• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 15

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Ara Sınav - Deneme 15
1.

Harf, rakam, çeşitli sembol ve işaretlerle temsil edilen, ham, işlenmemiş gerçekler ya da izlenimler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Veri
Soru Açıklaması

Harf, rakam, çeşitli sembol ve işaretlerle temsil edilen, ham, işlenmemiş gerçekler ya da izlenimlere veri adı verilir.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde bilgi akışının sağlanması için kullanılan iletişim araçlarından değildir?

Doğru Cevap: "E" Tarihi geziler
Soru Açıklaması

Bilgi akışının sağlanması için kullanılan iletişim araçları; yazılı, sözlü, görsel-işitsel ve elektronik iletişim araçlarıdır. Tarihi geziler ise bu iletişim araçlarından birine dahil değildir.

3.

I. Sistem tasarımıII. Sistem analiziIII. Planlama sistem araştırmasıIV. Sistemi yürütmeYukarıda sistem geliştirmeye ilişkin faaliyetler verilmiştir. Bu faaliyetlerin sırası nasıl olmalıdır?

Doğru Cevap: "C" III-II-I-IV
Soru Açıklaması

Sistem geliştirmeye ilişkin faaliyetler planlama sistem araştırması, sistem analizi, sistem tasarımı, sistemi yürütme, sistemi kullanma ve sistemin bakımı olarak sıralanabilir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi veritabanı yönetim sistemlerinin içerdiği araç ve modüllerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Veri madenciliği
Soru Açıklaması

Veri madenciliği veri ambarlarının bir parçası olarak yer alır. Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi bilgi sistemlerinde veritabanı yönetim sistemlerinin kullanılmasının sağlayacağı üstünlüklerden biridir?

Doğru Cevap: "C" Veri tutarlılığı
Soru Açıklaması

Veri tekrarının ve tutarsızlığının kontrol edilmesi, yetkisiz erişimin sınırlandırılması, programlama dilleriyle etkili iletişim platformunun oluşturulması, sonuç çıkarmaya elverişli olması, çok kullanıcılı ara yüz olması, veriler arasındaki karmaşık ilişkilerin tanımlanması, veri tutarlılığı ve yedekleme ve kontrol fonksiyonları bilgi sistemlerinde veritabanı yönetim sistemlerinin kullanılmasının sağlayacağı üstünlüklerdendir.

6.
Aşağıdakilerden hangisi çalışma süresince tekrar kullanılabilen, bağımsız olarak planlanan, geliştirilen, yayınlanan, düzenlenen vb. taşınabilir yazılım yapıtaşlarını ve bloklarını oluşturmayı ve bu yapıtaşlarını bir araya getirerek yazılım uygulamalarını en hızlı şekilde oluşturmayı hedefleyen uygulama geliştirme yaklaşımıdır?
Doğru Cevap: "C" Bileşen tabanlı geliştirme
Soru Açıklaması
Bileşen tabanlı geliştirme, çalışma süresince tekrar kullanılabilen, bağımsız olarak planlanan, geliştirilen, yayınlanan, düzenlenen vb. taşınabilir yazılım yapıtaşlarını ve bloklarını oluşturmayı ve bu yapıtaşlarını bir araya getirerek yazılım uygulamalarını en hızlı şekilde oluşturmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma, işletmeler tarafından yaygın bir şekilde kullanılan grafiksel ara yüz ile çevrim içi sipariş kabiliyetinin bütünleştirilmesi gibi faaliyetleri gerçekleştirirken başvurulur.
7.

Şekilde verilen topoloji yerleşimi aşağıdaki ağ topolojisi türlerinden hangisini temsil etmektedir?

Doğru Cevap: "A" Veri yolu
Soru Açıklaması

Veri yolu topolojisinde istemciler şekilde de görüldüğü gibi bir iletişim hattı üstünde yer almaktadır. Doğru cevap A'dır.

8.
Aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı uygulama yazılımlarından birisidir?
Doğru Cevap: "E" Kayıt işleme sistemleri
Soru Açıklaması

Kayıt işleme sistemi, işletmelerde gerçekleşen günlük hareketleri toplayan, depolayan, düzenleyen ve sorgulayan özel amaçlı bir uygulama yazılımıdır.

9.

......, bilginin istenen amaca uygun düşmeyecek biçimde kullanılmasıdır. Piyasa araştırması sonuçlarının çarpıtılması veya bir bilginin bilinçli olarak saklanması buna örnektir.

Yukarıdaki metinde boşluğu doğru biçimde dolduran ifade aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "D" Sembolik bilgi kullanımı
Soru Açıklaması

Bilginin istenen amaca uygun düşmeyecek biçimde kullanılmasına sembolik bilgi kullanımı denir. Doğru cevap D'dir.

10.

Özümlenmemiş ve yorumlanmamış gözlemler, işlenmemiş gerçekler olarak da tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Veri
Soru Açıklaması

Özümlenmemiş ve yorumlanmamış gözlemler, işlenmemiş gerçekler olarak da tanımlanabilen kavrama "veri" denir. 

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Ara Sınav - Deneme 15
11.

Bilgi ihtiyaçlarının analizinde ihtiyaçların belirlenebilmesi için çeşitli bilgi toplama yöntemleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Seyahatler
Soru Açıklaması

Bilgi ihtiyaçlarının analizinde ihtiyaçların belirlenebilmesi için kullanılan yöntemler; kişisel görüşmeler ve mülakat, gözlemler, kayıt taramaları, anketler, ortak uygulama tasarımı ve iş süreçlerinin yeniden yapılandırması olarak sıralanabilir. Seyahatler ise bu yöntemlerden biri değildir.

12.

Sistem geliştirme ile ilgili proje bilgilerine doğrudan erişim imkânı veren araçlarına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Metodoloji araçları
Soru Açıklaması

Sistem geliştirme ile ilgili proje bilgilerine doğrudan erişim imkanı veren araçlar metodoloji araçları olarak adlandırılır.

13.

Kullanıcı Arayüzü Sağlama

Bellek Yönetimi

Tak ve Çalıştır

Çoklu Görev

Yukarıdaki seçenekler hangi yazılımın görevleri arasındadır?

Doğru Cevap: "D" İşletim Sistemleri
Soru Açıklaması

İşletim sistemi en önemli sistem yazılımıdır. İşletim sisteminin performansı, üzerinde çalıştığı donanımın ve son kullanıcının çalıştırdığı uygulamaların performansını doğrudan etkiler.

14.

Yeni sisteme gerçekte ihtiyaç var mıdır?

Sistemin gerçekleştirilmesi için neye ihtiyaç vardır?

Ne kadar süreye ihtiyaç var?

Tahmini bütçe nedir?

Yararları ve zorlukları nedir?

Yukarıdaki sorular hangi çalışmanın amaçları doğrultusunda değerlendirmeye alınır? 

Doğru Cevap: "A" Fizibilite çalışması
Soru Açıklaması

Sistemi geliştirme çalışmasının olabilirliğini araştırmak için uygulanan fizibilite çalışmasında yukarıda verilen sorular sorulmaktadır.

15.

Aşağıdakilerden hangisi işletme bilgi sistemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Piyasa bilgi sistemleri
Soru Açıklaması

Bütünsel olarak işletme bilgi sistemleri; pazarlama bilgi sistemleri, üretim bilgi sistemleri, insan kaynakları bilgi sistemleri ve muhasebe-finans bilgi sistemlerinden oluşmaktadır.

16.

Aşağıdakilerden hangisi bir problemi analiz etme ve çözüm bulma faaliyetlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Rakiplerin sistemlerini inceleyerek farklılıkları ve benzerlikleri belirlemek.
Soru Açıklaması

Bir problemi analiz etme ve çözüm bulma, aşağıdaki karşılıklı ilişkili faaliyetleri içermektedir:

  • Sistem düşüncesini kullanarak bir problemin ya da olanağın var olduğunu kabul etmek ve tanımlamak.
  • Alternatif sistem çözümleri geliştirmek ve değerlendirmek.
  • İhtiyaçları en iyi karşılayan sistem çözümünü seçmek.
  • Seçilen sistem çözümünü tasarlamak.
  • Tasarlanmış olan sistem çözümünü başarılı bir şekilde uygulamak ve değerlendirmek.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

17.

Kullanıcı Arayüzü Sağlama

Bellek Yönetimi

Tak ve Çalıştır

Çoklu Görev

Yukarıdaki seçenekler hangi yazılımın görevleri arasındadır?

Doğru Cevap: "D" İşletim Sistemleri
Soru Açıklaması

İşletim sistemi en önemli sistem yazılımıdır. İşletim sisteminin performansı, üzerinde çalıştığı donanımın ve son kullanıcının çalıştırdığı uygulamaların performansını doğrudan etkiler.

18.
Bir ağdaki bilgisayarların fiziksel organizasyonunun geometrik planlamasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Ağ Topolojisi
Soru Açıklaması
Bir ağdaki bilgisayarların fiziksel organizasyonunun geometrik planlamasına topoloji denir.
19.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde bilgi sistemlerinin kurulması ya da yenilenmesinin nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" İşletmede greve gidilmesi
Soru Açıklaması

İşletmelerde bilgi sisteminin kurulması ya da yenilenmesinin birçok nedeni olabilir. Bunlardan önemlileri, gelişen teknoloji ile daha hızlı ve ucuza mal etme, işletmenin büyümesinden dolayı bilgi işlem talebinin artması, eskiyen teknolojinin maliyetleri artırması ve bunlardan bağımsız olarak yasa ve yönetmeliklerin değişmesi olabilir. İşyerinde greve gidilmesi ise çalışanların özlük haklarıyla ilgilidir.

20.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi sistemlerinde veritabanı yönetim sistemlerinin kullanılmasının sağlayacağı üstünlüklerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Veri tekrarının ve tutarsızlığının kontrol edilmesi
Soru Açıklaması
Veri tekrarının ve tutarsızlığının kontrol edilmesi bilgi sistemlerinde veritabanı yönetim sistemlerinin kullanılmasının sağlayacağı üstünlüklerden biridir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok