• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 2

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 2
1.

Hangisi entelektüel sermayenin en temel unsurunu oluşturmaktadır?

Doğru Cevap: "C" İnsan sermayesi
Soru Açıklaması

Entelektüel sermaye, bir işletmede var olan insani, yapısal ve ilişkisel varlıkları içerir. Bu bağlamda işletme için değer yaratma potansiyeli taşıyan maddi olmayan varlıkların tümü entelektüel sermaye kapsamına girer. Entelektüel sermaye kavramının en temel unsurunu oluşturan insan sermayesi, bir işletmede görev yapan çalışanların bilgi, deneyim, yetenek ve davranışlarından oluşmaktadır. Doğru cevap C seçeneğidir. 

2.
İşletmeler çalışanlarının bağlılığını arttırmak (elde tumak) aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "B" Eğitim ve kişisel gelişim olanakların sağlanmasını kişinin kendine bırakmalıdır.
Soru Açıklaması
İşletmeler, işe alma faaliyetleri için büyük bir çaba, zaman ve para harcamaktadırlar. Bu maliyetlerden kaçınmanın temelinde iş gücü devrini düşürmek ve çalışan bağlılığını arttırmak için çaba sarfetmektedirler. Eğer işletmeler; • Terfi ve transfer için daha iyi fırsatlar yaratabilirse, • Eğitim ve kişisel gelişim olanakların sağlayabilirse, • Ücret ve yan ödemeler ile tazminat hakları açısından adil ve piyasada üst düzeylerde yer alabilirse, • Çalışana değer verirse, • Yöneticilerle olumlu ilişkiler kurabileceği bir ortam yaratabilirse, • Çalışanın işletmesiyle birlikte işini sevmesini sağlayabilirse, büyük bir maliyete katlanarak bulduğu uygun çalışanları elde tutabilir. Dolayısıyla B şıkkında bulunan; eğitim ve kişisel gelişim olanakların sağlanmasını kişinin kendine bırakmalıdır ifadesi işletmelerin, çalışanlarının bağlılığını arttırmak (elde tumak) yapmaması gereken bir durumdur.İşletme ancak bu olanakları çalışanlarına sağlayabiliyorsa, bağlılıklarını arttırbilir.
3.
Bütün adaylara sorulan önceden hazırlanmış, bir dizi standartlaştırılmış soru formunun kullanılmasıyla oluşan mülakat türlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yapılandırılmış
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi  iş dışı eğitimlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Örnek olay yöntemi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde yapılan eğitim sürecinin özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Eğitim geniş kapsamlı olmalıdır
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Faaliyet Alanlarındanİnsan Kaynakların Elde Tutulmasının işlevlerindendir?

Doğru Cevap: "A" Örgütsel bağlılığı artırma
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve geliştirme sürecinin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Medya kaynaklarında ilan
Soru Açıklaması
8.

İşin, normal düzeyde yerine getirilebilmesi için, o işi yapacak personelde bulunması gerekli nitelikleri içermesi kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İş gerekleri
Soru Açıklaması

İş gerekleri: İşin, normal düzeyde yerine getirilebilmesi için, o işi yapacak personelde bulunması gerekli nitelikleri içerir.

9.
• Bağımsız kurslar • Oyunlar ve benzetimler • Mobil öğrenme Yukarıdaki öğrenme uygulamaları hangi eğitim yönteminde uygulanır?
Doğru Cevap: "D" e-Öğrenme
Soru Açıklaması
İşletmeler sunacakları eğitimin türüne ve içeriğinin özelliklerine gore e-Öğrenme uygulamalarına gidebilirler. Yaygın olarak kullanılan uygulamaları şunlardır: • Sanal sınıf: Eğitim alan personelin yüz yüze eğitim verilen sınıflara benzer şekilde, sanal ortamda etkileşimde bulunmasını sağlayan uygulamalardır.Artan İnternet hızlarına bağlı olarak sanal sınıf uygulamalarının da arttığı ve geliştiği görülmektedir. , • Bağımsız Kurslar: Öğrenenlerin belli bir konuyu kendi kendilerine öğrenmelerini sağlayacak şekilde tasarlanan bağımsız eğitim içerikleridir. • Oyunlar ve Benzetimler (Simülasyonlar): Bu uygulamalarda, yeni şeylerin keşfi ve benzetimlere dayalı faaliyetlerle öğrenme gerçekleşir.Gelecekte giderek daha çok uygulanacak olan online simülasyonlar katılımcılara deneyerek ve yaşayarak öğrenme fırsatları sunmakta ve öğrenme katsayısını yükseltmektedir. • Mobil Öğrenme: Akıllı telefonlar, avuç içi bilgisayarlar gibi mobil cihazlar yoluyla e-öğrenme faaliyetlerinde bulunmayı ifade eder.Bu uygulamalar ile bilgiye ve bilgi kaynaklarına her yerden ulaşmak mümkündür.Dolayısıyla doru şık, doğru cevap olan e-ÖĞRENMEYİ içeren D şıkkıdır.
10.

“İşletme içinde ya da dışında, formal programlar yolu ile ya da kendi kendine ya da tecrübe kazanma yoluyla kişinin bilgi, yetenek ve becerilerinde değişiklik yapma faaliyetidir.” Yukarıda tanımlaması verilen süreç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Eğitim (education)
Soru Açıklaması

Eğitim (education): İşletme içinde ya da dışında, formal programlar yolu ile ya da kendi kendine ya da tecrübe kazanma yoluyla kişinin bilgi, yetenek ve becerilerinde değişiklik yapma faaliyetidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler