• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 2

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Ara Sınav - Deneme 2
1.

Aşağıdakilerden hangisi içsel bilgi ediniminde kapalı bilgiden kapalı bilgiye dönüştürme sürecinin adıdır?

Doğru Cevap: "A" Sosyalleştirme
Soru Açıklaması

Kapalı bilgi kişilerin akıllarında yer edinmiş bilgidir. Kapalı bilgiden kapalı bilgiye dönüşüm, bireylerin sahip olduğu kişisel bilgiyi başka bireylerle paylaşma sürecidir ve bu da sosyalleştirme olarak adlandırılır.

2.

“Son kullanıcı” ve “bilgi teknolojisi uzmanı” bilgi sistemleri bileşenlerinden hangisine ait kavramlardır?

Doğru Cevap: "E" İnsan kaynakları
Soru Açıklaması

İnsan, tüm bilgi sistemlerinin başarıya ulaşabilmesi için temel kaynaktır. Bilgi sistemleri açısından insan kaynakları son kullanıcılar ve bilgi teknolojisi uzmanları olmak üzere ikiye ayrılır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde bilgi sistemlerinin kurulması ya da yenilenmesinin nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" İşletmede greve gidilmesi
Soru Açıklaması

İşletmelerde bilgi sisteminin kurulması ya da yenilenmesinin birçok nedeni olabilir. Bunlardan önemlileri, gelişen teknoloji ile daha hızlı ve ucuza mal etme, işletmenin büyümesinden dolayı bilgi işlem talebinin artması, eskiyen teknolojinin maliyetleri artırması ve bunlardan bağımsız olarak yasa ve yönetmeliklerin değişmesi olabilir. İşyerinde greve gidilmesi ise çalışanların özlük haklarıyla ilgilidir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemlerinin yerine getirdiği temel görevlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" İnternete bağlanma
Soru Açıklaması

İşletim sisteminin temel görevleri arasında kullanıcı ara yüzü sağlama, bellek yönetimi, tak ve çalıştır ve çoklu görev vardır. İnternete bağlanma ise işletim sisteminin temel görevleri arasında yer almaz.

5.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi belirlenen zaman kısıtları içerisinde sistemi yürütmek mümkün olacak mı sorusunun araştırıldığı fizibilite çalışmasıdır?
Doğru Cevap: "D" Çizelgeleme fizibilite
Soru Açıklaması
6.

I. BluetoothII. Ultra Geniş BantIII. Wi-FiIV. Oyun konsoluV. Akıllı telefonYukarıdaki seçeneklerden hangileri kısa mesafe kablosuz ağlara örnektir?

Doğru Cevap: "A" I-II
Soru Açıklaması

Kısa mesafe kablosuz ağlar, bir aygıtın diğer bir aygıta bağlanmasını sağlayan, bu aygıtları kullananların rahatlıkla hareket etmelerine olanak sağlayan, yaklaşık 30 m civarında etkili olan ağlardır. Bluetooth, Ultra Geniş Bant (UWB: Ultra-Wideband), Yakın Alan İletişimi (NFC: Near-Field Communications) ağları, kısa mesafe kablosuz alanlara örnek verilebilir. Orta mesafe kablosuz ağlar kablosuz yerel alan ağları (WLAN) olarak bilinirler.

En yaygın kullanıma sahip orta mesafe kablosuz ağ türü kablosuz bağlantı alanıdır (Wi-Fi: Wireless Fidelity). Wi-fi ağları kişisel bilgisayar, akıllı telefon, oyun konsolu, el terminali, kişisel medya oynatıcısı gibi mobil aygıtların ağa bağlanmasında yaygın olarak kullanılır.

7.

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı ve donanım arasındaki katmanların doğru sırasıdır?

Doğru Cevap: "A" Donanım – Sistem Yazılımları – Uygulama Yazılımları – Kullanıcı Arayüzü
Soru Açıklaması

En altta donanım katmanı yer alır. Bunun üstünde işletim sistemi, iletişim programları ve donanım sürücüleri gibi bileşenleri içeren sistem yazılımları katmanı bulunur. Bir üst katmanda yordamlar ve fonksiyonları barındıran uygulama yazılımları vardır. En üst katmanda ise pencereler ve menüler gibi araçları içeren kullanıcı arayüzü katmanı bulunur. Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

8.
 • Bluetooth
 • Ultra Geniş Bant
 • Wi-Fi
 • Oyun konsolu
 • Akıllı telefon
 • Yukarıdaki kavramlardan hangisi veya hangileri kısa mesafe kablosuz ağlara örnektir?

  Doğru Cevap: "A" I ve II
  Soru Açıklaması

  Kısa mesafe kablosuz ağlar, bir aygıtın diğer bir aygıta bağlanmasını sağlayan, bu aygıtları kullananların rahatlıkla hareket etmelerine olanak sağlayan, yaklaşık 30 m civarında etkili olan ağlardır. Bluetooth, Ultra Geniş Bant (UWB: Ultra-Wideband), Yakın Alan İletişimi (NFC: Near-Field Communications) ağları, kısa mesafe kablosuz alanlara örnek verilebilir. Orta mesafe kablosuz ağlar kablosuz yerel alan ağları (WLAN) olarak bilinirler. En yaygın kullanıma sahip orta mesafe kablosuz ağ türü kablosuz bağlantı alanıdır (Wi-Fi: Wireless Fidelity). Wi-fi ağları kişisel bilgisayar, akıllı telefon, oyun konsolu, el terminali, kişisel medya oynatıcısı gibi mobil aygıtların ağa bağlanmasında yaygın olarak kullanılır.

  9.
  Aşağıdakilerden hangisi işletmenin bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, çalışanlarının bireysel bilgilerini geliştirmek, işletme için yeni bilgiler üretmek, ürettiği yeni bilgileri kullanarak işletmenin katma değerini arttırma amacına hizmet eden bir süreçtir?
  Doğru Cevap: "B" Bilgi yönetimi
  Soru Açıklaması
  Bilgi Yönetimi : İşletmenin bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, çalışanlarının bireysel bilgilerini geliştirmek, işletme için yeni bilgiler üretmek , ürettiği yeni bilgileri kullanmak yoluyla işletmenin katma değerini arttırmak amaçlarına yönelik bir süreçtir.
  10.

  Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarların gerçekleştirdiği görevlerden biri değildir?

  Doğru Cevap: "E" Verinin değerlendirilmesi
  Soru Açıklaması

  Bilgisayarların hepsi gerçekleştirdikleri görevler, büyüklükleri, hızları ve yetenekleri farklı olmasına rağmen verinin alınması, komut ve verinin depolanması, verinin işlenmesi ve veri ya da enformasyonun elde edilmesi işlemlerini gerçekleştiren bir yapıya sahiptir.

  logo
  İşletme Bilgi Sistemleri
  Ara Sınav - Deneme 2
  11.
  Bir problemi analiz etme faaliyetleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  Doğru Cevap: "E" Tüm alternatifleri uygulamak
  Soru Açıklaması
  12.

  “Harf, rakam, çeşitli sembol ve işaretlerle temsil edilen, ham, işlenmemiş gerçekler ya da izlenimlerdir.”

  Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

  Doğru Cevap: "A" Veri
  Soru Açıklaması

  Veri

  13.
  İlişkisel veriabanlarının tasarımında, verinin kavramsal gösterimi aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilir?
  Doğru Cevap: "A" Varlık ilişki diyagramı
  Soru Açıklaması

  İlişkisel veriabanlarının tasarımında, verinin kavramsal gösterimi varlık-ilişki diyagramı ile gösterilir. Doğru cevap A'dır.

  14.
  Bilgisayar ve bilgisayara bağlı olarak çalışan donanımları işletmek ve yönetmek amacıyla kullanılan bilgisayar programlarına ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "C" Yazılım
  Soru Açıklaması
  Bilgisayar ve bilgisayara bağlı olarak çalışan donanımları işletmek ve yönetmek amacıyla kullanılan bilgisayar programlarına yazılım adı verilir.
  15.
  Kullanıcıların değerlendirme yapması için hızlı ve ucuz bir şekilde deneysel bir sistemin kurulması ne olarak ifade edilmektedir?
  Doğru Cevap: "A" Protipleme
  Soru Açıklaması
  16.

  Aşağıdakilerden hangi cümle sistem ile ilgili olarak doğru değildir?

  Doğru Cevap: "A" İki nesne arasındaki düzensizliğin veya bozukluğun bir ölçüsü olan sistem, farklılığın özel bir sınıfı, alt kümesidir.
  Soru Açıklaması

  İki nesne arasındaki düzensizliğin veya bozukluğun bir ölçüsü olan sistem, farklılığın özel bir sınıfı, alt kümesidir.

  Bu cümle sistemin tanımı değildir.

  17.

  Bilgi ihtiyaçlarının analizinde ihtiyaçların belirlenebilmesi için çeşitli bilgi toplama yöntemleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerden biri değildir?

  Doğru Cevap: "B" Seyahatler
  Soru Açıklaması

  Bilgi ihtiyaçlarının analizinde ihtiyaçların belirlenebilmesi için kullanılan yöntemler; kişisel görüşmeler ve mülakat, gözlemler, kayıt taramaları, anketler, ortak uygulama tasarımı ve iş süreçlerinin yeniden yapılandırması olarak sıralanabilir. Seyahatler ise bu yöntemlerden biri değildir.

  18.
  İşletmelerdeki bilgi ihtiyacında, elde edilen bilginin doğruluk, ilgililik, tamlık, özlük, kapsam, performans açılarından değerlendirilmesini tanımlayan boyut aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" İçerik
  Soru Açıklaması
  İşletmelerde bilgi ihtiyacı başlığındaki boyutlardan rahatlıkla doğru sonuca ulaşılabilir.
  19.
  Yürütmeyi test etme süresince programlardaki arızalar, virüsler ve mantık hatalarını düzeltmeyi yapan bakım faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Düzeltici bakım
  Soru Açıklaması
  Yürütmeyi test etme süresince programlardaki arızalar, virüsler ve mantık hatalarını düzeltmeyi yapan bakım faaliyeti düzeltici bakımdır.
  20.

  Hiyerarşik yapıyı dikkate almaksızın farklı hiyerarşik düzeyde yer alan birimler ya da işgörenlerin arasında gerçekleşen iletişim biçimine ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "E" Çapraz iletişim
  Soru Açıklaması

  İşletmenin amaçları doğrultusunda, belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen iletişim türüdür. Bilgi akışı hiyerarşik bir düzen içinde gerçekleşir. Bu nedenle resmi iletişim olarak da adlandırılır. Biçimsel olmayan iletişim: İşletme içinde çalışanların doğal olarak kurdukları resmi olmayan iletişim türüdür. Bunun için, bu tür iletişime, resmi olmayan iletişim de denir. Dikey iletişim: İşletmenin hiyerarşik yapısı içinde hem en üst düzeydeki yöneticilerden daha alt düzeylere doğru, hem de en alt düzey çalışanlarından daha üst düzeylere doğru akış izleyen bir iletişim biçimidir. Yatay iletişim: İşletmede, aynı düzeyde bulunan farklı birimlerin kendi çalışanları arasında ve birimler arasında gerçekleşen iletişimdir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler