İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

 Ünite 1 : İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi
 Ünite 2 : İnsan Kaynakları Planlaması, İş Analizi ve İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi
 Ünite 3 : İnsan Kaynağı Bulma ve Seçme
 Ünite 4 : İşe Alıştırma ve İnsan Kaynağı Eğitimi
 Ünite 5 : Performans Değerleme ve Kariyer Yönetimi
 Ünite 6 : İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi
 Ünite 7 : Disiplin
 Ünite 8 : Çalışma İlişkileri

UYARILAR

Güz Dönemi (Vize) Sınavında İlk 4 Ünite’den Sorumlusunuz.

Bahar Dönemi (Final) Sınavında 8 Ünite’den Sorumlusunuz.