• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 1

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Ara Sınav - Deneme 1
1.

İşletmelerin bilgi üretmesini, elde etmesini, geliştirmesini, kullanmasını, saklamasını, paylaşmasını, bunları iş görenlere dolayısıyla iş süreçlerine aktarmasını ve işletmede katma değer oluşturulmasını sağlamaya yönelik gayretler bütünü olarak tanımlanan sürece ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Bilgi yönetimi
Soru Açıklaması

İşletmelerin bilgi üretmesini, elde etmesini, geliştirmesini, kullanmasını, saklamasını, paylaşmasını, bunları iş görenlere dolayısıyla iş süreçlerine aktarmasını ve işletmede katma değer oluşturulmasını sağlamaya yönelik gayretler bütünü olarak tanımlanan sürece bilgi yönetimi adı verilir.

2.
Bir işletme için geliştirilen sistemin uygulamaya konulması aşamasında aşağıdakilerden hangisi dönüşüm yöntemi olarak kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" Tersine
Soru Açıklaması
3.

İşletmenin tanımında aşağıdakilerden hangi üretim ögesi bulunmamaktadır?

Doğru Cevap: "A" Otomotiv
Soru Açıklaması

Otomotiv

4.

I. Pazarlama Bilgi Sistemleri

II. Üretim Bilgi Sistemleri

III. İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri

IV. Muhasebe/Finans Bilgi Sistemleri

V. Müşteri İlişkileri Bilgi Sistemleri

Yukarıdaki seçeneklerden hangileri işletme bilgi sistemlerini oluşturmaktadır?

Doğru Cevap: "D" I-II-III-IV
Soru Açıklaması

Pazarlama bilgi sistemleri, bir işletmenin pazarlamayla ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması, gerekli araştırmaların yapılması, analizi ve değerlendirmesini kapsayan sistemlerdir. Üretim bilgi sistemleri, ürün ve hizmetlerin üretim sürecindeki planlama ve kontrolüne ilişkin tüm işlemleri kapsayacak bilgilerin üretilmesinden, gerekli kişi ve birimlere iletilmesinden sorumlu olan bilgi sistemleridir. İnsan kaynakları bilgi sistemleri, işletmelerin insan kaynaklarına (çalışlanlarına) ilişkin bilgileri elde etmesi, depolaması, analiz etmesi, güncelleştirmesi, stratejik ve yönetsel kararların verilmesine yardımcı olacak biçime dönüştürmesi ve dağıtmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayan bilgi sistemleridir. Muhasebe Finans bilgi sistemi, işletmenin varlıkları ve bu varlıkların kaynakları olan sermaye ve borçlar üzerinde değişmeye neden olan finansal nitelikli işlemlere ait verileri toplayan, toplanan veriler üzerinde işlem uygulayarak sonunda bilgiye dönüştüren ve ortaya çıkan bilgileri raporlayarak ilgili kişi ve birimlere ileten bilgi sistemleridir.

5.
İşletmelerin bilgi üretmesini, elde etmesini, geliştirmesini, kullanmasını, saklamasını, paylaşmasını, bunları işgörenlere dolayısıyla iş süreçlerine aktarmasını ve işletmede katma değer oluşturmasını sağlamaya yönelik gayretler bütünü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bilgi yönetimi
Soru Açıklaması
Bilgi yönetimi, işletmelerin bilgi üretmesini, elde etmesini, geliştirmesini, kullanmasını, saklamasını, paylaşmasını, bunları işgörenlere dolayısıyla iş süreçlerine aktarmasını ve işletmede katma değer oluşturmasını sağlamaya yönelik gayretler bütünü olarak tanımlanabilir.
6.

Aşağıdakilerden hangisi işletme bilgi sistemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Halkla ilişkiler
Soru Açıklaması

Pazarlama, üretim, insan kaynakları ve muhasebe, işletme bilgi sistemlerini oluşturmaktadır.

7.

Aşağıdakilerden hangisi ‘soğuk duş’ yaklaşımı olarak da ifade edilmektedir?

Doğru Cevap: "D" Doğrudan dönüşüm
Soru Açıklaması

Doğrudan dönüşüm stratejisi, direkt yaklaşım ya da soğuk duş yaklaşımı olarak da adlandırılmaktadır.

8.

Ağ üzerinde iletişim süresince uygulanacak kural ve veri biçimlerini düzenleyen standartlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Protokol
Soru Açıklaması

Ağ üzerinde, iletişim süresince uygulanacak kural ve veri biçimlerini düzenleyen standartlara protokol denir. Ağ üzerinden iletişim kuran iki bilgisayarın aynı dili (protokol) kullanması gerekir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi nesne yönelimli yaklaşımın özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sistem geliştirme yaşam döngüsü aşamalarında adım adım yaklaşımı benimser.
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi sistemi yürütme faaliyetlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Veritabanı tasarımı
Soru Açıklaması

Veritabanı tasarımı, sistem tasarımı aşamasının bir faaliyetidir. Doğru cevap C'dir.

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Ara Sınav - Deneme 1
11.

Kullanıcıların tüm bilgi sistemini test verileriyle test etmelerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Alfa testi
Soru Açıklaması

Kullanıcıların tüm bilgi sistemini test verileriyle test etmelerine alfa testi denir.

12.

Bilgi yönetiminin adımları sıralandığında aşağıdekilerden hangisi ilk sırada yer alır? 

Doğru Cevap: "C" Bilgi kaynaklarının belirlenmesi ve tanımlanması
Soru Açıklaması

Bilgi yönetiminin adımları sırası ile; bilgi kaynaklarının belirlenmesi ve tanımlanması ve bilginin sınıflandırılması, bilginin çeşitli yaklaşımlarla edinilmesi, depolanması, yayılması, kullanılması, uygulanması ve son olarak bilginin değerlendirilmesi ve ölçülmesidir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi fizibilite çalışmasında önerilen sistem çözümü için dikkate alınması gereken fizibilite boyutu değildir?

Doğru Cevap: "E" Kültürel fizibilite
Soru Açıklaması

Fizibilite çalışmasında önerilen sistem çözümü için genellikle teknik, Operasyonel, çizelgeleme ve ekonomik olmak üzere dört fizibilite boyutunun dikkate alınması gerekmektedir. Kültürel fizibilite ise bunlara dahil değildir.

14.
 • Açık Bilgiden Açık Bilgiye                       A. Birleştirme
 • Açık Bilgiden Kapalı Bilgiye                    B. Dışsallaştırma
 • Kapalı Bilgiden Açık Bilgiye                    C. İçselleştirme
 • Kapalı Bilgiden Kapalı Bilgiye                 D. Sosyalleştirme
 • Yukarıda açık ve kapalı bilgi türlerinin dönüştürülmesi ile ilgili verilen kavramların doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir?

  Doğru Cevap: "C" I-A, II-C, III-B, IV-D
  Soru Açıklaması

  Tablodan görüldüğü gibi doğru cevap C'dir.

  15.

  Problemin tanımından geliştirilen sistemin işletilmesine kadar geçen süre içerisinde gerçekleştirilecek olan bütün faaliyetlerin ne zaman başlayıp biteceğini gösteren çizelgeye ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "B" Gantt
  Soru Açıklaması

  Gantt çizelgesi problemin tanımından geliştirilen sistemin işletilmesine kadar geçen süre içerisinde gerçekleştirilecek olan bütün faaliyetlerin ne zaman başlayıp biteceğini gösterir.

  16.

  Aşağıdakilerden hangisi doğru zamanda, doğru yerden, en ekonomik şekilde sağlanabilmesi ve doğru biçimde işletme amaçlarına yönlendirilebilmesi için bilgiye ihtiyaç duyulan geleneksel üretim faktörlerinden biri değildir?

  Doğru Cevap: "A" Toprak
  Soru Açıklaması

  Sermaye, hammadde, enerji ve işgücü olarak sıralanabilen geleneksel üretim faktörlerinin doğru zamanda, doğru yerden, en ekonomik şekilde sağlanabilmesi ve doğru biçimde işletme amaçlarına yönlendirilebilmesi için bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır

  Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

  17.
  Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıların değerlendirme yapması için hızlı ve ucuz bir şekilde deneysel bir sistemin kurulmasıdır?
  Doğru Cevap: "B" Prototip üretme
  Soru Açıklaması
  Prototip üretme, kullanıcıların değerlendirme yapması için hızlı ve ucuz bir şekilde deneysel bir sistemi kurulmasıdır.
  18.

  Aşağıdakilerden hangisi yapısal işleyiş açısından iletişim biçimlerinden biridir?

  Doğru Cevap: "E" Biçimsel iletişim
  Soru Açıklaması

  Yapısal işleyiş açısından iletişim, biçimsel iletişim ve biçimsel olmayan iletişim biçiminde ikiye ayrılır. Dikey, yatay ve çapraz iletişim ise mesajın akış yönü açısından sınıflandırılmasıdır. İşletmenin amaçları doğrultusunda, belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen iletişim türü olan biçimsel iletişim yapısal işleyiş açısından iletişim biçimidir.

  19.

  Aşağıdakilerden hangisi bir bilgi sisteminin, faaliyetlerini sürdürebilmesi için bağımlı olduğu temel bileşenlerden biri değildir?

  Doğru Cevap: "A" Yasalara (düzenleyici kurallara)
  Soru Açıklaması

  Bir bilgi sistemi, faaliyetlerini sürdürebilmesi için insan kaynaklarına (son kullanıcı ve bilgi teknolojisi uzmanına), donanıma (bilgisayar ve ortama), yazılıma (programlar ve prosedürlere), veri kaynaklarına (veri ve bilgi tabanına) ve ağlara (iletişim ortam ve ağ desteğine) bağımlıdır. Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

  20.
  Ağ üzerinde hedefe gönderilecek bir verinin iletişim paketi haline getirildiği katman aşağıdakilerden hangidir?
  Doğru Cevap: "D" İnternet Katmanı
  Soru Açıklaması
  Paketlem sürecinin inter net katmanında ağ üzerinde hedefe gönderilecek bir verinin iletişim paketi haline getirilir.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler