• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 13

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Ara Sınav - Deneme 13
1.

Çevresiyle ya da çevresinde bulunan sistemlerle ilişkide olan, onlarla iletişim kuran ve etkileşen sistemler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Açık Sistem
Soru Açıklaması

Açık Sistem

2.
Bilgi ihtiyaçlarının analizinde, tasarlanacak sistem hizmete girdiğinde sistemden karşılaması beklenen ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Bilgi ihtiyaçlarının analizi, kullanıcının yeni sistemde görmek istediklerinin, beklentilerinin ve görmek istemediklerinin belirlenmesidir. Bu ihtiyaçlarının belirlenebilmesi için çeşitli bilgi toplama yöntemleri bulunmaktadır. Sistem ihtiyaçlarının belirlenmesinde kullanılacak en iyi yol hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sistemi kullanacak olanlarla yapılacak mülakattır.
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi bilginin elde edildiği kaynağa göre sınıflandırılmasıdır?

Doğru Cevap: "B" Dış kaynaklı bilgi – iç kaynaklı bilgi
Soru Açıklaması

Edildiği kaynağa göre bilgi, dış kaynaklı bilgi ve iç kaynaklı bilgi olmak üzere iki çeşittir. Dış bilgi işletmenin çevresinden sağlanan her türlü bilgiyken, işletmenin içinden elde edilen bilgiler iç kaynaklı bilgilerdir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi alternatif sistem kurma yaklaşımları arasında değildir?

Doğru Cevap: "A" Program geliştirme
Soru Açıklaması

Alternatif sistem kurma yaklaşımları arasında, geleneksel sistem geliştirme yaşam döngüsü,  prototipleme, uygulama yazılım paketleri, son kullanıcı geliştirme, bilgisayar destekli yazılım mühendisliği (CASE- Computer Aided Software Engineering) ve nesne yönelimli yaklaşım bulunmaktadır.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

5.
Açık sistemde sistemin çevresiyle ilişkisi sırasında sistemden çevreye doğru olan akışa ya da sistemden çevresine ihraç edilen unsura ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Çıktı
Soru Açıklaması
Açık sistemde sistemin çevresiyle ilişkisi sırasında sistemden çevreye doğru olan akışa ya da sistemden çevresine ihraç edilen unsura çıktı adı verilir.
6.
Aşağıdakilerden hangisi veri işleme sürecinde gerçekleştirilen faaliyetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ödeme
Soru Açıklaması
Veri işleme sürecinde gerçekleştirilen faaliyetler şunlardır: • Kaydetme • Sınıflama • Sıralama • Hesaplama • Özetleme • Çoğaltma • Saklama • Erişme • İletme
7.

“Kişisel anlamda düzenlenmiş enformasyondur.”

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "A" Bilgi
Soru Açıklaması

Bilgi

8.
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi nesneler üzerinde kontrol veya nesneler arasındaki veri akışının gösterildiği diyagramdır?
Doğru Cevap: "A" Faaliyet diyagramları
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bilgi sisteminin görevlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Ücret analizi
Soru Açıklaması
İnsan kaynakları bilgi sisteminin görevlerinden biri ücret analizidir.
10.
Yazılımlar işlevleri itibariyle uygulama yazılımları ve sistem yazılımları olarak iki başlık altında ele alınabilir. Uygulama yazılımları son kullanıcıların bilgi işlem ihtiyaçlarını gidermek üzere tasarlanmış bilgisayar programlarıdır. Sistem yazılımlarıysa uygulama yazılımlarının bilgisayarda çalıştırılmasını sağlayan  yazılım türüdür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sistem yazılımlarına örnektir?
Doğru Cevap: "A" İşletim sistemleri
Soru Açıklaması

İşletim sistemleri sistem yazılımlarına örnektir. Doğru cevap A'dır.

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Ara Sınav - Deneme 13
11.

Aşağıdakilerden hangisi bilgi sistemlerinde veri tabanı yönetim sistemlerinin kullanılmasının sağlayacağı üstünlüklerden değildir?

Doğru Cevap: "C" Bilgisayarı hızlandırması
Soru Açıklaması

Bilgisayarı hızlandırması veri tabanı yönetim sistemlerinin avantajlarından birisi değildir. Veri tabanı yönetim sistemi son kullanıcının işlerini kolaylaştırır ve hızlandırır, ancak bilgisayarı hızlandırması söz konusu değildir.

12.

Bilgisayar destekli yazılım mühendisliğinde (CASE), diyagramlar, formlar ve raporlardaki eksik, tutarsız ya da doğru olmayan tanımlamaları otomatik olarak kontrol eden araçlar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Analiz ve kontrol araçları
Soru Açıklaması

Analiz ve kontrol araçları adından da anlaşılacağı üzere diyagram, form ve raporlardaki hataları otomatik olarak kontrol eden araçlardır.

13.
Amaçlanan sonuca ulaşabilmek için, mevcut olanak ve koşullarda mümkün olabilecek farklı davranış biçimleri içinden en uygun görüneni seçme işlemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Karar Verme
Soru Açıklaması
Amaçlanan sonuca ulaşabilmek için, mevcut olanak ve koşullarda mümkün olabilecek farklı davranış biçimleri içinden en uygun görüneni seçme işlemine karar verme denir.
14.
Kullanıcıların, bilgi sistemi uzmanlarından sadece danışmanlık yardımı alarak, kendi bilgi sistemini geliştirmesi faaliyetine son kullanıcı geliştirme denilmektedir.Aşağıdakilerden hangisi bir son kullanıcı geliştirme faaliyetidir?
Doğru Cevap: "C" İşletme muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi için kullanılan yazılım paketinin değiştirilmesi
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi bilgi kaynaklarının belirlenmesi ve tanımlanması için gerekli adımlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Bilginin satılması
Soru Açıklaması

İşletmelerde bilgi kaynaklarının belirlenmesi ve tanımlanması bilginin sınıflandırılmasını içermektedir. Bu ilk adımı izleyen adımlarsa bilginin çeşitli yaklaşımlarla edinilmesi, depolanması, yayılması, kullanılması, uygulanması, son olarak bilginin değerlendirilmesi ve ölçülmesi biçimindedir. Ancak bilginin satılması işletme için yanlıştır ve zararlı olacaktır.

16.
Aşağıdaki sistem dönüşüm stratejilerinden hangisi yeni sistemin parça parça uygulamaya konmasıdır?
Doğru Cevap: "A" Aşamalı strateji
Soru Açıklaması
Aşamalı strateji ile yeni sistemin parça parça uygulamaya konmasıdır.
17.

Genellikle işletme içinde tanımlanmış, sınıflanmış, düzenlenmiş, farklı ortamlarda ve yerlerde bulunan bilgiye nasıl ulaşılacağını ortaya koymak amacıyla hazırlanan; bilginin bulunduğu yeri gösteren, fakat bilgiyi içermeyen; bilgi deposu değil, bilgininin nerede olduğunu gösteren bir rehber olan; tipik olarak, bilgileri ve veritabanlarını olduğu kadar, bilgiyle ilişkili insanları da gösteren, bu nedenle örtülü bilgiye erişimi sağlayan en önemli araç olan; işletmelerdeki bireylere, bir konuda uzmanlığa ihtiyaç duyduklarında gidecekleri yeri gösteren araç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Bilgi haritası
Soru Açıklaması

Bilgi haritaları, çeşitli metinler, rakamlar, şekiller, semboller kullanılarak hazırlanan, bilgi kaynaklarıyla bilgiye ihtiyaç duyanlar arasındaki bağlantıyı sağlayan bir erişim aracıdır.

İşletmenin bilgi kaynaklarının bir haritasının çıkarılması işi, bilgi kaynaklarını düzenleme sürecinin en önemli parçasını oluşturur. Bilgi haritaları, genellikle işletme içinde tanımlanmış, sınıflanmış, düzenlenmiş, farklı ortamlarda ve yerlerde bulunan bilgiye nasıl ulaşılacağını ortaya koymak amacıyla hazırlanır. Bilgi haritaları, bilginin bulunduğu yeri gösterir, fakat bilgiyi içermez. Bilgi haritası, bilgi deposu değil, bilgininin nerede olduğunu gösteren rehberdir. Bilgi haritaları, tipik olarak, bilgileri ve veritabanlarını olduğu kadar, bilgiyle ilişkili insanları da gösterir. Bu nedenle bilgi haritaları, örtülü bilgiye erişimi sağlayan en önemli araçtır. İşletmelerdeki bireylere, bir konuda uzmanlığa ihtiyaç duyduklarında gidecekleri yeri gösterir.

Bilgi haritası işletmede hangi bilginin var olduğunu, nerede bulunduğunu gösterdiği için, işletmedeki bilgi birikimini değerlendirmede yararlanılabilecek güçlü yönleri, giderilmesi gereken boşlukları açığa çıkarmak için, bir araç olarak da kullanılabilir.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

18.

Klavye

Fare

Mikrofon

Tarayıcı

Kamera

Yukarıdaki seçenekler bilgisayarın hangi bileşenlerine aittir?

Doğru Cevap: "A" Girdi aygıtları
Soru Açıklaması

Çözüm: Dış ortamdan verilerin alınmasını ve bilgisayara aktarılmasını sağlayan donanımlar, girdi aygıtları olarak tanımlanır. Klavye, fare, mikrofon, tarayıcı, kamera, parmak izi okuyucu ve benzeri aygıtlar, günlük hayatta hepimizin sıkça kullandığı girdi aygıtları olarak sıralanabilir. Günlük hayatta yaygın olarak kullanılan çıktı aygıtları arasında monitör, yazıcı, hoparlör ve çizici örnek verilebilir. Merkezi işlem birimleri, diyot, transistör gibi elektronik elemanlarla bunların birbirine bağlandığı karmaşık devrelerden oluşan elektronik yongalardır. Depolama aygıtları dâhili belleğin aksine, kalıcı olarak veri saklama amacıyla kullanılan donanımlardır. Genellikle bilgisayarın içinde kullandığımız sabit disk, katı hal cihazlar (solid state device) ikincil bellek olarak da adlandırılırlar. Günlük hayatta sıkça kullandığımız diğer depolama aygıtlarıysa taşınabilir bellekler ve cihazlardır. Bunlara CD, DVD ve Blu-ray disk ortamları ve bunları okumakta ve yazmakta kullandığımız aygıtlar, USB flash sürücüler örnek verilebilir. Bilgi sistemlerinde büyük verileri yedeklemek için manyetik bant ve sürücüler depolama aygıtı olarak kullanılmaktadır. Birincil bellek olarak da adlandırılan dâhili bellek birimi, fiziksel olarak, merkezi işlem birimine yakın olarak konumlandırılır. Merkezi işlem biriminde işlenecek bilgi ve komutlar bellekte saklanır. Dâhili belleğin büyük bir kısmı rastgele erişimli bellek olarak adlandırılan, veri ve komutların depolandığı, silinip yeniden yazılabilen bellek biriminden oluşur. Dâhili belleğin nispeten küçük bir bölümünü oluşturan, açılışta bilgisayarın ihtiyaç duyduğu komutları barındıran, silinemez bilgileri içeren bellek bölümüne sadece okunabilir bellek adı verilir. Merkezi işlem birimi ve dâhili bellek birimleri, bilgisayarların tüm hayati parçalarının yer aldığı anakart adı verilen merkezi devre kartı üzerinde yer alırlar.

19.
Çalışma süresince tekrar kullanılabilen, bağımsız olarak planlanan, geliştirilen, yayınlanan, düzenlenen, taşınabilir yazılım yapıtaşlarını ve bloklarını oluşturmayı ve bu yapıtaşlarını bir araya getirerek yazılım uygulamalarını en hızlı şekilde oluşturmayı hedefleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bileşen tabanlı geliştirme
Soru Açıklaması
20.

Sistem geliştirmede kullanılan ve sistemin grafiksel olarak gösterimine imkan sağlayan araçlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Veri akış diyagramları
Soru Açıklaması

Veri akış diyagramları, sistem geliştirmede kullanılan ve sistemin grafiksel olarak gösterimine imkan sağlayan çok yaygın bir araçtır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler