• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 13

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
1.
Personelin ayrı ayrı yaptıkları her bir işin ne kadar zamanda yapıldığının miktarının ve kalitesinin ölçülmesinin ve karşılığında ödenecek ücretin hesaplanmasının güç olduğu durumlarda hangi ücret sistemi kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Götürü ücret
Soru Açıklaması
Personelin ayrı ayrı yaptıkları her bir işin ne kadar zamanda yapıldığının miktarının ve kalitesinin ölçülmesinin ve karşılığında ödenecek ücretin hesaplanmasının güç olduğu durumlarda götürü ücret kullanılır.
2.

Aşağıdakilerden hangisi İşyeri sendika temsilcilerinin görevlerinden değildir?

Doğru Cevap: "B" Toplu iş sözleşmesi hükümlerini belirlemek
Soru Açıklaması

İşyeri sendika temsilcilerinin görevleri şu şekilde sıralanabilir (Bingöl, 2003, s.398): 1. İşçilerin dileklerini dinlemek ve şikayetlerini çözümlemek, 2. İşçi ile işveren arasındaki işbirliği ve çalışma uyumu ile çalışma barışını sürdürmek, 3. İşçilerin hak ve menfaatlerini gözetmek, 4. Toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasını izlemek ve yardımcı olmak, 5. İşyerlerinde izin kuruluna işçi üye seçmek, 6. İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurulunda görev yapmak.

3.

Aşağıdaki hatalardan hangisi “personelin üstün bir niteliğine bakarak diğer niteliklerinin de mükemmel olduğunu düşünmek” hatasıdır?

Doğru Cevap: "B" Halo etkisi
Soru Açıklaması

Yukarıda bahsedilen hata türü halo etkisidir. Halo etkisi mülakatı yapan kişinin, adayın çekim alanına girmesidir. Adayın davranış veya tutumlarıyla mülakatı yapan uzmanı olumlu veya olumsuz yönde etkilemesi mülakat sonucunu değiştirebilir. Halo etkisi adayın potansiyel performansını değerlerken objektif davranılmasını etkileyecektir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinde problemlere neden olabilecek insani faktörlerden biridir?

Doğru Cevap: "D" Uygun olmayan tekniklerin kullanımı
Soru Açıklaması

D seçeneği haricindeki yanıtlar örgütsel nedenleri (güvensiz şartlar) aktarmaktadır. İnsani nedenlerden (güvensiz hareketler) birini ifade eden tek yanıt D seçeneğinde verilmektedir. 

5.

İşe alıştırma programının işletme açısından en temel ve nihai amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İşletmenin zamanının, parasının ve emeğinin boşa gitmesini önlemek.
Soru Açıklaması

İşe alıştırma programının işletme açısından en temel amacı işletmenin zamanının, parasının ve emeğinin boşa gitmesini önlemektir. İşe alınan çalışanın, işletmeye uyum göstermemesi ve işten ayrılması, işletme kaynaklarının boşa gitmesine neden olmaktadır. Başarılı bir işe alıştırma sonucunda verimlilik ve ka^rlılık artmakta, işletme kaynakları etkin şekilde kullanılmış olmaktadır.

6.
Aşağıdakilerden hangisi çalışanların genelde işletmeyi maddi zarara uğratıcı ve güvenlik riski yaratıcı hâl ve hareketlerine öngörülen bir ceza türüdür?
Doğru Cevap: "C" Ücret kesme
Soru Açıklaması
Çalışanların genelde işletmeyi maddi zarara uğratıcı ve güvenlik riski yaratıcı hâl ve hareketlerine öngörülen bir ceza türüdür.
7.
Bir x işletmesi nitelikli personel bulmada sıkıntı yaşamaktadır. Mevcut personellerin ise motivasyonları ve iş tatmin düzeyleri düşüktür. İşletme nitelikli personel bulmak, elde tutmak ve motive etmek için birincil olarak aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Ücret yönetimi başarılı bir şekilde gerçekleştirmelidir
Soru Açıklaması
Ücret yönetimi, stratejik bir bakış açısıyla tasarlanması ve yürütülmesi gereken temel bir insan kaynakları işlevidir. Dolayısıyla insan kaynakları yöneticileri nitelikli insanları cezbetmek, ellerinde tutmak ve motivasyonlarını sağlamak için öncelikle ücret yönetimini başarılı bir şekilde gerçekleştirmek zorundadır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler