• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 20

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 20
1.
Yapılan araştırmalara göre aşağıdakilerden hangisi yeni işe başlayanların öncelikle merak ettiği konular yerine, deneymli çalışanların ilgileneceği konulara örnektir?
Doğru Cevap: "D" Müşteri ilişkileri
Soru Açıklaması
İşe alıştırma programı kapsamında neler aktarılması gerektiği konusunda yapılan bir araştırmada, işe yeni başlayanların merak ettiği, konular şu şekilde belirlenmiştir: • Çalışanın alışılmış günlük iş yaşantısı • Çalışana sağlanan çeşitli çıkarlar ve hizmetler • Çalışan (personel) politikaları • İşgüvenliği • İşletme örgütü ve eylemleri • İşetmenin mal ve hizmetleri • İşletmenin politikası ve geçmişi Müşteri hizmetleri ise bu konular arasında yer almamaktadır.
2.

“Yöneticilerin bireysel çalışanları belli bir tür performans standardına göre sıralamaları sağlanır ve sonrada bireylerin sadece belli bir yüzdesinin verili bir performans kategorisine düşmesine izin verilir.” Bu bilgiyi içeren yöntem hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Zorunlu dağılım yöntemi
Soru Açıklaması

Zorunlu dağılım yönteminde, yöneticilerin bireysel çalışanları belli bir tür performans standardına göre sıralamaları sağlanır ve sonrada bireylerin sadece belli bir yüzdesinin verili bir performans kategorisine düşmesine izin verilir (örneğin, ‘üstün” olarak sınıflandırma). Bu yöntem yöneticilerin geriye dönüp bireysel performansları, diğer çalışanlarla yeniden karşılaştırma yapmasını gerektirir.

3.
Cevap: Yöneticinin, astının performansını işbaşında düzenli olarak gözden geçirmesini ve bu konuda gerekli yönlendirmeler yapmasını içeren bir dizi faaliyete ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Koçluk
Soru Açıklaması
Cevap: Yöneticinin, astının performansını işbaşında düzenli olarak gözden geçirmesini ve bu konuda gerekli yönlendirmeler yapmasını içeren bir dizi faaliyet, koçluk olarak adlandırılmaktadır. Koç’lar bireylerin kariyer planları yapmasında yardımcı olurlar. Çalışanların örgüt içinde yükselmeleri için hangi yetenek ve becerilerini geliştirmeleri gerektiğini anlamalarını sağlarlar.
4.
Aşağıdakilerden hangisi kariyer gelişimi sırasında yatay ve dikey fırsatlardan yararlanılması anlamına gelen kariyer yolunu ifade eder? 
Doğru Cevap: "C" Ağ kariyer yolu  
Soru Açıklaması
Doğru Cevap: C'dir.
5.
Aşağıdaki hangisi işi yapan bireye dair ücret sistemlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Bilgiye- beceriye ve yetkinliğe dayalı ücret sistemi
Soru Açıklaması
Bilgiye-beceriye dayalı ücret sistemlerinde personele hâlen yapmakta oldukları işler için değil, kullanabildikleri bilginin ve becerinin miktarına, tipine ve derinliğine göre ücret ödenir. Bir bireyin performansını sağlayan bilgisini, becerisini ve davranışlarını içeren sergilenebilir özellikleri de yetkinlik kavramıyla açıklanabilir.
6.
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları fonksiyonları otomasyonunun insan kaynakları bölümüne sağladığı yararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İş tanımlarının doğru yapılması
Soru Açıklaması
İş tanımlarının doğru yapılması, insan kaynağı talebinin tahmin edilmesinde kullanılan bir gereçtir. Dolayısıyla insan kaynakları fonksiyonları otomasyonunun insan kaynakları bölümüne sağladığı faydalardan biri değildir.
7.

Düzeltici disiplin faaliyetinin hedefi nedir?

Doğru Cevap: "B" Kuralların dışına çıkan personelin davranışının en kısa zamanda düzeltilmesi
Soru Açıklaması

Düzeltici disiplin faaliyetinin hedefi, kuralların dışına çıkan personelin davranışının en kısa zamanda düzeltilmesidir.

8.
Sendikalı olan işletmelerde işverenler tek yanlı olarak hareket etmezler çalışanları etkileyen kararları alırken önce sendika yetkililerine danışırlar burada insan kaynaklarının uyguladığı politikalar ve uygulamalar ile sendikayla yapılan toplu iş sözleşmesi arsında bir ilişki vardır bu ilişki nasıl açıklanır?
Doğru Cevap: "C" İnsan kaynaklarının politikaları ve uygulamaları ile sendika ile yapılan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin birbiri ile uygunluğu sağlanmalıdır.
Soru Açıklaması

Sendikalı işletmelerde işverenler, tek yanlı olarak hareket etmek yerine çalışanlarını etkileyen kararları almadan önce sendika yetkililerine danışmaktadır. Aynı zamanda, işçileri etkileyen insan kaynakları politikalarının ve uygulamalarının sendikayla yapılan toplu iş sözleşmesi hükümlerine uygunluğunu sağlamak zorunludur.

9.

Üçüncü grup suçlar olarak adlandırılan ağır suçlarda suçun ilk defa gerçekleşmesi durumunda suç karşılığı verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İşten çıkarma
Soru Açıklaması

Ağır suçlar, personelin davranışlarını düzeltmesi için herhangi bir çabaya girmeden, sözlü veya yazılı ikazlara gerek duymadan, işten çıkarmayı veya geçici işten uzaklaştırmayı haklı gösteren suçlardır. Bu tür suçlar, örgütsel etkinliğe önemli ölçüde zarar verir, personelin sağlık ve güvenliğini tehdit eder ve personelin moralini olumsuz yönde etkilerler.

10.

İşletmelerde disiplin sisteminin kurulması, tanıtılması ve uygulamada tek düzeliğin sağlanmasından sorumlu birim hangisidir?

Doğru Cevap: "E" İnsan Kaynakları
Soru Açıklaması

İşletmelerde disiplin sisteminin kurulması, tanıtılması ve uygulamada tek düzeliğin sağlanmasından sorumlu birim İnsan Kaynaklarıdır.

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 20
11.

Osmanlı İmparatorluğunda sendikacılık hareketi kaç yılında başlamıştır?

Doğru Cevap: "D" 1871
Soru Açıklaması

Osmanlı İmparatorluğu’nda sanayileşmenin gelişememesi, sendikacılığın ortaya çıkışını da geciktirmiştir. Bununla birlikte, bu dönemde bilinen ilk işçi ör- gütü 1871 yılında kurulan Ameleperver Cemiyeti’dir. Doğru cevap D'dir.

12.
İnisiyatif sahibi olma, ortak çalışma, takım ruhunu hissetme, iş birliği yapma vb. unsurlarla ilgili olan, iyi ya da kötü olarak görülen kritik insan davranışlarını içeren kriterler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Davranışa dayalı kriterler
Soru Açıklaması
D şıkkı
13.
Aşağıdaki iş değerleme ilkelerinden hangisi önem ve güçlük dereceleri birbirinin aynı işlerin aynı ücreti, farklı olanların ise farklı ücret almalarının sağlanmasıdır?
Doğru Cevap: "B" Eşit işe eşit ücret verilmesi
Soru Açıklaması
Eşit işe eşit ücret verilmesi: İş değerleme çalışmaları sonucunda önem ve güçlük dereceleri birbirinin aynı işlerin aynı ücreti, farklı olanların ise farklı ücret almalarının sağlanmış olması gerekir.
14.
Çalışanların, iş sözleşmesine aykırı davranışları, fiziki ve mesleki yetersizliği, iş yerinin normal işleyişini ve yürüyüşünü bozan hareketleri, iş görme borcunun gerektiği şekilde yerine getirilmesini engelleyen ve iş yerindeki uyumu olumsuz yönde etkileyen davranışları karşısında yazılı olarak uyarılması ve savunmasının alınmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Uyarma
Soru Açıklaması
Çalışanların, iş sözleşmesine aykırı davranışları, fiziki ve mesleki yetersizliği, iş yerinin normal işleyişini ve yürüyüşünü bozan hareketleri, iş görme borcunun gerektiği şekilde yerine getirilmesini engelleyen ve iş yerindeki uyumu olumsuz yönde etkileyen davranışları karşısında yazılı olarak uyarılması ve savunmasının alınmasına uyarma denir.
15.

‘Soba kendisine çıplak elle dokunanı yaktığı zaman ona davranışlarının yanlış olduğunu öğretir. Yanan kişi bir daha sobaya dokunma cesareti göstermeyecek, sobaya dokunursa canının yanacağı gerçeğini kavramış olacaktır. Personel herhangi bir sıcaklığa yaklaştığında sobayı hatırlayacak ve uzak duracaktır ‘açıklaması, ceza uygulamasında benimsenmesi gereken sıcak soba ilkelerinden hangisine uyar?

Doğru Cevap: "C" Ceza öğretici ve hatırlatıcıdır.
Soru Açıklaması

Bu açıklamada yapılan davranışın sonucunda canının yandığını kavramak ve bir daha aynı davranışı yapmamak vurgulanmıştır. Yani bu örnekte sıcak soba personele sıcaklıktan uzak durması gerektiğini hatırlatmış ve öğretmiştir.

16.
Çalışanların kural ve düzenlemeleri ihlal etmemesi için önceden yönlendirilmesi anlamına gelen disiplin yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Önleyici disiplin yaklaşımı
Soru Açıklaması
Önleyici disiplin adından da anlaşılacağı gibi çalışanların kural ve düzenlemeleri ihlal etmemesi için önceden yönlendirilmesi anlamına gelir.
17.
Çalışanların işletmeyi maddi zarara uğratıcı ve güvenlik riski yaratıcı hal ve hareketlerine öngörülen ceza aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ücret kesme
Soru Açıklaması
Maddi zarar yaratma, güvenlik riski oluşturma gibi durumlar maddi kayıplara neden olur. Genellikle ücret kesme cezası uygulanır.
18.

En üst sendikal örgütlenme modeli olan ve farklı iş kollarında faaliyet gösteren sendikaların bir araya gelmesiyle kurulan modele ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Konfederasyon
Soru Açıklaması

Konfederasyon: En üst sendikal örgütlenme modelidir. Farklı iş kollarında faaliyet gösteren sendikaların biraraya gelmesiyle kurulurlar. Birçok ülkede konfederasyonlar; hükûmetle, siyasi partilerle ve işveren örgütleriyle olan ilişkileri yürütmekte; yasaların hazırlanmasında ve uyuşmazlıkların çözümlenmesinde aktif bir rol oynamaktadırlar (Tokol, 2001, ss. 40-41; Adal, 2001, s. 339).

19.
Aşağıdakilerden hangisi bir çalışanın belirli bir zaman kesiti içerisinde kendisine verilen görevi yerine getirmek suretiyle elde ettiği sonuçlardır?
Doğru Cevap: "C" Performans
Soru Açıklaması
Performans: Bir işi yapan bir bireyin, bir grubun, ya da bir örgütün, o işle amaçlanan hedefe yönelik olarak neye ulaşabildiğini, neyi sağlayabildiğini, nicel ve nitel olarak belirten bir kavramdır. Diğer bir tanımı, performans; bir çalışanın belirli bir zaman kesiti içerisinde kendisine verilen görevi yerine getirmek suretiyle elde ettiği sonuçlardır.
20.

Aşağıdaki performans standart özelliklerinden hangisi “ölçülebilir” özelliğini belirtmektedir?

Doğru Cevap: "B" M-Measurable
Soru Açıklaması

M-Measurable: Standartlar objektif ve ölçülebilir olmalıdır. Nitel ölçüm daha kolayken nitel ölçüm daha zordur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok