• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 17

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 17
1.
"Kişinin kendisi, meslekler, işletmeler, işler ve çevresi hakkında bilgi toplaması" kariyer planlaması aşamalarından hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Fırsatları tanıma
Soru Açıklaması
D şıkkı. "Kişinin kendisi, meslekler, işletmeler, işler ve çevresi hakkında bilgi toplaması" fırsatları tanıma aşamasıdır.
2.
“Çalışma ilişkileri” ile insan kaynakları arasında bir ilişki vardır, bu ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İnsan kaynaklarının aldığı kararlar toplu iş sözleşmesi hükümlerine ve sendikaların baskısına konu olur.
Soru Açıklaması

Sendikalı işletmelerde insan kaynakları yönetiminin işlev ve faaliyetlerinde farklılıklar olmaktadır. İnsan kaynaklarına ilişkin kararların toplu iş sözleşmesi hükümlerine ve sendikanın baskısına konu olmasından dolayı işçiler sendikalaştıkça insan kaynakları  yönetiminin işlevleri de farklılaşmaktadır. Sendikalı işletmelerde işverenler, tek yanlı olarak hareket etmek yerine çalışanlarını etkileyen kararları almadan önce sendika yetkililerine danışmaktadır. Aynı zamanda, işçileri etkileyen insan kaynakları politikalarının ve uygulamalarının sendikayla yapılan toplu iş sözleşmesi hükümlerine uygunluğunu sağlamak zorunludur. Toplu iş sözleşmesinin imzalanması sürecinde ortaya çıkan uyuşmazlıklar ve bunların çözümünde kullanılanyöntemler, çalışanların ve işletmenin verimliliğini ve etkinliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Sendikaların varlığı insan kaynakları yönetiminin işlevlerini etkilediği gibi insan kaynakları yönetiminin uygulamaları ve politikaları da sendikaları etkilemektedir.

3.

Çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik durumlarının en üst düzeye çıkartılması ve bu düzeyin korunması; kötü ortam koşulları nedeniyle çalışanların sağlık durumlarının bozulmasının önlenmesi; çalıştıkları sırada sağlıklarını bozacak ve yaşamlarını tehdit edecek tehlikelerden korunması; fizyolojik ve psikolojik durumlarına en uygun mesleksel ortamlara yerleştirilmesi ve bu durumlarının sürdürülmesi nedir?

Doğru Cevap: "D" iş sağlığını ve güvenliğini sağlama
Soru Açıklaması

İş sağlığını ve güvenliğini sağlama: Çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik durumlarının en üst düzeye çıkartılması ve bu düzeyin korunması; kötü ortam koşulları nedeniyle çalışanların sağlık durumlarının bozulmasının önlenmesi; çalıştıkları sırada sağlıklarını bozacak ve yaşamlarını tehdit edecek tehlikelerden korunması; fizyolojik ve psikolojik durumlarına en uygun mesleksel ortamlara yerleştirilmesi ve bu durumlarının sürdürülmesi gerekir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi disiplin sisteminin personele tanıtılması esnasında kuralların hatırlanmasını sağlayacak düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İşletmenin etik kuralları ile ilgili levhaların asılması
Soru Açıklaması
Disiplin sisteminin personele tanıtılması esnasında kuralların hatırlanmasını sağlayacak çeşitli düzenlemeler vardır. Uyarı levhaları aynı zamanda bir itiraz karşısında somut delili olarak da kullanılabilir. A şıkkında yer alan etik kuralları levhaları ise disiplin kurallarıyla doğrudan ilgili olmayan, işletmenin etik davranışına yön vermeyi amaçlayan levhalardır.
5.
Aşağıdakilerden hangisi Yetkinliklere Dayalı Performans Kriterlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Güvenirlik
Soru Açıklaması
İnisiyatif alma, ekip çalışması, sorun çözme ve karar verme Yetkinliklere Dayalı Performans kriterleridir. Güvenilirlik ise Kişilik Özelliklerine Dayalı Performans kriterlerinden biridir. Bu nedenle doğru yanıt D şıkkıdır.
6.
Doğrudan yönetimin kontrolünden çıkarılıp bağımsız bir kurul ya da komite tarafından yürütülen iş değerleme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Katılımcı yaklaşım
Soru Açıklaması
Katılımcı yaklaşımda, iş değerleme çalışmaları doğrudan yönetimin kontrolünden çıkarılıp bağımsız bir kurul ya da komite tarafından yürütülür.
7.

Aşağıdaki performans değerleme hatalarından hangisi “cinsiyete, dine, siyasi düşünceye, ırka” karşı olunan ve objektif davranılamayan bir hata türüdür?

Doğru Cevap: "A" Peşin hükümlülük
Soru Açıklaması

Peşin hükümlü değerlemeciler değerleme yaparken objektif davranamazlar. Peşin hükümlülük cinsiyete, dine, siyasi düşünceye, ırka, yabancı kökenli personele vb. karşı olabilir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi işe alıştırma programlarını uygulama yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sosyal sorumluluk çalışmaları
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi sendikaların çalışma hayatına yönelik faaliyetlerinden biridir?