• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 12

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Ara Sınav - Deneme 12
1.

Aşağıda kapalı bilgi ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Kolayca düzenlenebilir ve genelleştirilebilir
Soru Açıklaması

Kapalı bilgi içgüdüsel biçimde elde edinildiği için belirli kurallara ya da unsurlara ayrılamaz. Bu nedenle ifade edilebilmesi ve yazılı biçime dökülüp farklı durumlar için genellenmesi zordur. Doğru cevap E.

2.

Aşağıdakilerden hangisi yapısal işleyiş açısından iletişim biçimlerinden biridir?

Doğru Cevap: "E" Biçimsel iletişim
Soru Açıklaması

Yapısal işleyiş açısından iletişim, biçimsel iletişim ve biçimsel olmayan iletişim biçiminde ikiye ayrılır. Dikey, yatay ve çapraz iletişim ise mesajın akış yönü açısından sınıflandırılmasıdır.

3.
Bileşen tabanlı geliştirme, çalışma süresince tekrar kullanılabilen, bağımsız olarak planlanan, geliştirilen, yayınlanan, düzenlenen vb. taşınabilir yazılım yapıtaşlarını ve bloklarını oluşturmayı ve bu yapıtaşlarını bir araya getirerek yazılım uygulamalarını en hızlı şekilde oluşturmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Bileşen tabanlı geliştirme yaklaşımında iki temel süreç vardır: Yeniden kullanım amaçlı bileşen oluşturma ve hazır bileşenlerden ürün oluşturma. İşletmeler aşağıda yer alan örneklerden hangisinde bileşen tabanlı geliştirme gerçekleştirmiştir?
Doğru Cevap: "E" Kimlik bilgisi, hasta rapor bilgisi, hastalık öyküsü gibi yazılım parçalarının bir araya getirilerek kullanılması
Soru Açıklaması
4.
 • Bakım
 • Destek
 • Ergonomi
 • Esneklik
 • Etkililik
 • Yukarıda verilenlerden hangileri yazılım değerlendirme faktörleri arasındadır?

  Doğru Cevap: "E" I, IV ve V
  Soru Açıklaması

  Destek ve ergonomi donanım değerlendirme faktörleri arasında yer alırken; bakım, esneklik ve etkililik ise yazılım değerlendirme faktörleri arasında yer alır. Doğru cevap E'dir.

  5.
  Bilgi sistemi personeli ve bir kullanıcı grubuyla 4 saatten 1 haftaya kadar süren bir yada birden fazla çalışma oturumuna ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "B" Ortak uygulama tasarımı
  Soru Açıklaması
  Ortak uygulama tasarımı(JAD); Bilgi sistemi personeli ve bir kullanıcı grubuyla 4 saatten 1 haftaya kadar süren bir yada birden fazla çalışma oturumuna denir.
  6.

  Kullanıcılara yeni yöntemlerle anlaşılabilir ve faydalı olan verileri özetlemek ve veriler arasındaki beklenmeyen ilişkileri bulmak için, büyük ölçekli gözlemsel veri kümelerinin analiz edilmesine ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "B" Veri madenciliği
  Soru Açıklaması

  İşletmelerde her düzey karar vericinin karar vermede ihtiyaç duyabileceği iç ve dış veri kaynaklarını birleştiren geniş veritabanlarına veri ambarı denir. OLAP (Online Analytical Processing – Çevrimiçi Analitik İşleme) enformasyonun çeşitli açıdan görünüşlerine hızlı ve etkileşimli ulaşımı sağlayan yazılım teknolojisidir. Normalleştirme veri kayıplarını engellemek, verinin tekrarını azaltmak, silme, güncelleme ve ekleme işlemlerinde ortaya çıkabilecek zorlukları en aza indirmek için gerçekleştirilen düzenlemeler olarak tanımlanabilir. Veri sözlüğü, “veri hakkında veri” ya da üstveri (metadata) olarak adlandırılan, tablo ismi, veri ilişki ve kısıtlamaları, alan türleri, indeks verileri gibi veritabanı hakkındaki bilgileri içeren veritabanı bileşenidir.

  7.

  Aşağıdakilerden hangisi bir ağdaki bilgisayarların fiziksel organizasyonunun geometrik planlamasını ifade eden bir terimdir?

  Doğru Cevap: "B" Topoloji
  Soru Açıklaması

  Topoloji; bir ağdaki bilgisayarların fiziksel organizasyonunun geometrik planlamasını ifade eden bir terimdir.

  8.

  Fizibilite çalışmasında önerilen sistem çözümü için hangi fizibilite boyutunun dikkate alınması gerekir?

  Doğru Cevap: "A" Çizelgeleme
  Soru Açıklaması

  Fizibilite çalışmasında önerilen sistem çözümü için genellikle teknik, operasyonel, çizelgeleme ve ekonomik olmak üzere dört fizibilite boyutunun dikkate alınması gerekir.

  9.

  Bir dinleyicinin kolayca anlayabileceği, görsel çekiciliği olan grafik ve şemaların oluşturulmasını sağlayan uygulama yazılımları aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Sunum programları
  Soru Açıklaması

  Sunum programları; bir dinleyicinin kolayca anlayabileceği, görsel çekiciliği olan grafik ve şemaların oluşturulmasını sağlayan uygulama yazılımlarıdır.

  10.

  Ağ üzerinde iletişim süresince uygulanacak kural ve veri biçimlerini düzenleyen standartlara ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "D" Protokol
  Soru Açıklaması

  -

  logo
  İşletme Bilgi Sistemleri
  Ara Sınav - Deneme 12
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi girdi aygıtlarından biri değildir?
  Doğru Cevap: "C" Monitör
  Soru Açıklaması
  Klavye, fare, mikrofon, taray›c›, kamera, parmak izi okuyucu ve benzeri aygıtlar girdi aygıtlarına örnek verilebilir. Monitör çıktı aygıtlarından biridir.
  12.

  Genelde tek yönlü bir bilgi akışının söz konusu olduğu, konuşmacıyla dinleyicilerin karşılıklı iletişimde bulunmadığı sözlü iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Konferans
  Soru Açıklaması

  Konferans ve seminerler, işletme çalışanlarını herhangi bir konuda aydınlatmak amacıyla gerçekleştirilen ve geniş bir dinleyici kitlesine hitap ederek, bilgi akışını sözlü olarak sağlayan araçlardır.

  13.

  Aşağıdakilerden hangisi geleneksel dosya işleme sistemlerinin sakıncalarından biri değildir?

  Doğru Cevap: "A" Yetkisiz erişim sınırlandırılması
  Soru Açıklaması

  Yetkisiz erişimin sınırlandırılması veritabanı yönetim sistemlerinin bir üstünlüğüdür. Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

  14.
  Aşağıdakilerden hangisi sistemin yürütülmesi aşamasında gerçekleştirilen faaliyetlerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "A" Arayüz tasarımı
  Soru Açıklaması
  Sistemin yürütülmesi aşaması, donanım ve yazılım edinme, yazılım geliştirme, programları ve prosedürleri test etme, veri kaynaklarını dönüştürme ve yeni sisteme geçişte kullanılacak çeşitli dönüşüm alternatiflerini ortaya koymadan oluşmaktadır.
  15.

  Veritabanlarında aynı anda verileri okuyan, güncelleyen çok sayıda sorguların çalışması gerektiği durumlarda ortaya çıkabilecek tutarsızlıkların çözümü için geliştirilmiş mekanizmalara ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "D" Eşzamanlı işlem kontrolü
  Soru Açıklaması

  Veri sözlüğü, “veri hakkında veri” ya da üstveri (metadata) olarak adlandırılan, tablo ismi, veri ilişki ve kısıtlamaları, alan türleri, indeks verileri gibi veritabanı hakkındaki bilgileri içeren veritabanı bileşenidir. Kullanıcı yetkilendirme, veriye erişim, düzenleme ve yapılandırmaya yönelik kullanıcı rollerinin tanımlanması işlemidir. Bu sayede veri güvenliğinin sağlanması ve izlenmesi mümkün olabilmektedir. Yedekleme ve kurtarma hizmetleri meydana gelebilecek bir arıza ya da hata durumunda verinin geri getirilmesi ile ilgili servislerdir. Rapor üreteçleri bilgi sistemlerinin farklı tür ve formattaki rapor ihtiyaçlarını karşılayan VTYS hizmetleridir.

  16.
  “Nakit hesaplarını yönetme” iş süreci aşağıdaki faaliyet alanlarından hangisine ilişkin olarak verilmiş bir örnektir?
  Doğru Cevap: "C" Muhasebe ve Finans
  Soru Açıklaması
  17.

  Problemin tanımından geliştirilen sistemin işletilmesine kadar geçen süre içerisinde gerçekleştirilecek olan bütün faaliyetlerin ne zaman başlayıp biteceğini gösteren çizelgeye ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "B" Gantt
  Soru Açıklaması

  Gantt çizelgesi problemin tanımından geliştirilen sistemin işletilmesine kadar geçen süre içerisinde gerçekleştirilecek olan bütün faaliyetlerin ne zaman başlayıp biteceğini gösterir.

  18.

  Bilgi sistemleri açısından insan kaynakları iki kategoriye ayrılır. Bir bilgi sistemini kullanan ya da bilgi sistemindeki enformasyonu üreten insanlar, hangi kategoriyi oluşturmaktadır?

  Doğru Cevap: "B" Son kullanıcılar
  Soru Açıklaması

  Kullanıcı ya da istemci olarak da adlandırılan son kullanıcılar, bir bilgi sistemini kullanan ya da bilgi sistemindeki enformasyonu üreten insanlar olarak tanımlanır.

  19.
  "Belirlenen zaman kısıtları içerisinde sistemi yürütmek mümkün olacak mı?" sorusuyla ilişkili olan fizibilite boyutu aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Çizelgeleme fizibilitesi
  Soru Açıklaması
  Çizelgeleme fizibilitesi ; Belirlenen zaman kısıtları içerisinde sistemi yürütmek mümkün olacak mı?" sorusuyla ilişkilidir.
  20.

  Mesajı alan kişinin algılamasının değişmesi ve yargısı üzerinde etki yapmayı hedefleyen kavrama ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "C" Enformasyon
  Soru Açıklaması

  Mesajı alan kişinin algılamasının değişmesi ve yargısı üzerinde etki yapmayı hedefleyen kavrama "enformasyon" adı verilir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler