• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 9

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Ara Sınav - Deneme 9
1.

Sistemi yürütme faaliyetinde “Temel değişiklikler yapılmadan iş süreçleri kolaylıkla yürütülebilir mi?” sorusunu içeren donanım değerlendirme faktörü hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Esneklik
Soru Açıklaması

Kitabın 82. Sayfasındaki Tablo 4.2 – Donanım değerlendirme faktörleri tablosuna göre “Esneklik” faktörü, “Temel değişiklikler yapılmadan iş süreçleri kolaylıkla yürütülebilir mi?” sorusunu içermektedir.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

2.

Şekilde temsili olarak ifade edilen ve yeni sistemi sadece tek bir şube veya bölüm gibi işletmenin sınırlı alanlarında çalıştıran ve çalışma tamamlandığında ya da düzgün çalıştığında işletmenin diğer alanlarına da uygulanan sistem dönüşüm stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Pilot dönüşüm
Soru Açıklaması

Yeni sistemi sadece tek bir şube veya bölüm gibi işletmenin sınırlı alanlarında çalıştıran ve çalışma tamamlandığında ya da düzgün çalıştığında işletmenin diğer alanlarına da uygulanan sistem dönüşüm stratejisine pilot dönüşüm adı verilir. Doğru cevap B'dir.

3.
Aşağıdakilerden hangisi Stratejik Yönetim düzeyinde alınabilecek kararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Envanter Kontrolü
Soru Açıklaması
4.
Kelimeler, rakamlar, bilimsel formüller, çeşitli görsel-işitsel ya da diğer benzer araçlarla ifade edilebilen bilgiye aşağıdakilerden hangi ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Açık bilgi
Soru Açıklaması
Açık bilgi, kelimeler, rakamlar, bilimsel formüller, çeşitli görsel-işitsel ya da diğer benzer araçlarla ifade edilebilen bilgidir.
5.

Yeni bilginin, farklı ancak birbiriyle ilişkilendirildiğinde uyumlu bir bütün oluşturacak şekilde açık bilgilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulması süreci bilgi üretiminin hangi basamağıdır?

Doğru Cevap: "B" Açık bilgiden açık bilgiye
Soru Açıklaması

Çeşitli enformasyonları toplayıp, bir rapor biçimine dönüştürmenin de örnek olarak verilebileceği bu süreç açık bilgiden açık bilgiye basamağına aittir.

6.
Bilginin, açıklık, ayrıntı, düzen, sunum ve ortam nitelikleri ile ele alındığı boyutu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Biçim
Soru Açıklaması
7.

Telefon, telekonferans ve telekominakasyon sözcüklerinde yer alan yunan kökenli “tele”nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Mesafe
Soru Açıklaması

Telekomünikasyon, genel olarak, verinin ve enformasyonun bir noktadan diğerine taşınması olarak tanımlanmaktadır. Mesafe anlamına gelen yunan kökenli “tele” sözcüğü, telefon, telekonferans ve diğer benzer kelimeler, mesafeli iletişime izin veren teknolojileri ifade etmektedir.

8.
Erformasyon ve bilgi kavramı arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisinde doğru biçimde ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Enformasyon, verinin bir anlam oluşturacak şekilde düzenlenmiş haliyken bilgi kişisel anlamda düzenlenmiş enformasyondur.
Soru Açıklaması

Enformasyon, verinin bir anlam oluşturacak şekilde düzenlenmiş haliyken bilgi kişisel anlamda düzenlenmiş enformasyondur.

9.

Sistem düşüncesini kullanarak bir problemin ya da olanağın var olduğunu kabul etmek ve tanımlamak.

Alternatif sistem çözümleri geliştirmek ve değerlendirmek.

İhtiyaçları en iyi karşılayan sistem çözümünü seçmek.

Seçilen sistem çözümünü tasarlamak.

Tasarlanmış olan sistem çözümünü başarılı bir şekilde uygulamak ve değerlendirmek.

Verilen seçeneklerin kaç tanesinde bir problemi analiz etme ve çözüm bulma konusunda karşılıklı ilişkili faaliyetleri doğru ifade edilmiştir?

Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması

Problem çözmeye sistem yaklaşımı temelinde, problemleri ve fırsatları tanımlamak, sonra da bunun üzerine uygun ve elverişli çözümler geliştirmek için sistemler uyumu dikkate alınır. Bu çerçevede bir problemi analiz etme ve çözüm bulma bahsedilen beş maddeyi de içermektedir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi sistemin tanımında yer alan bileşenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Bileşenler arası rekabet
Soru Açıklaması

Sistem tanımında dört önemli öğe bulunmaktadır:

1. Amaç (ya da sonuç) 2. Birden çok bileşen 3. Bileşenler arasındaki ilişki 4. Bileşenlerin oluşturduğu bütün

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Ara Sınav - Deneme 9
11.

Aşağıdakilerden hangisi sistemin tanımında bulunan dört önemli öğeden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Düzen
Soru Açıklaması

Düzen

Sistemin tanımında bulunan dört önemli öğeden biri değildir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR