• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 14

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
1.
Y işletmesinde bir işin tanımlarına karşılık verilen ücretin personeli memnun etmediği tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonrasında kurulan ücret yapısının adil olmadığı anlaşılıp, ücret yönetim sisteminde eksikliklerin olduğu görülmüştür. Ayrıca iş tanımlarının yapılan işi yansıtmadığı ortaya çıkmıştır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin öncelikli yapılması ile bu sorun ortadan kalkabilir?
Doğru Cevap: "A" İş analizine bağlı olarak iş tanımlarının yapılması
Soru Açıklaması
Bir ücret yönetimi sisteminde kurulan ücret yapısının adil olmasını sağlamak için öncelikle iş analizlerinin yapılması ve buna bağlı olarak iş tanımlarının hazırlanması gerekir. İş analizi, işler hakkında ayrıntılı ve sistematik bir bilgi toplama tekniğidir. Toplanan bu bilgi, iş değerleme sürecine girdi olarak hizmet edecek iş tanımlarında özetlenir.
2.

Aşağıdakilerden hangisi ortak performans kriterlerine ve standartlarına dayalı yöntemlerden değildir?

Doğru Cevap: "B" Dinamik sorunlar eğitimi
Soru Açıklaması

Ortak performans kriterlerine ve standartlarına dayalı yöntemleri dört başlık altında incelemek mümkündür.Geleneksel değerleme skalaları, en bilinen ve en yaygın kullanılan performans değerleme yöntemidir. Bu yöntem-de kişilerin performansları çeşitli kriterler açısından bir skala ile ölçülmektedir.Davranışsal değerleme skalalan, geleneksel skalalarda olduğu gibi değerlemeyi yapan kişinin personeli standart bir skala üzerinde zayıftan mükemmele doğru derecelendirmesini gerektirir. Ancak bu yöntemde farklı olarak doğrudan işle ilgili olduğu düşünülen davranışlar tanımlanır ve farklı performans düzeylerini göstermek için kritik olaylar kullanılır.Kritik olay yöntemi, personelin davranışlarındaki kritik olayları belirlemeyi, sınıflandırmayı ve kaydetmeyi içermektedir. Bu yöntem, astlarını gözlemleyen amirlerin iş sırasında meydana gelen başarı veya başarısızlıkları kaydedip bu kayıtlara göre performansı ölçmesine dayan-maktadır.Kontrol listesi yöntemi, bir grup işi tanımlamaya dönük olarak hazırlanan bir değerleme listesinin kontrol edilmesi şeklinde uygulanır. Değerlemeci bu listede yer alan çok sayıda hazır cümleden kişiye uygun olanları işaretler. İşaretlenen olumlu veya olumsuz cümleler daha sonra uzmanlar tarafından değerlemeye alınır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi işe alıştırma eğitiminden sonra verilebilecek eğitim ve geliştirme arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Çalışana işletmeye yeni alınan bir makinenin nasıl çalışacağını öğretme
Soru Açıklaması
İşe alıştırma (oryantasyon), işletmelerin işe yeni başlayan çalışanlarına yönelik uyguladığı ve çalışanların işletmeye uyumunu kolaylaştıran süreçtir. A şıkkkında yer alan "çalışana işletmeye yeni alınan bir makinenin nasıl çalışacağını öğretme" işe alıştırma sürecinde değil, eğitim ve geliştime sürecinde gerçekleşen bir faaliyettir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi performans standartlarının SMART özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Zaman sınırlı olması
Soru Açıklaması
Performans standartlarının SMART özellikleri belirli,, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekleşebilir ve zaman sınırlı olması gerekmektedir. Doğru yanıt B şıkkıdır.
5.

Personelin bilgisini, personelin  özellikle  liderlik, inisiyatif alma, ekip çalışması, karar verme ve sorun çözme, esneklik gibi niteliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Size göre bu nitelikleri geliştirebilmek üzere hangi performans kriterlerinin üzerinde durmalıdır?

YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler