• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 3

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Ara Sınav - Deneme 3
1.

Yazılım paketleri, web tarayıcılar, elektronik posta gibi öğelerden oluşan yazılım türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Uygulama yazılımları
Soru Açıklaması

Bilgisayar yazılımları; uygulama yazılımları ve sistem yazılımları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yazılım paketleri, web tarayıcılar ve elektronik posta gibi öğeler, uygulama yazılımlarından genel amaçlı uygulama programları içerisinde yer almaktadır.

2.

İşletmenin amaçları doğrultusunda, belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Biçimsel iletişim
Soru Açıklaması

İşletmenin amaçları doğrultusunda, belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen iletişim, biçimsel iletişim olarak adlandırılır. Bilgi akışı hiyerarşik bir düzen içinde gerçekleşir.

3.

İşletmelerin bilgi üretmesini, elde etmesini, geliştirmesini, kullanmasını, saklamasını, paylaşmasını, bunları işgörenlere dolayısıyla iş süreçlerine aktarmasını ve işletmede katma değer oluşturmasını sağlamaya yönelik gayretler bütünü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Bilgi yönetimi
Soru Açıklaması

Bilgi yönetimi, işletmelerin bilgi üretmesini, elde etmesini, geliştirmesini, kullanmasını, saklamasını, paylaşmasını, bunları işgörenlere dolayısıyla iş süreçlerine aktarmasını ve işletmede katma değer oluşturmasını sağlamaya yönelik gayretler bütünü olarak tanımlanabilir.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

4.
Yakın gelecekte, sistem geliştirmede olacak en popüler yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nesne yönelimli yaklaşım
Soru Açıklaması
Yakın gelecekte, sistem geliştirmede olacak en popüler yaklaşım nesne yönelimli yaklaşımdır.
5.

Aşağıda dahili bellek birimi ile iligi olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Kalıcı olarak veri saklama amacıyla kullanılır.
Soru Açıklaması

Kalıcı olarak veri saklama amacıyla kullanılan donanım kaynağı depolama aygıtlarıdır. Doğru cevap A'dır.

6.
Bilgi sistemleri, veri kaynaklarını girdi olarak kabul eden ve bu verileri işleyerek enformasyon çıktısına dönüştüren sistemlerdir. Bir bilgi sistemi, faaliyetlerini sürdürebilmesi için aşağıdakilerden hangisine bağımlı değildir?
Doğru Cevap: "C" Sermaye
Soru Açıklaması

Bir bilgi sistemi, faaliyetlerini sürdürebilmesi için sermayeye bağımlı değildir. Doğru cevap C'dir.

7.

Bilgisayarlarda en temel veri saklama yöntemi geleneksel dosya işleme sistemleridir. Geleneksel dosya işleme sistemi her uygulama yazılımının kendi verilerini saklaması prensibine dayanan ve günümüzde, daha çok kişisel bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılan bir veri depolama yöntemidir. Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemin sakıncalarından değildir?

Doğru Cevap: "E" Depolama alanının yetersiz olması
Soru Açıklaması

Geleneksel dosya işleme sistemlerinin sakıncaları sıralandığında depolama alanının yetersiz olması bu sakıncalar içinde yer almaz.

8.

Aşağıdakilerden hangisi merkezi işlem biriminin işlevlerindendir?

Doğru Cevap: "D" Veri ve komutları alır, komutları çalıştırır daha sonra kullanılmak üzere sonuçları bellek birimine depolar.
Soru Açıklaması

Merkezi işlem birimi, veri ve komutları alır, komutları çalıştırır ve daha sonra kullanılmak üzere sonuçları bellek birimine depolar.

9.
 • Bilginin kaynaklarının belirlenmesi ve tanımlanması
 • Bilginin değerlendirilmesi ve ölçülmesi
 • Bilginin depolanması
 • Bilginin kullanılması
 • Bilginin edinilmesi
 • Bilginin uygulanması
 • Bilginin yayılması
 • Yukarıda verilen bilgi yönetimin adımları hangi seçenekte doğru biçimde sıralanmıştır?

  Doğru Cevap: "A" I-V-III-VII-IV-VI-II
  Soru Açıklaması

  Öncelikle bilgi kaynakları belirlenir ve değerlendirilir. Bu adımdan sonra bilginin edinilmesi, depolanması, yayılması, kullanılması, uygulanması, değerlendirilmesi ve ölçülmesi adımları gelir. Doğru cevap A'dır.

  10.

  Bilgisayarların bakımının yapılması, güvenliğinin sağlanması, iyileştirilmesi ve yedeklenmesi gibi amaçlar için tasarlanmış yazılımlara ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "A" Sistem araçları
  Soru Açıklaması

  Bilgisayarların bakımının yapılması, güvenliğinin sağlanması, iyileştirilmesi ve yedeklenmesi gibi amaçlar için tasarlanmış yazılımlara sistem araçları ya da yardımcı yazılımlar adı verilir.

  logo
  İşletme Bilgi Sistemleri
  Ara Sınav - Deneme 3
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi sistem yönetim programlarından biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Programlama dili çeviriciler
  Soru Açıklaması
  Programlama dili çeviriciler sistem geliştirme programlarından biridir.
  12.
  Aşağıdaki bilgi toplama yöntemlerinden hangisi yüz yüze görüşme yöntemine alternatif olarak geliştirilmiştir.
  Doğru Cevap: "D" Ortak uygulama tasarımı
  Soru Açıklaması
  13.
  Aşağıdakilerden hangisi “Belirlenen zaman kısıtları içerisinde sistemi yürütmek mümkün olacak mı?” sorusuyla ilişkilidir?
  Doğru Cevap: "C" Çizelgeleme fizibilitesi
  Soru Açıklaması
  14.

  İşletmelerin amaçlarını gerçekleştirmek, bir ürün ya da hizmet üretmek için düzenlenen, koordine edilen faaliyetlerden oluşan, birbirleriyle mantıksal olarak ilişkili görev ve davranışlar aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" İş süreçleri
  Soru Açıklaması

  İşletmelerin amaçlarını gerçekleştirmek, bir ürün ya da hizmet üretmek için düzenlenen, koordine edilen faaliyetlerden oluşan, birbirleriyle mantıksal olarak ilişkili görev ve davranışlara iş süreçleri adı verilir.

  Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

  15.
  Aşağıdakilerden hangisi çevresiyle ve de çevresindeki diğer sistemlerle hiçbir etkileşimi olmayan sisteme verilen addır?
  Doğru Cevap: "C" Kapalı sistem
  Soru Açıklaması

  Çevresiyle ya da çevresinde bulunan diğer sistemlerle hiçbir etkileşimi olmayan sisteme kapalı sistem denir.

  16.

  I. Bilgi teknolojilerinin en temel iki bileşeni donanım ve yazılımdır.II. İşletmelerde, bilgi teknolojileri ihtiyaçlarını belirlemede karar verilmesi gereken ilk konu yazılım değil donanım olmalıdır.III. Bilgi işlem sürecinde kullanılan tüm aygıt ve malzemelere bilgisayar donanımı denir.Bilgisayar donanımı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi/hangileri doğru ifade edilmiştir?

  Doğru Cevap: "E" I-III
  Soru Açıklaması

  İşletmelerde bilgi teknolojileri ihtiyaçlarını belirlemede karar verilmesi gereken ilk konu donanım değil yazılımdır.

  17.

  Seçeneklerden hangisi bilgi sistemlerinde veritabanı yönetim sistemlerinin kullanılması sayesinde elde edilebilecek üstünlükler arasında yer alır?

  Doğru Cevap: "C" Veri tutarlılığı
  Soru Açıklaması

  Veri tekrarının ve tutarsızlığının kontrol edilmesi, yetkisiz erişimin sınırlandırılması, programlama dilleriyle etkili iletişim platformunun oluşturulması, sonuç çıkarmaya elverişli olması, çok kullanıcılı ara yüz olması, veriler arasındaki karmaşık ilişkilerin tanımlanması, veri tutarlılığı ve yedekleme ve kontrol fonksiyonları bilgi sistemlerinde veritabanı yönetim sistemlerinin kullanılmasının sağlayacağı üstünlüklerdendir.

  18.
  İşletmede gerçekleştirilecek bir proje için geçici olarak bir danışman atayan yönetici aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?
  Doğru Cevap: "E" Bilgiyi kiralamıştır
  Soru Açıklaması
  İşletmede gerçekleştirilecek bir proje için geçici olarak bir danışman atayan yönetici bilgiyi kiralamıştır
  19.

  Aşağıdakilerden hangisi en eski alternatif sistem kurma yaklaşımıdır?

  Doğru Cevap: "A" Sistem geliştirme yaşam döngüsü
  Soru Açıklaması

  Bilgi sistemlerinin kurulmasında kullanılan en eski yaklaşım sistem geliştirme yaşam döngüsüdür. Orta ya da büyük karmaşık sistem projeleri için hala kullanılmaktadır.

  20.

  Aşağıdakilerden hangisi yeni sisteme geçişte dönüşüm stratejilerinden biri değildir?

  Doğru Cevap: "E" Zorunlu dönüşüm
  Soru Açıklaması

  Dönüşüm stratejileri eski sistemden vazgeçme derecelerine göre paralel dönüşüm, pilot dönüşüm, aşamalı dönüşüm ve doğrudan dönüşüm olmak üzere dört farklı şekilde gerçekleştirilir. Zorunlu dönüşüm ise bu stratejilerden biri değildir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler