• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 11

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
1.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede disiplin cezasının geç uygulanmasının sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Disiplin kararında tutarlı davranılmadığının düşünülmesi
Soru Açıklaması
Yöneticiler ceza uygularken hafifletici nedenleri dikkate alabilirler. Bu durumda, bu nedenleri personele açıklamaları gerekir. Açıklama yapmamaları durumunda, disiplin kararında tutarlı davranmadıkları düşünülür. Bu sonuç görüldüğü gibi, bir işletmede disiplin cezasının geç uygulanmasının sonuçlarından biri değil, personele aldığı cezanın hafifletici nedenlerini açıklamamanın sonuçlarından biridir.
2.
Bir üretim birimi başına ya da bir zaman birimi başına ödenmesi gereken ya da kararlaştırılan ücret miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ana-kök ücret
Soru Açıklaması
Bir üretim birimi başına ya da bir zaman birimi başına ödenmesi gereken ya da kararlaştırılan ücret miktarına ana-kök ücret denir.
3.
Aşağıdakilerden hangisi iş değerlemesi yapma nedenleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Personelin değerlenmesine dayanak oluşturmak.
Soru Açıklaması
İş değerlemesinin amaçları arasında personelin değerlemesine dayanak oluşturmak yer almamaktadır. Şıklarda yer alan diğer tüm amaçlar iş değerlemesi yapılması sonucunda ulaşılmak istenen amaçlar arasında bulunmaktadır.
4.

Aşağıdaki değerleme türlerinden hangisi “yakınlık derecesi olmadığı varsayılan en adil değerlemelerden” birisinin olduğu düşünülmektedir?

Doğru Cevap: "E" Müşteriler tarafından değerleme
Soru Açıklaması

Müşteriler ve çalışanlar arasında herhangi bir yakınlık derecesi olmadığı sürece, en adil değerlemelerden birisidir müşteriler tarafından değerlemedir.

5.
Bir X otel işletmesinin insan kaynakları yöneticisi, örgütsel performansı geliştirmek için çalışanların gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerin planlamasını yapmaktadır. Bu planlanan faaliyetlerin içerisinde çalışan performans yönetimi de yer almaktadır. İnsan kaynakları yöneticisi, iyi bir performans yönetimi yoluyla aşağıdaki örnek uygulamalardan hangisiyle örgütsel performansı geliştirmeyi amaçlamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Çalışanların yönetim ile ilişkilerini geliştirmek için iletişimin niteliğini arttırmaya çalışmak
Soru Açıklaması
6.

Kuralların dışına çıkan personelin davranışının en kısa zamanda düzeltilmesini hedef alan disiplin yaklaşımı hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Düzeltici Disiplin
Soru Açıklaması

Etkin bir önleyici disiplin uygulamasında bile kural ihlalleri görülebilir. Düzeltici disiplin yaklaşımı kuralların dışına çıkan personelin davranışının en kısa zamanda düzeltilmesini hedef alır. Düzeltmekten kastedilen aynı kural ihlalinin tekrarını önlemektir. Önlem, ceza anlamına gelir. Düzeltici disiplinde kural ihlalleri cezayla karşılık görür. Amaç, ceza yoluyla istenmeyen davranışı düzeltmek ve gelecekte aynı davranışın tekrarlanmasını engellemek için çalışanlara gözdağı vermektir.

7.

Bir devlet dairesinde muhasebe personeli olarak 20 yıldan beri çalışan Ercan Bey, artık işinden iyice bezmiş ve karamsar olmuştu. "Şef olmak için bile üniversite mezunu olmak şartı koşuluyor. Emekliliğimi hak etsem de bir an önce bu durumdan kurtulsam" diye hayıflanmaktaydı.

Size gore bu durum aşağıdakilerden hangisiyle anılmaktadır.