İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 Ünite 1 : İş Hukuku Hakkında Genel Bilgiler ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Uygulama Alanı
 Ünite 2 : İş Sözleşmesi, İş Sözleşmesinin Unsurları, Türleri, Yapılması ve İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar
 Ünite 3 : İş İlişkisinin Ücret, Zaman ve Kişiler Bakımından Düzenlenmesi
 Ünite 4 : İş İlişkisinin Sona Ermesi Ve Sonuçları
 Ünite 5 : Sendikal Örgütlenme, Sendika Üyeliği ve Sendikaların Faaliyetleri
 Ünite 6 : Toplu İş Sözleşmesi-Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Uyuşmazlıkların Çözümü
 Ünite 7 : Sosyal Güvenlik Hukuku Hakkında Genel Bilgiler ve Ülkemizde Sosyal Güvenlik Hizmetlerinin Kurumsal Yapısı
 Ünite 8 : Sosyal Sigorta Kolları

UYARILAR

Güz Dönemi (Vize) Sınavında İlk 4 Ünite’den Sorumlusunuz.

Bahar Dönemi (Final) Sınavında 8 Ünite’den Sorumlusunuz.