel amaç için geliştirilir ve bunlardan ilki ve en önemlisi pazarlayama ilişkin raporları sağlama yeteneği bulunan bir pazarlama enformasyon veri tabanının oluşturulmasıdır.

19.

Aşağıdakilerden hangisi yetenek ve performans yönetimi süreçlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Performansa dayalı ödeme
Soru Açıklaması

Yetenek yönetimi ve performans yönetimi süreçleri: yetenek değerlendirme, performans yönetimi, strateji, kariyer planlama ve yedekleme planlamadır.

20.

Üretim sisteminde kullanılan MRP ne anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "A" Malzeme İhtiyaç Planlaması
Soru Açıklaması

Malzeme ihtiyaç planlaması (Material Requirements Planning - MRP), üretim sürecinin yönetilmesi için kullanılan üretim planlama ve stok kontrol sistemidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok