• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 11

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 11
1.

Bilgi işçileri hangi isimle de anılmaktadırlar?

Doğru Cevap: "E" Altın yakalılar
Soru Açıklaması

Son yıllardaki teknolojik gelişmelere ve bilgi çağının gereklerine paralel değişen yeni çalışma biçimleri bilgi işçilerini ortaya çıkarmıştır. Bilgi işçileri (altın yakalılar), yeni bilgi ürünlerini ve hizmetlerini üretmek amacıyla teorik ve analitik bilgileri kullanabilen, eğitim düzeyi oldukça yüksek personel grubudur. Doğru cevap E seçeneğidir. 

2.
"Öğrenen ve öğretim elemanı arasında canlı (eş zamanlı) etkileşim yoktur ve öğrenenin çalışma zamanı ve ne kadar süreyle çalışacağı kendisi tarafından belirlenir. Başka bir deyişle öğrenenin kendi çalışma temposunu (hızını) kendisinin belirleyebilmektedir."Yukarıdaki ifadede açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Asenkron e-Öğrenme
Soru Açıklaması
Doğru cevap B seçeneğidir.
3.
İşletmelerin personel ihtiyaçlarını tanımlama biçimlerinden gerçek personel ihtiyacını karşılayan şık ağaıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İşletmenin ekonomik amaçlarına ulaşabilmesi için yapılması gereken işi fiilen gerçekleştiren insan kaynağı miktarıdır.
Soru Açıklaması
Gerçek personel ihtiyacı; A şıkkında yer alan işletmenin ekonomik amaçlarına ulaşabilmesi için yapılması gereken işi fiilen gerçekleştiren insan kaynağı miktarı açıklamasının karşılığıdır.B şıkkında ise yer alan işletmede devamsızlık nedeniyle ortaya çıkan insan kaynağı kaybını karşılamak amacıyla belirlenen personel ihtiyacı Yedek personel ihtiyacı tanımıdır.C şıkkı Ek personel ihtiyacının karşılığı olan açıklamadır.D ve E şıkları ise bir işletmede yeni ya da ek yatırımların öngörülmesi, üretim teknolojisinin değişmesi, örgüt yapısının değiştirilmesi, üretim ve satış miktarlarında artış olması gibi faktörler sebebiyle ortaya çıkan Yeni personel ihtiyacı teriminin karşılığıdır.
4.
Örgütsel bir sorunun yazılı olarak katılımcılara sunulduğu, katılımcının durumu analiz edip, sorunun teşhisini koyup ve kendi bulgularını ve çözümlerini diğer katılımcılara sunmasının istendiği işdışı eğitim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Örnek Olay Yöntemi
Soru Açıklaması
Vaka incelemesi olarak da bilinen örnek olay yönteminde, örgütsel bir sorun yazılı olarak katılımcılara sunulmaktadır. Katılımcı durumu analiz eder, sorunun teşhisini koyar ve kendi bulgularını ve çözümlerini diğer katılımcılara sunar.Dolayısıyla doğru cevap ÖRNEK OLAY YÖNTEMİNİ içeren şık B'dir.
5.
Amaçlara ulaşmak için gerekli olduğunu düşünülen eylemleri resmî olarak şekillendirmeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Plan
Soru Açıklaması
Plan: Amaçlara ulaşmak için gerekli olduğunu düşünülen eylemleri resmî olarak şekillendirmektedir.
6.
• CPI -Kaliforniya Psikolojik Envanteri,• MMPI -Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri,• 16 PF -16 Kişilik Faktörü,• Hogan Personel Seçimi Serisi.Yukarıda türleri verilen testler, adayların, işle alakalı bilgi, yetenek ve tutumu anlamaya yönelik yapılan sınav ve testlerden hangi gruba aittir?
Doğru Cevap: "D" Psikolojik/kişilik testleri
Soru Açıklaması
Kişilik insanın çevresiyle olan ilişkisini etkileyen ve bir birey olmasını sağlayan unsurdur. İş gerekliliklerine mantıklı bir şekilde bağlanan, dikkatlice seçilmiş kişilik testleri iş başarısının yönlerini tahmin etmeye yardım eder. Kişilik testleri personelin işin gerektirdii kişilik özelliklerine sahip olup olmadığını saptamaya yarayan ölçme araçlarıdır. CPI -Kaliforniya Psikolojik Envanteri, MMPI -Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, 16 PF -16 Kişilik Faktörü ve Hogan Personel Seçimi Serisi testleri Psikolojik/kişilik testlerinden bazılarıdır. Dolyısıyla doğru cevap D şıkkıdır.
7.

ABC işletmesi, rekabet gücünün arttırılması yönünde yöneticilerinin  işletmenin organizasyonun iç yapı ve işleyişini, toplum içindeki yerini, kendi rolünü daha iyi görebilme ve yapabilmesi için yetiştirilme ve eğitilmesinine yönelik bir takım faaliyetlerde bulunmaktadır.

Size göre bu faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Geliştirme
Soru Açıklaması

Geliştirme (development): Geliştirme kavramı, yetiştirme gibi spesifik bir amacı gerçekleştirmek ve kısa vadeli olmak yerine yöneticiyi organizasyon- da değişim yapacak bir eleman olarak ele alarak, onun organizasyonun iç yapı ve işleyişini, toplum içindeki yerini, kendi rolünü daha iyi görebilme ve yapabilmesi için yetiştirilme ve eğitilmesini ifade etmektedir. Bu nedenle geliştirme, yöneticinin “doğru işler yapması” için değiştirilmesidir.

8.

Bir şirketin insan kaynakları birimi yöneticisi konuşmasına şöyle başladı:

"İnsan kaynakları bir işletmenin en önemli varlıklarından biridir. İnsan kaynakları planlamasının başarısı büyük ölçüde insan kaynakları bölümünün organizasyonun planlama süreciyle yakından ilgilenmesine bağlıdır. Ancak..."

İşletme planlarıyla insan kaynakları planları arasındaki ilişkiye yönelik mevcut uygulamalar göz önüne alındığında, yukarıdaki cümle nasıl tamamlanmalıdır?

Doğru Cevap: "C" .......ne yazık ki uygulamada insan kaynakları planları işletmeyi kapsayan planlardan uzak kalmaktadır.
Soru Açıklaması

İnsan kaynakları planlarının etkili olabilmesi, insan kaynakları planlarının organizasyonun uzun dönemli planlarından ve faaliyet planlarından çıkarılmış olması gerekir. İnsan kaynakları planlamasının başarısı büyük ölçüde insan kaynakları bölümünün organizasyonun planlama süreciyle yakından ilgilenmesine bağlıdır. Ne yazık ki uygulamada insan kaynakları planları işletmeyi kapsayan planlardan uzak kalmaktadır. Eğer insan kaynakları planları işletmenin diğer planları göz önüne alınmadan yapılırsa işletme kısa vadede krizlerle karşılaşacaktır. Stratejik planın yürütülebilmesi için insan kaynakları planlarını da içermesi gerekir.

9.
İşyerine bu yıl içerisinde, 15 yeni personelin katıldığını; işyerinden 2 personelin emekli olduğunu, 1 personelin istifa ettiğini, 1 personelinse öldüğünü ifade eden bir işveren aşağıdakilerden hangisinden bahsetmektedir?
Doğru Cevap: "B" İçsel insan kaynakları arzının sürekli değişim içerisinde olması
Soru Açıklaması
10.
Bir işletmenin gelecekte gereksinim duyacağı iş gücüne ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "B" İnsan kaynakları talebi
Soru Açıklaması
İnsan kaynakları talebi; ir işletmenin gelecekte gereksinim duyacağı iş gücüdür. İnsan kaynakları talep tahmini ise bir işletmenin kısa ve uzun vadede ihtiyacı olan iş gücünün sayı, tür ve nitelik olarak belirlenmesidir.İnsan kaynakları planlaması da bir organizasyonun gelecekteki personel ihtiyacını tahmin etme ve ihtiyaç duyulan personelin tam sayısını ve tipini gösterecek programların planlanması sürecidir.Dolayısıyla doğru cevap B şıkkıdır. HATIRLAMA
logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 11
11.
Aşağıdakilerden hangisi dış kaynaklar yoluyla işletmedeki boş pozisyonu doldurmanın sağlayabileceği dezavantajlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" İşletmenin amaçlarını her şeyden önce tutabilmesi 
Soru Açıklaması
12.
Bir işletmede iş analizi yaparken temelde altı soruya yanıt aranır. Aşağıdakilerden hangisi bu altı soruya verilecek yanıtlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Personel günde 8 saat çalışıyor
Soru Açıklaması
Bir işletmede iş analizi yaparken temelde altı soruya yanıt aranır. Bu sorular şunlardır: Personel ne iş yapıyor, Personel işi nasıl yapıyor , Personel işte ne tür yardımcı araçlar kullanıyor, Hangi çıktılar sağlanıyor, İş hangi koşullarda yapılıyor, İş hangi tür yetenek, bilgi ve tecrübe gerektiriyor.
13.

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri iş dışı eğitim yöntemlerindendir?I. Konferans, seminer ve kurslarII. Açık hava eğitimleriIII. T grupIV. Örnek olayV. Rol oynamaVI. İşletme oyunuVII. Beklenen sorunlarVIII. Eşbenzetim

Doğru Cevap: "D" I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII
Soru Açıklaması

İş dışı eğitim yöntemleri; Konferans, seminer ve kurslar, Açık hava eğitimleri, T grup, Örnek olay, rol oynama, işletme oyunu, beklenen sorunlar ve eşbenzetimden oluşur.

14.
Kişinin daha önceden öğrenmiş olduklarını anlamaya yönelik yapılan testlere ne denir?
Doğru Cevap: "B" Bilgi Testleri
Soru Açıklaması
Bu sorunun doğru cevabı "B" seçeneğidir.
15.

İnsan kaynakları arzının belirlenmesinde en çok başvurulan araçlar hangileridir? I. Personel genel envanteri II. Personel beceri envanteri III. Yükseltim planlama şemaları IV. Personel devir oranı V. Personel devamsızlık oranı

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Çözüm: Personel genel envanteri, Personel beceri envanteri, Yükseltim planlama şemaları, Personel devir oranı, Personel devamsızlık oranı İnsan kaynakları arzının belirlenmesinde en çok başvurulan araçlardır.

16.
1. Yetki göçerimi yoluyla eğitim 2. Formen aracılığı ile eğitim 3. Örnek olay yöntemi 4. İşe alıştırma yöntemi 5. İş rotasyonu Yukarıdaki yöntemlerden hangisi ya da hangileri işbaşında eğitim yöntemleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" 1,2,4 ve 5
Soru Açıklaması
Geleneksel eğitim yöntemlerinden olan İşbaşında eğitim; • yönetici gözetiminde eğitim, • yetki göçerimi yoluyla eğitim, • formen aracılığı ile eğitim, • iş rotasyonu, • takım çalışmaları yoluyla eğitim, • işe alıştırma eğitimi olma üzere 6 şekilde uygulanabilir Dolayısıyla doğru cevap 1,2,4 ve 5 nolu yöntemleri içine alan E şıkkıdır.
17.

Aşağıdakilerin hangisi tahmin yönteminin belirlenmesinde göz önünde tutulması gereken unsurlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" İnsan kaynakları arz ve talebini karşılaştırmadan planların hazırlanması
Soru Açıklaması

Yönetimin en çok önem verdiği aşama arz ve talebin karşılaştırılmasıdır. Dolayısıyla karşılaştırmamak gibi bir amaç izlenmemektedir.

18.

Her yönetim faaliyetinin ilk işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Planlama
Soru Açıklaması

Yönetimin temel işlevleri planlama, örgütleme, yöneltme, koordine ve kontrol etmedir. Planlama, her yönetim faaliyetinin ilk işlevidir.

19.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin insan kaynağı bulmak için kullandığı dış kaynaklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Terfi
Soru Açıklaması
20.

Teknik işlerde çalışan usta başları, teknisyenler ve mühendislerden meydana gelen ara elemanlara ne denir?

Doğru Cevap: "B" teknik personel
Soru Açıklaması

Teknik personel (açık mavi ya da gri yakalılar), teknik işlerde çalışan usta başları, teknisyenler ve mühendislerden meydana gelen ara elemanlardır. Bir fakülte ya da yüksek okul mezunu, en az bir yabancı dil bilen bu grup yönetici statüsünde değildir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler