• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 16

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Ara Sınav - Deneme 16
1.

Bir işletmenin pazarlamayla ilgili kararların alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, değerlendirilmesi gibi işlemleri kapsayan bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Pazarlama bilgi sistemleri
Soru Açıklaması

Pazarlama bilgi sistemleri bir işletmenin pazarlamayla ilgili kararların alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması, gerekli araştırmaların yapılması, analizi ve değerlendirilmesini kapsayan sistemlerdir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi bilgi sistemlerinde veri tabanı yönetim sistemlerinin kullanılmasının sağlayacağı üstünlüklerden değildir?

Doğru Cevap: "C" Bilgisayarı hızlandırması
Soru Açıklaması

Bilgisayarı hızlandırması veri tabanı yönetim sistemlerinin avantajlarından birisi değildir. Veri tabanı yönetim sistemi son kullanıcının işlerini kolaylaştırır ve hızlandırır, ancak bilgisayarı hızlandırması söz konusu değildir.

3.

Bilgisayar destekli yazılım mühendisliğinde (CASE), diyagramlar, formlar ve raporlardaki eksik, tutarsız ya da doğru olmayan tanımlamaları otomatik olarak kontrol eden araçlar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Analiz ve kontrol araçları
Soru Açıklaması

Analiz ve kontrol araçları adından da anlaşılacağı üzere diyagram, form ve raporlardaki hataları otomatik olarak kontrol eden araçlardır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi bilgi sistemleriyle sağlanabilecek başlıca değişimlerden değildir?

Doğru Cevap: "E" İş süreçlerinin sonlandırılması
Soru Açıklaması

Bilgi sistemleriyle sağlanabilecek başlıca değişimler, süreçlerin otomatikleştirilmesi, standart olarak yürütülen işlerin verimliliğinin artırılması, iş süreçlerinin analiz edilmesi, basitleştirilmesi ve yeniden tasarlanmasıdır. İş süreçlerinin sonlandırılması başlıca değişimlerden biri değildir.

5.

....., işletmede birbirinden ayrı faaliyet ve fonksiyonların koordinasyonunu kolaylaştırır, öğrenilen bilgilerin kural haline dönüşmesini sağlar. Sürekli kullanımıyla .... teknik yeteneği, prosedürsel akılcılığı öne çıkarır. Böylece işletmenin yeteneğini, meşruluğunu ve sorumluluğunu çevresine daha kolay gösterebilmesine yardımcı olur.

Yukarıdaki metinde boşluğu doğru biçimde dolduran ifade hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Açık bilgi
Soru Açıklaması

Açık bilgi işletmede birbirinden ayrı faaliyet ve fonksiyonların koordinasyonunu kolaylaştırır, öğrenilen bilgilerin kural haline dönüşmesini sağlar. Sürekli kullanımıyla açık bilgi, teknik yeteneği, prosedürsel akılcılığı öne çıkarır. Böylece işletmenin yeteneğini, meşruluğunu ve sorumluluğunu çevresine daha kolay gösterebilmesine yardımcı olur. Doğru cevap A'dır.

6.

“Satışların Yönetimi” aşağıdaki İşletme Bilgi Sistemleri bileşenlerinden hangisine ait bir işlevdir?

Doğru Cevap: "A" Pazarlama
Soru Açıklaması

Sayfa 62’deki Şekil 3.4 – “İşletme Bilgi Sistemleri” şekline göre “”Satışların Yönetimi” işlevi “Pazarlama” bileşenine aittir.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

7.
 • Ücret analizi
 • Maaş bordroları
 • Envanter kontrolü
 • Satış gücü otomasyonu
 • Yukarıdakilerden hangileri Muhasebe/Finans bilgi sistemi tarafından gerçekleştirilir?

  Doğru Cevap: "B" II ve III
  Soru Açıklaması

  Ücret analizi insan kaynakları bilgi sistemi tarafından, satış gücü otomasyonu ise pazarlama bilgi sistemi tarafından gerçekleştirilir. Envanter kontrolü ve maaş bordroları ise muhasebe/finans bilgi sistemi tarafından gerçekleştirilir ve hazırlanır. Doğru cevap B'dir.

  8.

  I. Maliyet raporları

  II. Performans değerlemesi

  III. Müşteri tatmini

  IV. Malzeme ihtiyaç planlaması

  V. Atölye planlaması

  Yukarıdakilerden hangileri pazarlama bilgi sistemlerinin bilgi kaynaklarıdır?

  Doğru Cevap: "C" I-III
  Soru Açıklaması

  Pazarlama bilgi sistemleri, bir işletmenin pazarlamayla ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması, gerekli araştırmaların yapılması, analizi ve değerlendirmesini kapsayan sistemlerdir. Sistemin bilgi kaynakları; işletme kayıtları (pazarlama değerleme raporları, sipariş, satış, maliyet raporları, müşteri şikayetleri vb.), pazar izleme bilgileri (yazılı-görsel basın reklamları, rakiplerin pazarlama faaliyetleri vb.), pazarlama araştırmaları (pazar payı, müşteri tatmini, tüketici davranışı araştırmaları vb.) olarak sıralanabilir. Performans değerleme insan kaynakları bilgi sistemlerinin; malzeme ihtiyaç planlaması ve atölye planlaması ise üretim bilgi sistemlerinin bilgi kaynaklarıdır. Doğru cevap C’dir.

  9.

  Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin etkileşimde olmak zorunda olduğu bir çevre içinde yer almazlar?

  Doğru Cevap: "A" Yönetim
  Soru Açıklaması

  İşletme özelde kâr elde etmek, genelde topluma hizmet amacıyla mal ve hizmet üretiminde bulunabilmek için hammadde, malzeme, enerji gibi girdiler üzerinde dönüştürücü faaliyetler gerçekleştirerek, bunları yararlı mal ve hizmet biçiminde çıktıya dönüştürürler. İşletmeler, söz konusu girdileri temin etme ya da mal ve hizmeti sunma esnasında etkileşimde olmak zorunda olduğu bir çevre içinde yer almaktadır. Bu çevre; satıcılar, müşteriler, rakip işletmeler, hissedarlar, finans kurumları, sendikalar, toplum ve devlet biçiminde sıralanabilir.

  Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

  10.

  Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde bilgi akışının sağlanması için kullanılan iletişim araçlarından değildir?

  Doğru Cevap: "E" Tarihi geziler
  Soru Açıklaması

  Bilgi akışının sağlanması için kullanılan iletişim araçları; yazılı, sözlü, görsel-işitsel ve elektronik iletişim araçlarıdır. Tarihi geziler ise bu iletişim araçlarından birine dâhil değildir.

  logo
  İşletme Bilgi Sistemleri
  Ara Sınav - Deneme 16
  11.

  Bir işletmenin pazarlamayla ilgili kararların alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, değerlendirilmesi gibi işlemleri kapsayan bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Pazarlama bilgi sistemleri
  Soru Açıklaması

  Pazarlama bilgi sistemleri bir işletmenin pazarlamayla ilgili kararların alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması, gerekli araştırmaların yapılması, analizi ve değerlendirilmesini kapsayan sistemlerdir.

  12.

  İşletme yöneticilerinin diğer işletmelere yaptığı iş ziyaretleri, telefon görüşmeleri, telekonferans yoluyla yaptığı toplantılar sonucunda elde ettiği bilgiler, bilgi türlerinden hangisi içerisinde yer almaktadır?

  Doğru Cevap: "B" Dış kaynaklı bilgi
  Soru Açıklaması

  İşletme yöneticilerinin diğer işletmelere yaptığı iş ziyaretleri, telefon görüşmeleri, telekonferans yoluyla yaptığı toplantılar sonucunda elde ettiği bilgiler dış kaynaklı bilgiye örnektir.

  13.
  Pazarlama bilgi sistemleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "D" Pazarlama bilgi sistemi üretim kaynak planlaması işlevini gerçekleştirir.
  Soru Açıklaması
  Üretim kaynak planlaması üretim bilgi sistemlerinin işlevlerindendir.
  14.
  Niteliğine göre bilgi sınıflandırılması kapalı (örtülü) bilgi ve açık bilgi biçiminde yapılan sınıflandırmadır. Aşağıdakilerden hangisi kapalı bilgiye örnektir?
  Doğru Cevap: "A" Bir yemeği başka yerde aynı lezzette yapamama
  Soru Açıklaması

  Kapalı bilgi; kişilerin akıllarına deneyim ve iş uygulamaları aracılığıyla oturttuğu, belleklerinde, davranışlarında ve algılamalarında yerleşik olan bilgidir. Dolayısıyla; kişinin aynı yemeği aynı tarifle misafir olarak gittiği evde yaptığında kendi evindeki lezzeti yakalayamaması kapalı bilgiye bir örnektir. 

  15.
  Kısa ve orta vadeli planlar için çalışma programları geliştirme, bütçeleme yapma, politikalar, prosedürler ve işletmenin alt birimleri için işletme amaçları belirleme gibi işlevleri gerçekleştiren yöneticilerden oluşan yönetim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Taktik yönetim
  Soru Açıklaması
  Kısa ve orta vadeli planlar için çalışma programları geliştirme, bütçeleme yapma, politikalar, prosedürler ve işletmenin alt birimleri için işletme amaçları belirleme gibi işlevleri gerçekleştiren yöneticilerden oluşan yönetim düzeyi taktik yönetim düzeyidir.
  16.

  Aşağıdakilerden hangisi işletmenin para, malzeme, makine, teknoloji, bilgi, insan kaynaklarının, işletme amaçları doğrultusunda en etkin ve verimli bir biçimde kullanılmasını planlamak, örgütlemek, kontrol etmek için, yönetimin ihtiyaç duyduğu işletme içi ve işletme dışı finansal ve finansal olmayan; niceliksel, niteliksel bilgileri, gerektiği yer ve zamanda, gerekli kişilere kullanabilecekleri şekilde sürekli olarak sağlamak amacıyla kurulan, çalıştırılan sistemler bütünüdür

  Doğru Cevap: "A" İşletme Bilgi Sistemleri
  Soru Açıklaması

  İşletme Bilgi Sistemleri işletmenin para, malzeme, makine, teknoloji, bilgi, insan kaynaklarının, işletme amaçları doğrultusunda en etkin ve verimli bir biçimde kullanılmasını planlamak, örgütlemek, kontrol etmek için, yönetimin ihtiyaç duyduğu işletme içi ve işletme dışı finansal ve finansal olmayan; niceliksel, niteliksel bilgileri, gerektiği yer ve zamanda, gerekli kişilere kullanabilecekleri şekilde sürekli olarak sağlamak amacıyla kurulan, çalıştırılan sistemler bütünüdür

  Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

  17.

  Belirli bir (ya da daha fazla) amaca (ya da sonuca) ulaşabilmek için bir araya getirilmiş, aralarında ilişki bulunan kavramsal ya da fiziksel bileşenlerden meydana gelen bir bütün aşağıdakilerden hangisidir.

  Doğru Cevap: "A" Sistem
  Soru Açıklaması

  Sistem, belirli bir (ya da daha fazla) amaca (ya da sonuca) ulaşabilmek için bir araya getirilmiş, aralarında ilişki bulunan kavramsal ya da fiziksel bileşenlerden meydana gelen bir bütündür.

  Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

  18.

  Bilgi sistemleri açısından insan kaynakları iki kategoriye ayrılır. Bir bilgi sistemini kullanan ya da bilgi sistemindeki enformasyonu üreten insanlar, hangi kategoriyi oluşturmaktadır?

  Doğru Cevap: "B" Son kullanıcılar
  Soru Açıklaması

  Kullanıcı ya da istemci olarak da adlandırılan son kullanıcılar, bir bilgi sistemini kullanan ya da bilgi sistemindeki enformasyonu üreten insanlar olarak tanımlanır.

  19.
  Yürütme, çalışan bir sistem üreten fiziksel ve kavramsal kaynakların temin edilmesi ve sistemle bütünleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Yürütme süreci, sistem geliştirmenin planlama, analiz ve tasarım aşamalarından sonrasını kapsamaktadır. Sistemin yürütülmesi aşaması, donanım ve yazılım edinme, yazılım geliştirme, programları ve prosedürleri test etme, veri kaynaklarını dönüştürme ve yeni sisteme geçişte kullanılacak çeşitli dönüşüm alternatiflerini ortaya koymadan oluşmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi yürütme süreci içerisinde değerlendirilemez?
  Doğru Cevap: "C" İşletme tarafından fayda maliyet analizi yapılarak, ekonomik fizibilitenin gerçekleştirilmesi
  Soru Açıklaması
  20.

  Ağ üzerinde iletişim süresince uygulanacak kural ve veri biçimlerini düzenleyen standartlara ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "B" Protokol
  Soru Açıklaması

  Ağ üzerinde, iletişim süresince uygulanacak kural ve veri biçimlerini düzenleyen standartlara protokol denir. Ağ üzerinden iletişim kuran iki bilgisayarın aynı dili (protokol) kullanması gerekir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler